Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ hk.


Sayı    : 2018 / 708                                                                                                16.05.2018

Konu  : Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım

             ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

            Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ

             

 

Değerli Üyelerimiz,

16 Mayıs 2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457842_7.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457790_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457787_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457842_7.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457790_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457787_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457842_7.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457790_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2434_1526457787_5.pdf