Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün "Yetkisiz İş Takibi" konulu yazısı


Sayı        : 2019 / 590                                                                                              27.03.2019

Konu  : Yetkisiz İş Takibi,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden gelen 22.03.2019 tarihli 82858591-161.99-E-00042830649 sayılı “Yetkisiz İş Takibi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle;

Yetkisiz iş takibinin önlenmesine ilişkin daha önce Bölge Müdürlüklerine talimat yazılarının gönderilmesine karşın, Bakanlığa son zamanlarda intikal eden dilekçelerde halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasına imkân verildiği, bunun yanında gümrük müşavirliği firmalarınca ucuz iş gücü olarak görülerek gümrük idarelerine iş takibi için bu mahiyette personelin gönderildiği, hatta bazı gümrük müşavirliği firmalarınca sektörde fosoncu olarak tabir edilen kişilere asgari ücretler delinmek suretiyle iş takibi yaptırıldığı yönünde şikâyetlerin ulaştığı,

Ayrıca, gümrük idarelerinde kimlerin iş takibi yapabileceğinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu kişiler dışında gümrük idarelerinde yetkisiz iş takibi yapmasına izin verilmemesi gerektiği, konu ile ilgili zaman zaman gümrük idarelerinin uyarılmakla birlikte, yetkisiz iş takibine tevessül edilmemesi, yetkisiz kişilerin gümrük idarelerine gönderilmemesi ve belirlenen asgari ücretlere uyulması hususunda gümrük müşavirleri ve gümrük müşavirlikleri firmalarınca da azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Risk Yön.Tasfiye ve Döner Sermaye Gen.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün "Yetkisiz İş Takibi" konulu yazısı 

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü-"Yetkisiz İş Takibi" 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2912_1553707171_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2912_1553707175_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2912_1553707171_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2912_1553707175_3.pdf