30.12.2021 Tarihli Resmi Gazete - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Sayı   : 2021 / 1221                                                                                     30.12.2021

Konu  : Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

             Yapılmasına Dair Yönetmelik,

 

Değerli Üyelerimiz,

30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

                        

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik