Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)


Sayı        : 2019 / 1165                                                                                              09.09.2019

Konu     : 7 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

7 Eylül 2019 tarihli ve 30881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                        

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı