Uludağ güm. ve Dış Tic. Bölge Müdürlüğü'nün "Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi" konulu yazısı "2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir"


Sayı   : 2021 / 754                                                                                                22.06.2021

Konu  : Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 201/37 Sayılı

            Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu

            Raporlarının İbraz Süresi hk.

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen E-42467338-161.99-00064922873 sayılı “Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 201/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.                            

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.’nün yazısı ve eki (2 sayfa),

 

Uludağ güm. ve Dış Tic. Bölge Müdürlüğü'nün "Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi" konulu yazısı "2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir"

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_4101_1624350631_2.pdf