İVEDİ!... Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)" konulu yazısı


Sayı    : 2019 / 144                                            08.02.2019

Konu  : Elektronik Tebligat Sistemi Genel

             Tebliği (Sıra No:1) hk.

İ V E D İ

 

Değerli Üyelerimiz,

İLGİ:   a)09.02.2018 tarihli 2018/197 sayılı yazımız,

           b)13.11.2018 tarihli 2018/1281 sayılı yazımız,

           c)15.11.2019 tarihli 2019/051 sayılı yazımız,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 07.02.2019 tarihli 42467338-100-E-00041490823 sayılı “Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; İlgi’de kayıtlı duyuru yazılarımız eki yazılar konusu,

  • Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 4. Maddesinin 2. Fıkrası “Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.” hükmüne amir olduğu,
  • Belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda bildirim yapılması gerektiği,
  • Elektronik Tebligat adresini bildirmeyen Gümrük Müşaviri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken işlemlerin yapılacağı,

Bildirilmiştir.

 

Gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

Ekler:

  1. Uludağ Güm.ve Tic. Böl.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),
  2. Dilekçe örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Gümr.ve Tic.Böl.Müd.'nün Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No1) konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Tic. Böl.Müd.-Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği Sıra No1

Elektronik Tebligat Bildirimi Dilekçe Örneği

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626438_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626444_3.doc
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626434_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626438_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626444_3.doc
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626434_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626438_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626444_3.doc
İndir - 1_d_0_icerik_2838_1549626434_1.pdf