Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınması" konulu yazısı


Sayı      : 2018 / 1343                               04.12.2018

Konu     : Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınması,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 30.11.2018 tarihli 96603261-120.05.01-E-00039360776 sayılı Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınması” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Bakanlık Makamı’nın 28.11.2018 tarihli Onayı uyarınca, Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelere gönderilmek üzere, söz konusu ülkelere açılan kara hudut kapılarımıza (İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule) sevk edilecek eşyanın, Ulusal Transit Rejimi kapsamında TR rejim kodu altında sevk edilmesine 10.12.2018 tarihi itibariyle son verilmesinin uygun bulunduğu, buna göre 10.12.2018 tarihi itibariyle söz konusu kapılara eşya sevkinin Ortak Transit Rejimi kapsamında (T1/T2 belgesi) veya TIR Karnesi ile yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Gümrükler Gen. Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınması konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınması

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2719_1543914063_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2719_1543914055_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2719_1543914063_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2719_1543914055_2.pdf