Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği


Sayı     : 2020 / 219                                                                                                13.02.2020

Konu   : 13 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

13 Şubat 2020 tarihli ve 31038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı