Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün "İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi" konulu yazısı


Sayı     : 2018 / 196                                                                                                09.02.2018

Konu   : İran TTA Kapsamı Menşe İspat

             Belgesi Düzenlenmesi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,       

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden gelen 30.01.2018 tarihli 16934678-724.01.02/IR-E-00031637525 sayılı “İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazısında özetle; İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, "İran'a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında" (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) menşe şahadetnamesinin değil, bir örneği yazı ekinde yer alan ve "Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiş (İran TTA) "Menşe İspat Belgesi"nin kullanılması gerektiği" bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Gen.Müd.’nün yazı örneği ve eki (3 sayfa),

 

Üyelere-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün _İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi_ konulu yazısı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Gen.Müd.-İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2297_1518170590_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2297_1518170588_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2297_1518170590_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2297_1518170588_2.pdf