Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi" konulu yazısı...


Sayı        : 2018 / 711                                                                                                16.05.2018

Konu     : Dolaşım Belgelerinin Elektronik

               Ortamda Düzenlenmesi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,            

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 15.05.2018 tarihli 38850468-163.99-E-00034370219 sayılı “Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısında özetle; 14 Mayıs 2018 tarihi itibariyle A.TR dolaşım belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi uygulamasına tüm idarelerde geçildiği, bu çerçevede uygulamaya ilişkin olarak karşılaşılan sorunların bulunması halinde söz konusu sorunların 18.05.2018 tarihi mesai bitimine kadar mense@gtb.gov.tr adresine iletilmesi istenilmektedir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Güm.Gen.Müd.’nün yazı örneği (2 sayfa),

Üyelere-Güm.Gen.Müd.'nün Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2438_1526464963_9.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2438_1526464957_8.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2438_1526464963_9.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2438_1526464957_8.pdf