Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun 238(1) Maddesinin Tatbiki" konulu yazısı


Sayı    : 2019 / 032                                                                                              10.01.2019

Konu  : Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük

             Kanunu’nun 238(1) Maddesinin Tatbiki,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 07.01.2019 tarihli 40373233 sayılı “Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu’nun 238(1) Maddesinin Tatbiki” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

 

Eki: Güm. Gen. Müd.’nün yazı örneği (2 sayfa),

 

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanununun 238 (1) Maddesinin Tatbiki konulu yazısı 

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanununun 238 (1) Maddesinin Tatbiki

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2791_1547107197_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2791_1547107196_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2791_1547107197_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2791_1547107196_3.pdf