İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Sayı     : 2019 / 1255                                                                                              07.10.2019

Konu   : 5 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

5 Ekim 2019 tarihli ve 30909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı