Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma" konulu yazısı


Sayı    : 2019 / 1250                01.10.2019

Konu  : İstanbul ve Atatürk Havalimanları

            Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 30.09.2019 tarihli 42467337-100-E-00048066382 sayılı “İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; yazı eki İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazıları doğrultusunda İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde yeniden yapılanma kapsamında hâlihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürütmesi, İstanbul Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğünün kurulmasının uygun bulunduğu, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün kodunun 341453, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nün kodunun ise 341454 olarak belirlendiği, aynı zamanda İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nün vergi kimlik numarasının "4811106210" olduğu ve anılan Gümrük Müdürlüğü’nün de İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu saymanlık idaresine bağlı olacağı, bu doğrultuda işlemlerin sorunsuz uygulanabilmesi için bundan sonra yapılacak işlemlerde yukarıda yer alan gümrük idaresi kodu ve vergi kimlik numaralarının kullanılmasının gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Uludağ Güm.ve Tic. Böl.Müd.’nün yazı örneği ve ekleri (2 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.’nün İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.-İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3176_1569928454_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3176_1569928446_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3176_1569928454_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3176_1569928446_2.pdf