7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ


Sayı   : 2021 / 738                                                                                                21.06.2021

Konu  : 21 Haziran 2021 tarihli

            Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

21 Haziran 2021 tarihli ve 31518 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı