Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Menşe Şahadetnamesi" konulu cevap yazıları...


Sayı   : 2019 / 1042                           31.07.2019

Konu  : Menşe Şahadetnamesi,

 

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri ortak olarak T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazılan, 09.04.2019 tarihli 43364712 kayıt sayılı “Koruma Önlemine Tabi Eşyaların İthalatında Menşe Tevsik Edici Belge İbrazı” konulu yazımıza;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 24.07.2019 tarihli 20117910-163.02.01-E-00046269126 sayılı “Menşe Şahadetnamesi” konulu cevap yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Ekler:

  1. Dernekler ortak 09.04.2019 tarihli yazı örneği (2 sayfa),
  2. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün cevap yazısı örneği (2 sayfa),

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Menşe Şahadetnamesi konulu cevap yazıları

2019.04.09 Dernekler ortak Güm.Gen.Müd.'ne Koruma Önlemine Tabi Eşyaların İthalatında Menşe Tevsiki

Güm.Gen.Müd.- Menşe Şahadetnamesi

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588064_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588052_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588060_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588064_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588052_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588060_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588064_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588052_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3112_1564588060_3.pdf