Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği


Sayı     : 2021 / 464                                                                                                11.03.2021

Konu   : Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

 

11 Mart 2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

 

 

 

Eki : Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (6 sayfa),