SÜRELİ!... Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Den. Gen. Müd.'nün "ithalat Denetimi" konulu yazısı...


Sayı    : 2018 / 129                                                                                                07.02.2018

Konu  : İthalat Denetimi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen 02.02.2018 tarihli 24545304-331.01.02-E.11927 sayılı “İthalat Denetimi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısında özetle; motorlu araçlar ve parçalarının ilgili teknik mevzuat uyarınca tip onay belgesine sahip olması ve söz konusu ürünlerin tip onayına sahip olabilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan regülasyonlara uygun olarak üretilmiş olması gerektiği, söz konusu ürünlerin iç piyasada çeşitli denetimlere tabi tutulurken, ithalat aşamasında bir denetim bulunmadığı, buna çerçevede haksız rekabetin önlenmesini teminen, otomotiv parçalarının ithalat aşamasında denetlenmesine ilişkin “Motorlu Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” taslağı hazırlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ taslağına ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin 12.02.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Derneğimize (Faks:0224 245 01 19 E-mail:bugumder@bugumder.org) bildirilmesini önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Ürün Güv.ve Den.Gen.Müd.’nün yazı örneği ve ekleri (10 sayfa),

Üyelere-Ekonomi Bakanlığı Ür.Güv.ve Den.Gen.Müd.'nün İthalat Denetimi konulu yazısı

Ürün Güvenliği ve Den.Gen.Müd.-İthalat Denetimi

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2296_1518022273_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2296_1518022304_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2296_1518022273_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2296_1518022304_3.pdf