Dernekler ortak duyurusu - Güm. Gen. Müd.'ne "YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi" konulu yazı örneği


Konu   : YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi,                                                        21.06.2022

 

Değerli Üyelerimiz, 

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 20.06.2022 tarihli 75740603 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne "YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi Hk." konulu talebimiz iletilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Aslıhan ÇELEBİ                                                                                        Orhan KATTAŞ

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                                                      Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Serdar KESKİN                                                                                          Taşkın DALAY,

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                                                      İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı

 

                                                                         Cebrail ORMAN

                                                                     Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

2022.06.21 Üyelere-Dernekler ortak Güm.Gen.Müd.'ne yazılan YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi konulu yazı örneği

2022.06.21 Dernekler ortak Güm.Gen.Müd.'ne YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi konulu yazı

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_4462_1655806282_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_4462_1655806289_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_4462_1655806282_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_4462_1655806289_3.pdf