Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi" konulu yazısı hk.


Sayı        : 2018 / 1221                                                                 25.10.2018

Konu     : Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin

    Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 24.10.2018 tarihli 38850468-163.99-E-00038236179 sayılı “Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                               Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

Eki: Gümrükler Gen. Müd.’nün yazısı (2 sayfa),

 

Üyelere-Güm.Gen.Müd.'nün Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2663_1540453957_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2663_1540453992_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2663_1540453957_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2663_1540453992_6.pdf