3 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı    : 2019 / 1140                                                                                              03.09.2019

Konu  : 3 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti,

             

 

 

Değerli Üyelerimiz,

3 Eylül 2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı