Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "YKTS Vekalet Toplu Giriş" konulu yazısı...


Sayı   : 2019 / 028                                  09.01.2019 

Konu  : YKTS Vekalet Toplu Giriş,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 09.01.2019 tarihli 42467338-161.99-E-00040546301 sayılı “YKTS Vekalet Toplu Giriş” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi “Vekalet Giriş” ekranında bir firmaya bağlı dolaylı temsilci kayıtlarında aynı vekaletnamede (T.C. Kimlik Numarası dışında tüm bilgilerin aynı olduğu) kayıtlı dolaylı temsilci kayıtlarının toplu şekilde yapılabilmesine ilişkin teknik düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Uludağ Güm.ve Tic. Böl.Müd.’nün yazı örneği ve eki (2 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün YKTS Vekalet Toplu Giriş konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Tic.Böl.Müd.-YKTS Vekalet Toplu Giriş

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2786_1547019403_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2786_1547019410_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2786_1547019403_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2786_1547019410_3.pdf