Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi" konulu yazısı...


Sayı        : 2018 / 697                                                                                                11.05.2018

Konu     : Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 11.05.2018 tarihli 38850468-163.99-E-00034261515 sayılı “Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Güm.Gen.Müd.’nün yazı örneği (2 sayfa),

 

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün _Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi_ konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2430_1526044326_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2430_1526044319_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2430_1526044326_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2430_1526044319_2.pdf