2020 GÜMRÜK MEVZUATI KİTABI SATIŞI BAŞLAMIŞTIR...


Sayı    : 2020 / 062                                                                                                        13.01.2020

Konu  : Gümrük Mevzuatı Kitabı,

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Mesleğimizi icra ederken her zaman ellimizin altında bulunması gereken konuları içeren ve  10 Ocak 2020 tarihine kadarki güncel hali ile “Gümrük Mevzuatı” kitabı bastırılmıştır.

2020 Yılı Güncel Gümrük Mevzuatı Kitabı içeriğinde;
Gümrük Kanunu,
Gümrük Yönetmeliği,
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İkincil Düzenlemeleri,
2009/15481 ve 2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları,
Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimi Karar ve Tebliğleri,
Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği,
Tasfiye Yönetmeliği,
Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ve İlgili Tebliğ,
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği(YYS),
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği,
Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yer almaktadır.

Söz konusu kitaptan sınırlı sayıda bastırılmış olup, fatura karşılığında KDV Dahil 80,00.-TL bedelden (kargo ile gönderilmesini isteyenler için ücreti kendilerine ait olacak şekilde) dağıtıma başlanmıştır.

Üyelerimize ve meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

 

YÖNETİM KURULU

BUGÜMDER İktisadi İşletmesi Banka Hesap Numaraları

Yapı Kredi Bankası              IBAN: TR41 0006 7010 0000 0084 6721 15

Garanti Bankası                   IBAN: TR35 0006 2000 4860 0006 2976 17

 

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3290_1578925954_2.jpg