31 Ekim 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete "KDV ve ÖTV İndirimleri" hk.


Sayı   : 2018/1239                                        01.11.2018

Konu  : KDV ve ÖTV İndirimleri hk.

             

Değerli Üyelerimiz,

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                             

Saygılarımızla,

                      

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-KDV ve ÖTV İndirimleri hk.

31.10.2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete-KDV ve ÖTV İndirimleri hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2675_1541063202_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2675_1541063193_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2675_1541063202_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2675_1541063193_2.pdf