Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)


Sayı    : 2019 / 807                                                                                                20.05.2019

Konu  : Gümrük Genel Tebliği (Serbest

              Dolaşıma Giriş) (Seri No:16)

 

 

Değerli Üyelerimiz,

18 Mayıs 2019 tarihli ve 30778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı