Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Fazla Mesai İşlemleri" konulu 2019/38 sayılı Genelgesi


Sayı   : 2019 / 1252                      02.10.2019

Konu  : Fazla Mesai İşlemeleri 2019/38 sayılı Genelge,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Fazla Mesai İşlemleri” konulu 2019/38 sayılı Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                            

Saygılarımızla,

          

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Güm. Gen. Müd.’nün 2019/38 sayılı Genelgesi (1 sayfa),

 

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Fazla Mesai İşlemleri” konulu 2019-38 sayılı Genelgesi

2019-38 sayılı Genelge - Fazla Mesai İşlemleri

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3177_1570001035_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3177_1570001031_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3177_1570001035_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3177_1570001031_2.pdf