İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)


Sayı    : 2021 / 047                                                                                                18.01.2021

Konu  : 16 Ocak 2021 tarihli

             Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

16 Ocak 2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı