7 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete Özeti


Sayı    : 2019 / 863                                                                                                10.06.2019

Konu  : 7 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

7 Haziran 2019 tarihli ve 30794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-7 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete Özeti

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3043_1560149227_2.pdf