24 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Özeti


Sayı     : 2020 / 946                                                                                                24.07.2020

Konu   : 24 Temmuz 2020 tarihli 

             Resmî Gazete özeti,

             

 

Değerli Üyelerimiz,

24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımları yapılan Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı