Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nün "9999 Diğer Belge Kodu" konulu yazısı


Sayı   : 2019 / 949                              02.07.2019

Konu  : 9999 Diğer Belge Kodu,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden gelen 01.07.2019 tarihli 71848703-100-E-00045599386 sayılı “9999 Diğer Belge Kodu” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün yazılarında özetle;  

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazı eki Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.06.2019 tarihli 45338446 sayılı yazılarında, “Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında BİLGE Sisteminde doküman kodu olan bir çok belgenin 9999 kodlu “Diğer” dokümanı adında beyannameye eklendiği, ayrıca beyannamenin ilgili kutucuklarında bilgilerin girilmesi yerine diğer kodu seçilerek gereksiz belge ekleme yönünde işlem yapıldığı tespit edilmiş olup bu durum belgelere ilişkin yapılaması gereken kontroller ve takiplerde sorun yaratabileceği değerlendirildiğinden 9999 kodlu “Diğer” dokümanı kaldırılacaktır.” denildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                           Saygılarımızla,

            Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün yazı örneği ve ekleri (4 sayfa),

Üyelere-Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün 9999 Diğer Belge Kodu konulu yazısı

Gemlik Gümrük Müdürlüğü-9999 Diğer Belge Kodu

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3075_1562075255_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3075_1562075244_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3075_1562075255_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3075_1562075244_1.pdf