Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.


Sayı    : 2021 / 202                                                                                                15.02.2021

Konu  : 13 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

13 Şubat 2021 tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı