Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)" konulu yazısı


Sayı        : 2018 / 197                                                                                                09.02.2018

Konu     : Elektronik Tebligat Sistemi Genel

  Tebliği (Sıra No:1) hk.

 

Değerli Üyelerimiz,          

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 08.02.2018 tarihli 4247338-100-E-00031914375 sayılı “Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) bir örneğinin yazı ekinde olduğu ve uygulamaya geçişle ilgili olarak sürenin dikkate alınarak gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Uludağ Güm.ve Tic.Böl.Müd.’nün yazı örneği ve ekleri (3 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Güm.ve Tic.Böl.Müd.'nün _Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No1)_ konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Tic.Böl.Müd.-Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No1)

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2298_1518176705_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2298_1518176703_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2298_1518176705_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2298_1518176703_2.pdf