Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “Coronavirüs Tedbirleri” konulu yazısı


Sayı   : 2020 / 608                                               25.03.2020

Konu  : Coronavirüs Tedbirleri,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 25.03.2020 tarihli 42467338-100-E-00053493289 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                            

Saygılarımızla,

                        

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki      : Uludağ Güm. Tic. Böl. Müd.’nün yazı örneği ve ekleri (4 sayfa),

Üyelere-Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.'nün Coronavirüs Tedbirleri konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.-Coronavirüs Tedbirleri

HİZMET LİSTESİ

HİZMET LİSTESİ- EXCELL

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146072_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146061_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146102_5.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146067_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146478_6.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146072_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146061_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146102_5.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146067_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146478_6.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146072_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146061_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146102_5.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146067_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146478_6.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146072_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146061_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146102_5.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146067_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146478_6.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146072_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146061_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146102_5.xlsx
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146067_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3401_1585146478_6.xlsx