Risk Yön.Tasf.ve Dön.Ser.Gen.Müd.'nün "Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi" konulu yazısı "2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir"


Sayı    : 2021 / 749                                                          21.06.2021

Konu   : Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı

             Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu

             Raporlarının İbraz Süresi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden gelen 18.06.2021 tarihli E-82858591-161.99-00064846060 sayılı “Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Salgının seyri, aşılama çalışmaları ve sağlık kurumları üzerinde salgınla mücadeleden kaynaklanan yoğunluk dikkate alınarak, anılan Genelge gereği ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Risk. Yön. Tas. Ve Dön. Ser. Gen. Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa)

 

Risk Yön.Tas.ve Dön.Ser.Gen.Müd.-Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi 2021 Temmuz ayı sonuna kadar

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_4098_1624274208_1.pdf