7 Temmuz 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete Özeti


Sayı    : 2018 / 928                                                                                                09.07.2018

Konu  : 7 Temmuz 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete Özeti

              

 

Değerli Üyelerimiz,

7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete ve Mükerrer’de yayımlanan, aşağıda açılımı yapılmış;

Yönetmelikler;

Mükererrer-Tebliğler;

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı