İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)


Sayı    : 2019 / 957                                                                                                08.07.2019

Konu  : 6 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı