22 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete Özeti


Sayı   : 2021 / 753                                                                                                22.06.2021

Konu  : 22 Haziran 2021 tarihli

            Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

22 Haziran 2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımları yapılan Cumhurbaşkanı Kararları ve Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı