Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "2019/27 sayılı Genelge" konulu yazısı


Sayı        : 2019 / 969                                                                                               09.07.2019

Konu     : 2019/27 sayılı Genelge,

 

 

Değerli Üyelerimiz,             

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 05.07.2019 tarihli 73421605-404.14-E-00045736290 sayılı “2019/27 sayılı Genelge” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat:2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat:2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazılarının Tek Pencere Sistemi üzerinden verilmesine ilişkin 2019/27 sayılı Genelgenin yayımlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

 

Eki: Güm. Gen. Müd.’nün yazı örneği (3 sayfa),

 

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "2019/27 sayılı Genelge" konulu yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü-"2019/27 sayılı Genelge" 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3080_1562669948_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3080_1562669956_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3080_1562669948_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3080_1562669956_3.pdf