Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)


Sayı    : 2019 / 113                                                                                                07.02.2019

Konu  : Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin

             İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)’de

             Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/2)

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

07  Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı