Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)


Sayı        : 2020 / 963                                                                                                29.07.2020

Konu     : 29 Temmuz 2020 tarihli 

               Resmi Gazete özeti,

             

 

Değerli Üyelerimiz,

29 Temmuz 2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.                                     

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı