2007 – 2009

BUGÜMDER YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL KURULA ÇAĞRI

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, 24 Ocak 2009 Cumartesi günü saat 11:00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31 Ocak 2009 Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. Üyelerimizin teşrifini rica ederiz.
Saygılarımızla,

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Yoklama,
2. Dernek Başkanının açılış konuşması ve saygı duruşu,
3. Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerinin seçimi, Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. Yönetim Kurulunun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması,
5. Denetleme Kurulunun, denetleme raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
7. 2009 ve 2010 yılları muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmesi,
8. Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9. Derneğe gelir getirmek amacı ile İktisadi İşletme Kurulmasına ilişkin genel kurulda karar alınması,
10. Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının tespiti,
11. Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin genel kurulda tespit edilmesi,
12. Dilek ve Temenniler,
13. Kapanış

17 Ocak 2007 tarihinde Gümrük Müsteşarlığında Yapılan Toplantıya Katıldık;

17 Ocak 2007 Çarşamba günü T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın daveti ile Türkiye’de bulunan beş Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan ve Yönetimleri Gümrük Müsteşar V. Mehmet Şahin başkanlığındaki toplantıda Ankara’da Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri ile bir araya gelindi. Toplantıya Müsteşar Vekili Mehmet ŞAHİN, Müsteşar Yardımcısı Bülent ERTEM, Gümrükler Genel Müdür Vekili Umman HAMİDOĞULLARI, Genel Müdür Yardımcısı Remzi AKÇİN, Daire Başkanı Mustafa YÜKSEL ve Gümrük İşleri Şube Müdürü Nazmi NAMAZCI, Personel Daire Başkanı Mehmet EGÜN’ün dışında, Derneğimizi temsilen Başkanımız Ahmet ÖZENALP ve Başkan Vekilimiz Mehmet KAYMAKÇI, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı İsmail BAYKAL, Başkan Vekilleri Rıdvan BİLEN, M. Yıldırım FİDAN ve Genel Sekreter Aslıhan ÇELEBİ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Esen YAĞCI, Başkan Vekili Bülent ŞENTÜRK ve Genel Sekreter Bülent ONARAN, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Atilla GİRGİN, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Baki ŞİMŞEK, Başkan Yardımcıları Osman UYSAL, Yakup BİLİR, Genel Sekreter Mustafa DUMAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat MERCAN ve Celal ERİŞEN yanında bazı Gümrük Müşavir Yardımcıları katılmıştır. Gümrük Müsteşar Vekili Mehmet ŞAHİN’in başkanlığında saat 10:30 ‘da başlayan toplantıda; 10 Şubat 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan Gümrük Yönetmeliğinin 699. maddesinde yapılan değişiklik gereğince Gümrük Müşavirlerinin yalınızca bir gümrük müşavirliği şirketinde ortak olmasının ortaya çıkaracağı sorunlar ve çözüm yolları, Türkiye Gümrük Müşavirleri Odası Kanunu ve Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Taslağının yasalaşması için yapılması gerekli çalışmalar, Veri Giriş Salonlarının Gümrük Müşavirleri Derneklerine devri, Kabahatler Kanunu uygulamasından kaymaklanan sorunlar, Gümrük Laboratuarlarında tahlili yapılamayan ürünler ile ilgili sorunlar, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin yasal statüsü, Gümrük Müşavir Yardımcılarının, sınav, Dernek üyeliği, stajyer personelin staj süreleri ve bu sürenin bir kısmının gümrük idarelerinde geçirilmesi gibi konular ele alınmıştır. Gümrük Müsteşar V. Mehmet Şahin, konuların çözümünün Şubat ayının son haftasında yapılacak olan ortak toplantıda ele alınacağını ve bir kısmının bu süre içinde çözülebileceğini ifade etmiştir.

“17.01.2007 Gümrük Müsteşarlığı Toplantısı”

20 Ocak 2007 Tarihinde 6. Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı;

Dernek Tüzüğümüzün 18. maddesi gereği 6. Olağan Genel Kurul toplantımız 20 Ocak 2007 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı salonunda saat 11’de üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gümrük Müşavirliği mesleğine yaraşır bir olgunlukta gerçekleştirilen genel kurulumuz, müsteşarlığımız gözlemcisinin katılımıyla sonuçlandırılmıştır.

“20.01.2007 6. Olağan Genel Kurul Toplantımız”

22 Ocak 2007 Tarihinde Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul Sonrası 1. Toplantısını Yaptı;

Yönetim Kurulunun 22.01.2007 Pazartesi günü saat 18:00’de Dernek Merkezimizde yaptığı Olağan Genel Kurul sonrası 1. toplantısında, Tüzüğümüzün 30. maddesi a) bendi gereği görev taksimi Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan Ahmet ÖZENALP
Başkan Vekili Mehmet KAYMAKÇI
Başkan Vekili Sat YÜCELEN
Genel Sekreter Mustafa KIR
Sayman Orhan KATTAŞ
Veznedar Rasim ŞENGÜL
Üye Erdal NAMAL
Üye Selahattin AKCAN
Üye Mehmet Ali DEMİREL
Üye Selçuk ŞAHİNOĞULLARI
Üye Bülent ARSLAN

26 Ocak 2007 Dünya Gümrük Günü Kutlamaları Etkinliği;

Her yılın 26 Ocak Gününde Dünya Ülkelerinde ve Ülkemizde kutlanan Dünya Gümrük Günü 26 Ocak 2007 tarihinde ülkemizde Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük Müşavirleri Derneklerinin yaptıkları çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bizler Türk Gümrük İdarelerinin ve Türk Gümrük müşavirlerinin Çevre, İnsan, Hayvan ve Bitki sağlığı konusunda gerekli duyarlılığı had safhada gösterdiği ve bu konuda üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yaptıkları görüşündeyiz. Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği olarak; Bursa Başmüdürlüğü çalışanlarına, Bursa Gümrük Müdürlüğü, Bursa Kaçakçılık İstihbarat, Bursa Muhafaza Müdürlüğü, Mudanya Gümrük Müdürlüğü, Mudanya Muhafaza Müdürlüğü, Gemlik Gümrük Müdürlüğü ve Gemlik Muhafaza Müdürlüğü çalışanlarına, toplam 322 çalışana bu günün anlam ve öneminin neticesinde karanfil dağıtılmıştır.

Gümrük Müdürlüklerinde her çalışana karanfil dağıtılmıştır.
Bursa Başmüdürlükte 88 kişi
Bursa Gümrük Müdürlüğünde 58 kişi
Bursa Kaçakçılık İstihbarat 14 kişi
Bursa Muhafaza Müd. 19 kişi
Mudanya Müdürlüğu 24 kişi
Mudanya Muhafaza 5 kişi
Gemlik Müdürlüğü 81 kişi
Gemlik Muhafaza 33 kişi
________________________________________
Toplam 322 kiş

“26.01.2007 Dünya Gümrük Günü Etkinliği”

29 Ocak 2007 tarihinde Disiplin Kurulu Olağan Genel Kurul Sonrası 1. Toplantısını Yaptı;

Disiplin Kurulunun 29.01.2007 Pazartesi günü saat 18:00’de yaptığı 6. devrenin 1. toplantısı tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Tüzüğümüzün 34. maddesi gereği bir Başkan ve bir Başkan Vekili Kurul üyelerinin seçimi oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan İhsan ERDAY
Başkan Vekili Mehmet Ali TOKUÇ
Üye Murat GÜNYÜZ
Üye Nurettin USLU
Üye Coşkun YILDIRIM

“29.01.2007 Disiplin Kurulu 1. Toplantısı”

31 Ocak 2007 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA’nın Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yemek;

Yönetim Kurulunun 30.01.2007 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA’ya yapmış oldukları ziyaret neticesinde Sayın Başmüdür Yönetim Kurulu üyelerimizi Mudanya Misafirhanesinde akşam yemeğine davet etmiştir. Bu yemek 31.01.2007 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleşmiştir.

“31.01.2007 Mudanya Misafirhanesi Sayın Tevfik USTA’nın Yönetim Kuruluna yemek daveti”

Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu “Üretim Gücü ve İhracat Günleri” Etkinliği;

Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğunun iş dünyası, kamu kuruluşları ve üniversiteyi bir araya getirmeyi amaçladığı, 19 – 20 – 21 – 22 Mart 2007 tarihlerinde düzenlemiş olduğu “Üretim Gücü ve İhracat Günleri” adlı etkinliğine Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği sponsor olarak katkıda bulunmuştur. Küresel Dünyada yapılan üretimin, markalaşmanın ve ihracatın öneminin tartışıldığı, üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin, kamu kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin davet edildiği 4 günü kapsayan bu etkinliğin 3. gününde BUGÜMDER Başkanı Ahmet ÖZENALP 1,5 saati kapsayan bir konuşma gerçekleştirmiştir. Konuşmasında Gümrük Müşavirliği mesleğini ve ihracata başlayan her yeni firmada ve ihracattaki artışta gümrük müşavirlerinin katkılarını, ekonomiye katkılarını, dış ticaretin bürokratik yükünü, kamu yararına çalışmalarını, dış ticaretin gelişimi için düzenlenmiş olan seminer, panel, konferans ve meslek içi eğitim programlarını, kısaca gümrük müşavirliği mesleğinin tarihsel sürecini slayt eşliğinde anlatmaya çalışmıştır. Öğrencilerin kafasında oluşan soruları cevaplamıştır. Konuşma sonunda İktisat topluluğu öğrencileri Sayın ÖZENALP’e katılımlarından dolayı bir plaket takdim etmiştir.

Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu “Üretim Gücü ve İhracat Günleri” Etkinliği

04 Nisan 2007 Tarihinde Başmüdürlük Yemekhanesinde Limanlarda, Acentelerde ve Serbest Bölgede Yaşanan Sıkıntılar Hakkında Toplantı Yapıldı;

04.04.2007 Çarşamba akşamı saat 19:00’da Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün yemekhanesinde Limanlarda, Acentelerde ve Serbest Bölgede yaşanan sıkıntılar hakkında bir toplantı düzenlendi. Toplantı Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA’nın ve İdarecilerinin, Dernek üyelerimizin ve özellikle uygulamada çalışan ve sorunları birebir yaşayan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti. Sorunlar karşılıklı birebir konuşularak çözüm yollarına gidildi. Bu konuda hem Derneğimiz hem de Başmüdürlüğümüz üzerine düşen görevleri yerine getireceğine dair katılımcılara güven verdi.

“04.04.2007 Bursa Başmüdürlük Yemekhanesi” Toplantı

2007 Yılı Bowling Turnuvası Yapıldı;

Meslektaşlarımız ve camiamız arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 08.04.2007 Pazar günü Carrefour Alışveriş Merkezi Bowling Salonunda saat 12:00’de Geleneksel Bowling Turnuvamız aşağıda isimleri verilmiş olan 15 takımın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bowling Turnuvamızda takım halinde başarı göstererek ilk 3’e giren takımlara çeşitli hediyeler verilerek madalyaları takdim edilmiştir. Turnuvanın Şampiyonu Bor Gümrük Müşavirliği Hiz. A.Ş. olmuştur. 2.’si RA-ŞEN Gümrük, 3.’sü ÜÇ-EN Gümrük olmuştur.

Turnuvaya Katılan Takımlar
ATIL, BİÇENLER, BİMEKS, BOR, CNC 1, CNC 2, F-16, H.M., NEVRUZ, RA-ŞEN, SGM SEMBOL, SOLMAZ, SYK, ÜÇ-EN 1, ÜÇ-EN 2

23 Nisan Etkinlikleri Kapsamında Yardım Yapıldı;

Doğudan Batıya Kültür Köprüsü Projesi kapsamında Bitlis İli Tatvan İlçesi Alacabük köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinin 23 Nisan programında ilimize yapacakları ziyaret organizasyonu için Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okuluna manevi destek ve 1.000.-(Bin)YTL’lik Derneğimiz tarafından maddi yardım yapılmıştır.

“23 Nisan Etkinliği Teşekkür Belgesi”

TÜMŞAD Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Önce Vatan” konulu geceye katıldık;

TÜMŞAD Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi şehit aileleri ile malul gazilerini herkesle buluşturmak, güzel vatanımızın birlik ve bütünlüğü konusunda duyarlılığı artırmak, herkesi biraz düşündürebilmek için “Önce Vatan” isimli bir gece düzenlemiştir. Bu geceye Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve eşleri de katılmıştır. Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesinin ilk hedefi Yurtta Sulhu sağlamak için kan ve can veren Gazilerimiz ve Şehit Ailelerine vermiş oldukları destekten dolayı Derneğimiz adına Başkanımız Ahmet ÖZENALP’e YURT-SAV Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Teşekkür Belgesi verilmiştir.

14 Nisan 2007 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde gerçekleştirilen Toplantıya Katıldık;

14 Nisan 2007 Cumartesi günü saat 11:00’de başlayan ve 18:00’e kadar devam eden, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya derneğimizden Başkan Vekili Mehmet KAYMAKÇI, Başkan Vekili Suat YÜCELEN, Sayman Orhan KATTAŞ ve Genel Sekreter Mustafa KIR katılmıştır. Toplantının iki gündem maddesi bulunmaktadır. 1-Rekabet Kurulu Başkanlığının İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Asgari Ücret tarifesinin iptali hakkında verdiği karar, 2-Derneklerin Tüzüğü ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığının Dernekler Masasına Bağlanılması ile ilgili görüşü doğrultusunda, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2007 tarihli 8045 sayılı yazıları çerçevesinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi,

Gemlik Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonlarına Bilgisayar Alımı Yapıldı;

Derneğimiz tarafından daha önceki ortak toplantılarda da belirtildiği gibi Gemlik Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonuna 4 adet bilgisayar alınmış olup, kurulumu 16.04.2007 tarihinde tamamlanmıştır. Veri giriş salonlarındaki eşyaların uzun süreli kullanımında bazı problemler yaşanmaktadır. Tüm veri giriş salonları veya Gümrük Müdürlüklerindeki kullandığımız bölümler için, özellikle Gümrük İdarelerinde bulunan ve iş takibi yapan arkadaşların eşyaları koruyup kollamaları vatandaşlık görevinin yanı sıra, bir meslek mensubu olarak da gerekliliktir. Çünkü eşyaların bozulmasından kaynaklanan problemleri ve gecikmeleri yine kullanıcı arkadaşlar yaşamaktadır. Devlet malına kendi malımıza sahip çıktığımız gibi sahip çıkmalı, koruyup gözetmeliyiz. Bu şekilde davranmayan arkadaşlarımızı da ikaz etmeliyiz ve eşyaların milli servet olduğunu da hatırlatmalıyız. Israrla bu ikaz ve uyarılara riayet etmeyen arkadaşları, Gümrük İdarecilerine veya Derneğimize bildirilmesini rica eder, tüm arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz.

“16.04.2007 Gemlik Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonuna Bilgisayar Kurulumu”

2007 Yılı Futbol Turnuvasının Açılışı Kokteyl Eşliğinde Yapıldı;

Meslektaşlarımız ve camiamız arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla organize edilen ve bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası”nın açılışı, Kokteyl eşliğinde 28 Nisan 2007 Cumartesi günü saat 14:00’de ASYA Spor Kompleksinde yapılmıştır. Turnuvamıza aşağıda isimleri verilen 19 takım katılmıştır.
BİMEKS&BARSAN, ALİZE, DERİN, UNSPED, GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, ORİON, BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, ÜÇEN&BİÇENLER, SYK, BORGÜM, ATIL, GÜLER, SIR, GÖKAL, CNC, SANER, ERHAS, SAFİR, ÇINAR

 

“2007 Yılı Futbol Turnuvasının Açılışı, Kokteyl Eşliğinde ASYA Spor Kompleksinde Yapıldı”

Hukuk Danışmanlığı Hizmeti Verilmeye Başlandı;

Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde kendilerine ücretsiz olarak Derneğimizde Av. Berrin BAYAM tarafından Hukuk Danışmanlığı hizmeti verilmesine karar verilmiştir. İlkini 26 Mayıs 2007 Cumartesi günü saat: 10:00–12:00 arasında gerçekleştirdiğimiz bu hizmet, üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda belli periyotlar içerisinde devam edecektir.

2007 Yılı Futbol Turnuvası Final Maçları ve Kapanışı Yapıldı;

Değerli Üyelerimiz ve Gümrük İdarelerinin değerli çalışanlarının katılımıyla bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiğimiz Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Futbol turnuvamızın final maçlarını ve kapanışını 13.06.2007 Çarşamba akşamı gerçekleştirdik.

1. olan takımımız Erhas Gümrük takımına kupalarını, beratlarını ve hediyelerini Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürümüz Sayın Tevfik USTA ile birlikte Bursa Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanımız Sayın Ahmet ÖZENALP’ birlikte vermişlerdir.
2. olan takımımız Üçen&Biçen takımına kupalarını, beratlarını ve hediyelerini Gümrük Kontrolörleri Grup Başkanımız Sayın Fahri PASLI ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Ali DEMİREL birlikte vermişlerdir. Gümrük Kontrolörleri Grup Başkanımız Sayın Fahri PASLI’ ya törenimizi şereflendirmelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.
3. olan takımımız Bursa Gümrük Birliği takımına kupalarını ve beratlarını Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcımız Sayın Süleyman TOSUN ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selahattin AKCAN birlikte vermişlerdir.

En Centilmen olan takımımız Gemlik Gümrük Müdürlüğüne kupalarını, beratlarını ve hediyelerini Gümrük Müdürümüz Sayın Çağman SÖZÜPEK ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selçuk ŞAHİNOĞULLARI birlikte vermişlerdir. En centilmen takım seçiminde Futbol Turnuvası Komitemiz tarafından en fazla maç oynayarak hiç kart görmemiş takım olması kriteri göz önünde bulundurulmuştur.
Gol Kralı olan arkadaşımız Derin Gümrük Takımından Sayın Hakan KALEŞ’e kupasını, beratını ve hediyesini Gümrük Muhafaza Müdürümüz Sayın İsmet ERÇETİN ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erdal NAMAL birlikte vermişlerdir.

Ayrıca bu gecede geçmiş dönemlerde dernek yönetiminde bulunarak mesleğimize katkı sağlamış Sayın Mehmet Ali TOKUÇ ve Sayın Fatih GANİOĞLU’na mesleğimize yaptıkları hizmetlerden dolayı derneğimizce teşekkür plaketleri verilmiştir.

Turnuvamızın ve Kokteyllerimizin katılımının ve heyecanının her geçen yıl daha coşkulu olması bizleri gerçekten sevindirmekte ve Bursa Gümrük Camiamızın birlik, beraberlik mesajının algılanması anlamında her geçen yıl biraz daha fazla yol aldığını göstermektedir.
Turnuvamıza katılan tüm takımlara centilmenlik kurallarına uydukları, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine ve Bursa Gümrük Camiasına yaraşır bir turnuva çıkardıkları için Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği olarak teşekkür ederiz.

14 – 15 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen İGMD-TAIEX Seminerine Katıldık;

14 – 15 Haziran 2007 tarihlerinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ile Avrupa Komisyonu TAIEX Ofisi (Technical Assistance and Information Exchange – Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi) işbirliği ile gerçekleştirilen “Mesleki İşbirliği Gerektiren E-Gümrük Ortamında Sistemler, Araçlar ve Projeler” konulu Uluslararası düzenlenen seminere T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü temsilcileri ile, Gümrük Muayene Memurları Derneği Başkanı, Ankara, İzmir, Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Selçuk ŞAHİNOĞULLARI ve Rasim ŞENGÜL katılmıştır.
Açılış konuşmasını İGMD Başkanı A.Cihangir ÖNGER’in yaptığı seminerde, IFCBA Başkanı Thomas Nietsch, Macaristan Gümrük İşleri Derneği Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Skram Katalin, Confiad Genel Sekreteri Jean-Marie Parasie, Portekiz Gümrük Komisyoncuları Odası Yönetim Kurul Üyesi Mario Oliveira ve Avrupa Komisyonu, TAIEX Temsilcisi Danielle Picot da konuşmacı olarak katıldılar. İGMD Genel Sekreteri Ersel Yüksek’in İGMD’yi ve Türkiye’de Gümrük Müşavirlerinin durumunu ve ekonomiye katkılarını anlattığı sunumunun ardından Avrupa Birliği’nde devam etmekte olan E-Gümrük çalışmaları ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Katılımcıların soru ve yorumlarıyla katkıda bulundukları seminer interaktif bir ortamda gerçekleştirilerek, tüm taraflar açısından son derece verimli geçmiştir.
Yurtdışından gelen konuşmacılar E-Gümrük ortamında sistemler ve projeler, Dünya Gümrük Örgütü’nün bakış açısı, Otomatik İthalat ve Otomatik İhracat Sistemi, Tek Pencere, Tek Avrupa Yetkilendirmesi ve Merkezi Gümrükleme gibi başlıklarda ayrıntılı olarak sunumlar gerçekleştirirken, Gümrük Müsteşarlığı’ndan Uzmanlar Hasan BAYTOK ve Burak Serkan YAŞAR Türkiye’de E- Gümrük konusunda yapılan çalışmaları ve gelinen son noktayı bir sunum ile katılımcılarla paylaşmışlardır.

“14 – 15 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen İGMD–TAIEX Semineri”

02 Temmuz 2007 tarihinde ALMİRA Otel’de Gümrük Çalışanlarının Mesai Saatleri ile ilgili BUGUMDER Basın Toplantısı Yapıldı;

Derneğimiz iletişim kutusuna 29.06.2007 tarihinde Gümrük çalışanları adına Sayın Kenan SÖNMEZ’den gelen mail içeriğinde Gümrük Çalışanlarının 09 Temmuz 2007 tarihinden sonra mesai saatleri haricinde çalışma yapılmayacağına dair bildirisi bulunmaktadır. Gelen mail’e cevaben 2007/359 sayılı yazımızla 29.06.2007 tarihinde Gümrük Çalışanları adına Sayın Kenan SÖNMEZ'e yapılacak olan çalışmalar kapsamında Başkanımız Ahmet ÖZENALP tarafından yazılı bilgi verilmiştir.
Yapılacak olan çalışmalar kapsamında öncelikli olarak;
1. Gümrük çalışanlarının bildirisi ve Başkanımız Ahmet ÖZENALP’in yazılı cevabının Kamuoyunun dikkatine başlığı altında www.bugumder.org web sayfamızda yayınlanmıştır.
2. Aynı yazılar Derneğimiz üyesi olan kişi ve firmalara mail olarak gönderilmiştir ve Gümrük Müşaviri arkadaşlarımız tarafından işlerini yaptığımız firmalara Gümrük çalışanlarının bildirisinin ulaştırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
3. Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Basın Bildirisi hazırlanmıştır ve ekinde gümrük çalışanları bildirisi ile tüm kamuoyunun ve basının bilgilenmesi amacı ile 02.07.2007 Pazartesi sabahı saat 11:00’de Almira Otel’de bir Basın Toplantısı yapılmıştır.
4. Hazırlanan BUGUMDER Basın Bildirisi ve Gümrük Çalışanları Bildirisi derneğimiz mail sayfasından tüm üyelerimize ve BTSO Organize Sanayi Bölgesi firmalarına, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi firmalarına, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi firmalarına mail olarak gönderilmiştir.
5. Tüm Sivil Toplum Örgütlerine, üyelerinin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla üst yazı eşliğinde BUGUMDER Basın Bildirisi ve Gümrük Çalışanları Bildirisi mail olarak gönderilmiştir.
6. Tüm Organize Sanayi Bölgelerine, üyelerinin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla üst yazı eşliğinde BUGUMDER Basın Bildirisi ve Gümrük Çalışanları Bildirisi mail olarak gönderilmiştir.
7. Ayrıca Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ve Başkanlar Kurulu Başkanlarına, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Bandırma Ticaret Odası Genel Sekreterliği’ne ve Yönetim Kurulu Üyelerine BUGUMDER Basın Bildirisi ve Gümrük Çalışanları Bildirisi mail olarak gönderilmiştir.
8. Kamuoyuna duyurular aracılığı ile sorunun siyasi partiler tarafından sahiplenilmesi sağlanmıştır.
9. Konu, Başkanımız Ahmet ÖZENALP aracılığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 03.07.2007 Salı günkü Yönetim Kurulu toplantısına getirilmiş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının tüm üyelerine mail yoluyla ulaştırılması sağlanmıştır.
10.Ayrıca konu Derneğimiz aracılığı ile Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri’ne sahiplenilmesi amacıyla götürülmüştür.
11. En kısa zamanda Gümrük Müsteşarlığı’nın da katılımıyla konunun İstanbul’da bir toplantı haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına ve soruna kısa sürede çözüm bulma yoluna gidilecektir.
Bütün bu çalışmalar kapsamında Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu olarak mesleki anlamdaki sorunlara duyarsız kalmamak adına bu konunun sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olunacaktır.

“ 02.07.2007 tarihinde ALMİRA Otel’de yapılan BUGUMDER Basın Toplantısı ”

“ Bugumder Basın Toplantısı Sonrasında Basında Çıkan Haberler ”

09 Temmuz 2007 tarihinde Yön. Kur. Başkanımız Ahmet ÖZENALP ve Yön. Kur. Başkan Vekilimiz Suat YÜCELEN Gümrüklere Ziyarette Bulundu;

02.07.2007 tarihinde düzenlenen Basın Toplantısıyla 09 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Gümrük Çalışanlarının mesai saatleri dışında çalışmayacağı kararı Kamuoyuna duyurulmuştu. Bursa Dış Ticaretini olumsuz etkileyecek gümrük memurlarının eylemi yine gümrükçülerin sağduyusu ile çözüldü. Fazla mesai çalışmalarıyla ilgili olarak kamuoyunun gündemine yansıyan konu akıllı bir kriz yönetimiyle aşılarak Gümrükçülerin birikmiş mesaileri dağıtıldı. Mesaideki adaletsizliklerde önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeyle giderilecek. Gümrük memurlarının sızlanmasına yol açan krizin aşılmasında Bursa’mızın yaş meyve sebze ihracatı da etken oldu. Söz konusu tarih özellikle yaş meyve-sebze ihracatının en yoğun dönemine rastlamasından ötürü ileriki bir tarihe ertelendi.
Konu hakkında Derneğimiz çalışmalarını anlatmak üzere 09.07.2007 tarihinde gümrüklere ziyaret düzenleyen Dernek Başkanımız Sayın Ahmet ÖZENALP ve Başkan Vekilimiz Sayın Suat YÜCELEN gümrük çalışanları ile görüşmeler yaparak konunun hassasiyetine binaen dernek tarafından yapılan çalışmaları anlattılar. Özellikle söz konusu tarihin seçim öncesi bir tarih olmasından dolayı ve yaş meyve-sebze ihracatının söz konusu durumdan çok olumsuz etkileneceğini anlatarak, olayın kamuoyuna yansıtılması sureti ile zaten siyasi ve idari kanattan geribildirimler alındığı belirtilerek söz konusu durumun Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ortak Toplantıları kanalı ile tekrar gündeme getirileceği ifade edildi. Ziyaretin ardından konuyu değerlendiren Gümrük Çalışanları özellikle yaş meyve sebze ihracatının
konudan olumsuz etkilenmemesi ve dış ticaret erbabının mağdur olmaması açısından söz konusu kararın seçim sonrası ve ihracat işlemlerinin olumsuz etkilenmeyeceği bir döneme ertelenmesine karar verdi. Türkiye çapındaki ilk açıklamanın Bursa’nın önderliğinde başlatılmasından dolayı alınan karar tüm Türkiye’de özellikle sınır kapılarında yaşanacak olan sıkıntıların önlenmesi açısından son derece önemli olarak kabul ediliyor.
Başkanımız Ahmet ÖZENALP sağduyunun kazandığını, gümrükçülerden ihracata yine destek geldiğini belirterek gümrük personeline anlayışlarından dolayı teşekkür etti.

“ 09.02.2007 Gümrüklere Ziyarette Bulunuldu ”

“ 09.02.2007 tarihinde Gümrüklere Yapılan Ziyaret Sonrasında Basında Çıkan Haberler ”

18 Temmuz 2007 tarihinde Bursa Platformu Derneğinin Kuruluş Gecesine Katıldık;

Türk bayrağını yürekten seven, Türk Milletinin ve Türk Devletinin milli birlik ve bütünlüğüne kayıtsız ve şartsız inanmış olan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan, doğum yeri sorgulaması yapmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dahilinde olan ve kendisini “TÜRK” sayan tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, “Biz Bir Aileyiz” ilkesi ile hareket ederek üyelerinin birlik ve bütünlüğünü sağlayıcı söylem etkinlik ve hareket tarzını benimsemiş olan, Bursa aidiyet duygusunu benimsemiş olan, Bursa’yı seven ve “Evet Bursalıyız” diyen herkesi bir arada toplayan Bursa Platformu Derneğinin 18.07.2007 tarihinde düzenlemiş olduğu Kuruluş Gecesine Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, eşleri ve çalışanları olarak katıldık.

“ 18.07.2007 tarihinde düzenlenen Bursa Platformu Gecesi “

11 Eylül 2007 tarihinde BTSO’da A.TR Dolaşım Belgeleri hakkında Toplantı Yapıldı;

İlimiz ihracatının Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinin tamamına yakını Gümrük Müşavirleri tarafından yapılmaktadır. Bu işlemler yapılırken bazı resmi kurumlar ile (Gümrük, T.S.E,Tarım İl Müd., Ticaret ve Sanayi Odası) müşterek çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların her iki taraf içinde en verimli hale gelmesi, yaşanan gecikme ve problemlerin minimum safhaya indirilmesi için dernek yönetim kurulumuzca söz konusu kurumlarla belirli periyotlarla ortak toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.
Bu toplantıların ilki 11 Eylül 2007 Salı günü saat 17:30’da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda üyelerimizin ve firmaların ihracat servislerinde, Oda’larda iş takibi yapan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Gümrük Müsteşarlığı’nın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazılı talimatlarına istinaden A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece Oda üyesi firmalara satılması ve yine Oda tarafından sadece Oda üyesi firmaların belgelerinin onaylanması konusunda önemli bilgiler verilmiştir. Ayrıca Oda tarafından gerçekleştirilen işlemlerde yaşanan bekleme, gecikme ve karşılaşılan sorunlar dile getirilmiştir.

Sosyal Sorumluluk Anlayışı Çerçevesinde Bedensel Özürlüler Sanat Tiyatrosuna Yardım Yapıldı;

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde derneğimizce yardım amacı ile ve üyelerimize yönelik kültürel bir faaliyet açısından Bedensel Özürlüler Sanat Tiyatrosunun 22.09.2007 tarihinde saat 19:00’da oynayacağı 2 Perdelik “Annem İçin” konulu Komedi oyununa 50 adet bilet satın alınmıştır. Tiyatro biletleri oyunu izlemek isteyen üyelerimizin yanı sıra ofislerinde çalışan arkadaşlarımıza da ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Oyunu izleyenler arasında dernek personelleri ve Yön. Kur. Başkan Vekili Suat YÜCELEN’de bulunmaktadır.

Odalaşma Çalışmaları Sürecinde Gümrük Müşavir Dernekleri Yönetim Kurulu Üyeleri 04 Ekim 2007 tarihinde Bakanlığa Ziyarette Bulundu;

Gümrük Müşavir Derneklerinin odalaşma çalışmaları sürecinde Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI beye makamında Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin Derneklerinin Başkan ve bazı Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 04.10.2007 tarihinde ziyaret gerçekleştirildi. Sayın Bakan’a Gümrük Müşavirleri Mesleğinin 1909 yılından bu yana gelişimini anlatan bir tanıtım kitapçığı verilerek, yeni dönemde Sayın Bakanımızdan öncelikli olarak çözülmesi gereken sorunlar ve beklentiler dile getirilmiştir. Bu ziyaret Sayın Bakanla sınırlı kalmayarak Gümrük Müsteşarlığı’na yeni atanan Sayın M. Emin ZARARSIZ’da makamında ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlere Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet ÖZENALP ve Başkan Vekilimiz Sayın Suat YÜCELEN katılmıştır.


28 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen Bursa Mitingine Üyelerimizle Birlikte Katıldık;

Hepimiz Mehmetçiğiz güç birliği tarafından organize edilen ve Bursa ilimizde bulunan 200 Sivil Toplum Örgütünün katılımı ile 28 Ekim 2007 Pazar günü saat 14:00’de Fomara meydanında gerçekleştirilen Bursa Mitingine üyelerimizle birlikte demokratik tepkimizi göstermek amacıyla Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği olarak katıldık.
Dernek olarak şehitlerimize her dönemde sahip çıktık. Terör belasının topraklarımızdan silinmesi en büyük ümidimiz. Akan kanların hesabının sorulması ve yeni acılar yaşanmaması için Devletimizin siyasi ve askeri açıdan gerekeni yapacağına kesinlikle inanıyoruz. Bölücü katilleri ve meydana getirdikleri terörü nefretle lanetlerken, şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz.

