BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Tehlikeli Madde Denetimi" konulu yazısı


Sayı    : 2019 / 794                                                                                                14.05.2019

Konu  : Tehlikeli Madde Denetimi,

 

Değerli Üyelerimiz,

BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan gelen ve kayıtlarımıza 14.05.2019 tarih 767 sayı ile giren “Tehlikeli Madde Denetimi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

BTSO’nun yazılarında özetle; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ver Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2019 tarih ve 33171 sayılı yazılarında, 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri Geçici 1'inci maddesine göre trafik siciline tescilli "Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR /Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: BTSO yazı örneği (1 sayfa)

 

Üyelere-BTSO'nun Tehlikeli Madde Denetimi konulu yazısı

BTSO-Tehlikeli Madde Denetimi

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3010_1557843656_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3010_1557843654_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3010_1557843656_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3010_1557843654_2.pdf