23 Haziran 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete Özeti


Sayı    : 2018 / 895                                                                                                25.06.2018

Konu  : 23 Haziran 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete Özeti

              

Değerli Üyelerimiz,

23 Haziran 2018 tarihli ve 30457 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımı yapılmış;

Atama Kararı;

Yönetmelik;

Mükererrer-Bakanlar Kurulu Kararı;

Mükerrer-Yönetmelikler;

Mükerrer-Tebliğ;

 

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı