Bursa Gümrük Müdürlüğü'nün 07.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Beyanname ve Araç İçin Mesai-Yolluk Dilekçesi Örnekleri...


Sayı   : 2018 / 1250                            06.11.2018

Konu  : Beyanname ve Araç İçin

            Mesai-Yolluk Dilekçesi örnekleri,

 

S Ü R E L İ

 

Değerli Üyelerimiz,

07.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Bursa Gümrük Müdürlüğü’ne verilecek “Beyanname İçin Mesai-Yolluk Dilekçesi” ile “Araç İçin Mesai-Yolluk Dilekçesi” örnekleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

         

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Ekler:

  1. Araç İçin Mesai-Yolluk Dilekçesi Örneği,
  2. Beyanname İçin Mesai-Yolluk Dilekçesi Örneği,

 

Üyelere-Bursa Gümrük Müdürlüğü Beyanname ve Araç için Mesai-Yolluk Dilekçesi Örnekleri

BEYANNAME İÇİN MESAİ - YOLLUK DİLEKÇESİ

ARAÇ İÇİN MESAİ - YOLLUK DİLEKÇESİ

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513432_3.docx
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513426_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513430_2.docx
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513432_3.docx
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513426_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513430_2.docx
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513432_3.docx
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513426_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2683_1541513430_2.docx