30 Ekim 2007 tarihli BTSO Meclis Toplantısında A.TR Dolaşım Belgeleri ile ilgili Sorunlar Gündeme Getirildi;

11 Eylül 2007 Salı günü saat 17:30’da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda üyelerimizin ve firmaların ihracat servislerinde çalışan, Oda’larda iş takibi yapan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen A.TR Dolaşım Belgeleri ile ilgili toplantıda Oda tarafından gerçekleştirilen işlemlerde yaşanan bekleme, gecikme ve karşılaşılan sorunlar da dile getirilmişti.
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız ve aynı zamanda BTSO Meclis üyesi olan Sayın Ahmet ÖZENALP’in 30.10.2007 tarihli BTSO Meclis toplantısında TOBB’nin A.TR Dolaşım Belgelerinin odalarca sadece kendi üyesi firmalara satılması ve odalar tarafından sadece kendi üyelerince ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması yönünde yapılan değişiklik ile ilgili yapmış olduğu konuşma basında yer almış ve sektör için önem arz eden A.TR Dolaşım Belgeleri sorununu gündeme getirmiştir.

31 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında Dış Ticaret Haftasını Kutladık;

31 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan Dış Ticaret Haftası ile ilgili Dernek olarak Üyelerimize, ilimiz organize sanayi bölgelerinde faaliyette olan sanayicilere, kurum ve kuruluşlara Dış Ticaret haftası ve önemi ile ilgili yazı gönderildi ve Bursa iş dünyasının Dış Ticaret Haftasını basın aracılığıyla kutladık.
1923’de 750 milyon dolarlık bir ekonomiyle yola çıkan Türkiye’miz, Cumhuriyetimizin 84. yıldönümünü coşkuyla kutladığımız bu günlerde dış ticaret alanında hepimize gurur veren başarılara imza atarak 100 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Dünya’nın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye ekonomisinin ayakta durmasının en önemli koşullarının başında, her geçen yıl hızla gelişen dış ticarete yönelik üretimlerin ve buna bağlı olarak gerçekleşen ihracat oranlarındaki artış ivmesinin sürekliliğinin sağlanması gelmektedir. 84 yıllık süreçte ülke olarak birçok siyasi ve ekonomik krizler atlattık. Son yıllarda nispeten siyasi ve ekonomik istikrarı yakalamış olsak da ihracatla ilgili bir an evvel gerçekleştirilmesi gereken yapısal düzenlemeler, faiz ve döviz kuru politikalarından kaynaklanan sıkıntılar tüm işadamlarımızın önünde bir engel olarak hala durmaktadır. Bütün bunlara rağmen fevkalade başarılar yakalayan Türk ihracatçısı, Türkiye’yi adeta sırtlayarak kalkınma hedeflerine götürmeye devam etmektedir. Gururu duyulacak bu tablonun asıl mimarları olan işadamı ve sanayicilerimiz övgüyü ve takdiri elbette en çok hak edenlerdir.
BUGÜMDER olarak işadamlarımız başta olmak üzere, ihracatın her alanında görev alan kişi ve kuruluşları 31 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında kutladığımız Dış Ticaret Haftası nedeniyle bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz.
İş dünyasının beklentilerine uygun düzenlemelerin yapılmasıyla ve engellerin kalktığı bir dış ticaret platformuyla kalkınmış güçlü bir Türkiye için, Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracat seviyesini yakalayacağımıza gönülden inanıyoruz. Bu hedeflere ulaşılması için biz Gümrük Müşavirleri olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.

26 Kasım 2007 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri TSE Bölge Müdürü Sayın Mustafa KARAMAN’a Ziyarette bulundu;

Mahkeme kararı ile görevi iade edilen TSE Bölge Müdürü Mustafa KARAMAN’ı BUGÜMDER Yönetim Kurulu Üyeleri 26.11.2007 Pazartesi günü makamında ziyaret etti.
Karaman’ın verdiği hukuk mücadelesi sonucunda görevine iade edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet ÖZENALP, TSE’nin Dış Ticaretteki etkinliğini TSE ile işi olan bilir. Başka illerde bu konuda meslektaşlarımızın yaşadığı olumsuzlukları biz Bursa’da yaşamadık. Bunu Bursa TSE’deki bürokratlarımızın ülke sevgisine borçlu olduğumuzu biliyoruz. Mustafa Karaman’ın “Gümrük müşavirleri olarak çalışmalarını yakından izliyoruz, bu konuda da kendisini destekliyoruz. Mesleki anlamda TSE ile mutlaka işbirliği içerisinde olmamız gereken durumlar söz konusu. Bu konuda dış ticarette ve ihracatta rol oynayan bütün aktörlere katkısı olan TSE Kurumu, dış ticarette kalitenin artırılmasında da önemli bir rol üstlenmekte. Bursa’ya bu konuda dört dörtlük hizmet veren TSE Kurumu adına Mustafa Karaman’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretten ötürü BUGÜMDER yönetimine teşekkür eden KARAMAN, bir bürokrat olarak Bursa’da görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “BUGÜMDER’in çalışmalarını yakından takip ediyorum. Ülkesinin kalkınması için birlik ve bütünlüğü misyon edinen BUGÜMDER’e ziyaretinden ötürü teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

01 Aralık 2007 tarihinde Dernek Merkezimizde Yüksekokul Öğretim Görevlileri ile Stajyerlerde Yaşanan Sıkıntıların Dile Getirildiği Bir Toplantı Yapıldı;

Mesleki eğitim açığına çözüm üretmek, dış ticarete gerekli insan kaynağını gerektiği gibi yaratmak, Gümrük Müşavirliği şirketlerinde görev alan stajyer öğrencilerin uygulama ve pratik eksikliklerine çözüm bulmak ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin yaz stajları ve mesleki eğitimleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Derneğimiz girişimi ile Dernek Merkezimizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Anadolu Üniversitesi'nden, Balıkesir Üniversitesi'nden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden, Dumlupınar Üniversitesi'nden ve Uludağ Üniversitesi'nden toplam 13 öğretim görevlisinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.
Toplantıda, öğrencilerin gelecekteki iş hayatları ve mesleki tecrübeleri açısından büyük öneme sahip olan, mecburi yaz stajı standartlarının oluşturulması konusunda Yönetim Kurulumuz ve akademisyenlerin hem fikir olduğu gözlendi.
Yaz dönemi süresince, öğrencilerin büyük çoğunluğunun gümrük müşavirliği şirketlerinde staj yaptıklarını belirten Başkanımız Ahmet ÖZENALP, "Bu öğrenciler mesleğimizin insan kaynaklarıdır, eğitimlerine katkıda bulunacak her türlü çalışmaya destek vermek boynumuzun borcudur. Akademisyenlerimizin ve Yönetim Kurulu üyelerimizin çözüm bulma yönünde gerçekleştirdiği bu uygulama Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmadır. Uygulama zamanla tüm ülkeye yayılıp standart hale gelecek. Birçok fakültemizden onlarca hocamızın bu toplantıya severek katılmaları bizi çok sevindirdi” dedi.
Akademisyenlerin genel görüşü, BUGÜMDER'in bu gayretinin çok faydalı olacağı yönünde. Bu çalışma ile hem öğrencilerin stajları standart hale gelecek hem de staj yeri bulamayan öğrencilere BUGÜMDER olarak destek vereceğiz. Stajyer öğrencilerin şirketlere dağılımı ve staj süresince izlenmesi konusunda BUGÜMDER aktif bir rol üstlenecek ve mesleki anlamda donanım kazanmaları adına gereken her türlü önlem alınacak. İlgili bölümlere Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık konusunda ayrıca destek verilecek.
Toplantı sonunda BUGÜMDER ve üniversiteler arasında işbirliği protokolü hazırlanması kararı alındı ve çalışma grubu oluşturuldu.

