6 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı     : 2020 / 535                                                                                               06.03.2020

Konu   : 6 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

6 Mart 2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı