Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)


Sayı   : 2018 / 1240                                              05.11.2018

Konu  : Gümrük Genel Tebliği Seri No:3 de Değişiklik

             Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No:7,        

 

Değerli Üyelerimiz,

03 Kasım 2018 tarihli ve 30584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                            

Saygılarımızla,

                   

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

Üyelere-Gümrük Genel Tebliği Seri No 3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 7

Gümrük Genel Tebliği Gümrük Kontrolü Altında İşleme Seri No 3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-Seri No 7

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2676_1541400264_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2676_1541400261_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2676_1541400264_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2676_1541400261_2.pdf