2007 Aralık Ayında Yolcular İçin Gümrük Rehberi Kitabı Basıldı;

Yurt dışına çıkan veya yurt dışından gelen vatandaşlarımızın beraberlerindeki eşyalardan dolayı gümrük kapılarında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için, yolcuların beraberlerinde getirebilecekleri eşyaların neler olduğu konusunda kısa, özlü bilgilendirme yapma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle 2007 Aralık ayında Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından Yolcular için hazırlanan 3.000 adet Gümrük Rehberi kitapçığı basılmıştır. Bu kitabın basımı Derneğimiz tarafından karşılanmıştır.

25 Aralık 2007 tarihinde TSE Bölge Müdürlüğü’nde Üyelerimiz ile TSE Yetkilileri arasında bir Toplantı Yapıldı;

2007 yılını değerlendirmek, 2008 yılına ilişkin uygulanacak yaptırımlar ve mevzuat hükümleri hakkında bilgilenmek ve üyelerimizin yaşadığı sorunları TSE Bursa Bölge Müdürlüğü’ne aktarmak amacıyla 25 Aralık 2007 Salı günü saat 12:00’de Üyelerimiz ve TSE Bursa Bölge Müdürlüğü Yetkililerinin katılımıyla TSE’nin Konferans Salonunda bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda İthalatçılar ve İhracatçılar adına işlemleri takip eden Gümrük Müşavirleri ile TSE çalışanları, 2007 yılına ilişkin yapılan işlemler ve iyileştirmeye açık noktalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkanımız Sayın Ahmet ÖZENALP, TSE’nin Bursa’da ki kurumlar arasında çalışanları ve hizmet süreçleri ile gerçekten farklı noktada olduğunu ve kurumun çıkış noktası olan kalitenin hizmete yansıtıldığını ifade ettiği konuşmasında 2007 yılının TSE ile olan diyaloglar açısından çok olumlu bir yıl olduğunu, bu olumlu çalışma ortamının 2008 yılında da artarak devam etmesi için bu istişare ve planlama toplantısının yapıldığını belirtti. TSE Bursa Bölge Müdürü Sayın Mustafa KARAMAN ise Gümrük Müşavirlerine daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için yapılmış olan bu toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, 2008 yılında işlemlerin daha hızlı bitirilmesine yönelik olarak çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Dış Ticaret sektöründeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla dönem dönem bir araya gelindiğini ifade eden Başkanımız Ahmet ÖZENALP, ”Geçtiğimiz dönemde BTSO ile birlikte bir toplantı yapmıştık, şimdi TSE ile birlikte yapıyoruz. Gümrük İdareleri ile de sürekli gözden geçirme toplantıları yapıyoruz. Derneğimizin hedefi bu kapsamda tüm kuruluşlarla periyodik toplantılar yaparak Bursa’mız dış ticaret erbabına gerekli katkıyı sağlamaktır.” dedi ve toplantıların devam edeceğini vurguladı.
Toplantıda söz alan Gümrük Müşaviri firmalarının temsilcileri TSE Bursa Bölge Müdürlüğü’nde genel olarak sıkıntı yaşamadıklarını, işlerini yürütürken kendilerine zorluk çıkarılmadığını vurguladılar. Firma temsilcileri TSE’nin dijital alt yapısının yetersiz olduğunu, bu konuda gerekli girişimlerin yapılması ile yaşanan zaman kayıplarının da önlenebileceğini belirttiler. Konu ile ilgili Başkanımız Ahmet ÖZENALP Gümrüklerde ve TSE’de dijital alt yapının yetersiz olmasının genel bir sorun olduğunu ve bu konuda gerekli yazışmaların yapılarak sorunun çözümüne Dernek olarak her türlü katkının yapılacağını belirtti.

“25.12.2007 tarihinde TSE Bölge Müdürlüğü’nde yapılan Toplantı”

2007 Aralık ayında Bursa Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonunda Tadilat Yapıldı;

Bursa Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonu üyelerimize daha rahat bir çalışma ortamı yaratmak ve mevcut halindeki aksaklıkların giderilmesi amacı ile Aralık ayı içerisinde yeniden düzenlenmiştir. Hala bazı eksiklikleri olduğu gözlenen Veri giriş salonunun çatısı TASİŞ İşletmeleri ile yapılan görüşme ve Gümrüğün işbirliği ile tamamlanınca boya ve badana işlemleri de Derneğimiz tarafından yapılacaktır. Ayrıca salona yeni bilgisayar da alınacaktır. Yer döşemeleri, lavaboları, sandalyeleri ve mobilyaları yenilenen Veri giriş salonunun üyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederiz.

 

"Veri Giriş Salonu Eski Hali"

“2007 Aralık ayında Bursa Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonunda Tadilat Yapıldı”

12–13 Ocak 2008 tarihinde Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin 12.Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 12. Ortak Toplantısı İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin ev sahipliğinde 12 – 13 Ocak 2008 tarihinde İstanbul Armada Otel’de yapıldı. Toplantının 1. günü Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Gümrük Müşavirleri Dernekleri Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasında Türkiye’de önemli bir sektörü temsil eden Gümrük Müşavirliği mesleğinin dünü, bugünü ve yarınını değerlendirdi. Toplantının 2. günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI, Gümrük Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ, Müsteşar Yardımcısı İbrahim ŞENEL, Gümrükler Genel Müdürü Umman HAMİDOĞULLARI, Muhafaza Genel Müdürü Neşet AKKOÇ, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Selahattin ALDEMİR, Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Nazmi GÜNAL NAMAZCI ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında gerçekleşti.
Toplantının ilk günü belirlenen gündem maddeleri tartışılarak, Dernek Yönetim Kurulları tarafından karara bağlandı. Toplantının ikinci günü ise Gümrük Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ’ın başkanlığında toplanan heyet, alınan kararları ve çözüm önerilerini görüştüler.
Toplantının ikinci gününün açılışını gerçekleştiren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI yaptığı konuşmada, Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük Müşavirleri Derneklerinin bir araya gelerek sorunların tartışılmasına ve çözüm üretilmesine katkı sağlayacak olan bu toplantıyı organize ettikleri için dernek Yönetim Kurulu Başkanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Hayati Yazıcı konuşmasında Ülkemizin son yıllarda dış ticaret hacminin önemli oranda gelişme kaydederek 270 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, bu konuda Gümrük Müsteşarlığı ve onlarla birlikte çalışan gümrük müşavirlerinin önemli rol üstlendiklerini vurguladı.

