Risk.Yön.ve Kont.Gen.Müd.'nün "Tahsilat Takip Programı-Yapılandırılan Alacakların Taksitlendirilmesi" konulu yazısı hk.


Sayı    : 2018 / 1159                                                                                              09.10.2018

Konu  : Tahsilat Takip Programı-Yapılandırılan

             Alacakların Taksitlendirilmesi

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 04.10.2018 tarihli 37725166 sayılı “Tahsilat Takip Programı-Yapılandırılan Alacakların Taksitlendirilmesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Risk Yön.ve Kont.Gen.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-Risk.Yön.ve Kont.Gen.Müd.'nün Tahsilat Takip Programı-Yspılandırılan Alacakların Taksitlendirilmesi konulu yazısı

Risk Yönetimi ve Kont.Gen.Müd.- Tahsilat Takip Programı - Yapılandırılan Alacakların Taksitlendirilmesi konulu yazısı

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2626_1539071643_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2626_1539071638_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2626_1539071643_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2626_1539071638_5.pdf