Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "MEDOS-AEK Kararı" konulu yazısı


Sayı    : 2020 / 785                           21.05.2020  

Konu   : MEDOS – AEK Kararı,                               

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 14.05.2020 tarihli 20117910-163.01.01-E-00054375328 sayılı “MEDOS-AEK Kararı” konulu yazı ve ekleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazı örneği ve ekleri (6 sayfa),

Üyelere-Güm.Gen.Müd.'nün MEDOS-AEK Kararı konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-MEDOS AEK Kararı

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3534_1590075437_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3534_1590075440_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3534_1590075437_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3534_1590075440_3.pdf