30.12.2021 Tarihli Resmi Gazete - İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/12)


Sayı   : 2021 / 1222                                                                       30.12.2021

Konu  : İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de

            Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,

 

Değerli Üyelerimiz,

30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/12) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

                        

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/12)