“12–13 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirilen 12.Ortak Toplantı”

26 Ocak 2008 Dünya Gümrük Günü Kutlamaları Etkinliği;

Her yılın 26 Ocak Gününde Dünya Ülkelerinde ve Ülkemizde kutlanan Dünya Gümrük Günü 26 Ocak 2008 tarihinde ülkemizde Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük Müşavirleri Derneklerinin yaptıkları çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
Dünya Gümrük Günü’nün 55. yıldönümü dolayısıyla, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği olarak bu günün anlam ve önemini belirten Derneğimizin Dünya Gümrük Günü Bildirisi basında yer almıştır.

16 Şubat 2008 tarihinde İthalat, İhracat ve Dış Ticaret İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Toplantı Tarım İl Müdürlüğü Yetkilileri İle Gerçekleştirildi;

Bursa Tarım İl Müdürlüğü ve Derneğimiz organizasyonu ile “İthalat, İhracat ve Dış Ticaret İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı, 16 Şubat 2008 tarihinde 11:00–13:00 saatleri arasında Bursa Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bursa Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla toplantı iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Toplantının birinci bölümünde konuşmacılar hazırladıkları sunumlarla katılımcılara bilgi verdiler. Toplantının ikinci bölümünde ise üyelerimiz karşılaştıkları sorunları ilgili birimlere ileterek çözüm konusunda önerilerini dile getirdiler.

“16.02.2008 tarihinde gerçekleştirilen Toplantının Basına Yansıyan Haberleri”

02 Nisan 2008 tarihinde E-İMZA Paneli gerçekleştirildi;

2008 yılı içerisinde gümrük müşavirleri açısından zorunlu hale getirilmesi planlanan elektronik imza uygulaması çerçevesinde, Derneğimiz ile E-GÜVEN şirketinin ortaklaşa düzenlediği E-imza paneli, 2 Nisan Çarşamba günü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele Derneğimiz Başkanı Ahmet ÖZENALP, Başkan Vekili Suat YÜCELEN ve E-GÜVEN genel müdürü Can ORHUN’un yanı sıra, Gümrük Müsteşarlığı Elektronik ve Haberleşme Daire Başkanı Nurcan ÖZYAZICI ve Avukat Yasin BECENİ de katıldı.
E-imza uygulamaları hakkında bilgi verilmesini hedefleyen panelde, katılımcılar e-imzanın Gümrük Müsteşarlığı uygulamalarında kullanımı ve sağlayacağı avantajlar, Türkiye’de e-imza kullanımı, e- imza başvurusu nasıl yapılır, e-imza alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve kullanım adımları gibi önem taşıyan konular hakkında bilgi sahibi oldu.

12 Nisan 2008 tarihinde Futbol Turnuvasının Açılışı Gerçekleştirildi;

Meslektaşlarımız ve camiamız arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla organize edilen ve bu yıl 5.’sini düzenlediğimiz “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası”nın açılışı, 12 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 14:30’da ASYA Spor Kompleksinde yapılmıştır. Turnuvamıza aşağıda isimleri verilen 17 takım katılmıştır.
ASSET, BANDIRMA GÜMRÜK, BARSAN, BİÇENLER, BORGÜM, BURSA GÜMRÜK, CNC, DERİN, MIZRAK, NEVRUZ, SANER, SEMBOL, SIR, SYK, ÜÇ-EN, ÜNSPED

“2008 yılı Futbol Turnuvasının Açılışı, ASYA Spor Kompleksinde Yapıldı”

07 Mayıs 2008 tarihinde Bursa Kervansaray Otel’de TSE Eğitimi gerçekleştirildi;

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Bursa’da “Kalite Şehrinde Kalite Günleri” adı altında gerçekleştirilmekte olan eğitim programları katılımcılara; üretimde, hizmette ve sosyal yaşamda kalitenin hakim konuma gelmesi anlamında önemli katkılar sağlamaktadır. Gümrük Müşavirliği hizmet ve görevlerimizi yerine getirirken en fazla işbirliği için de bulunduğumuz kurumların başında Türk Standartları Enstitüsü gelmektedir. Dolayısı ile Türk Standartları Enstitüsü ile Gümrük Müşavirleri arasındaki iş süreçlerinde sağlanmış olan senkronizasyon yine sanayici ve iş dünyasına hız ve kaliteli hizmet olarak geri dönmektedir.
Bu kaliteli hizmet üretimi ve işbirliğimizin en etkin ve temel unsurlarından biri güncel mevzuatın takibi ve eğitimdir. Türk Standartları Enstitüsü Bursa Bölge Müdürlüğü’nce daha önceki dönemlerde üyelerimize yönelik olarak çeşitli eğitimler tertiplenmiş olup söz konusu eğitimlerin iş süreçlerine olumlu yansımaları olmuştur.
Türk Standartları Enstitüsü’nce “Kalite Şehrinde Kalite Günleri–3” adı altında gerçekleştirilecek eğitim programının üçüncüsü 05–10 Mayıs 2008 tarihlerinde Bursa Kervansaray Termal Otel– Çekirge’de yapılmıştır. Derneğimizce yapılan çalışmalar sonucunda üyelerimize yönelik ücretsiz olarak 25 kişilik bir sınıf oluşturulmuş olup 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü 14:00 ila 18:00 saatleri arasında Bursa Kervansaray Termal Otel’de, değişen mevzuat konusunda “İthalat İşlemlerinde T.S.E. Uygulamaları” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

“07 Mayıs 2008 tarihinde Kervansaray Otel’de gerçekleştirilen TSE Eğitimi”

Gümrük Vergilerinin GÜMKART Aracılığı ile Tahsil Edilmesi Yönünde Çalışmalar Başlatıldı;

Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Vakıflar Bankası arasında yapılan görüşmeler sonucunda, bu üç kurumun bilgi işlem sistemleri arasında elektronik bağlantı tesis edilerek, gümrük işlemleri dolayısıyla tahakkuk eden gelirlerin tahsilatının bu bağlantı üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Öte yandan, gümrük vergilerini tahsil etmeye yetkili saymanlıklarda nakit işlemlerini ortadan kaldırmak üzere, tahsilat işlemlerinin GUMKART adı verilen nakit kartları ile gerçekleştirilmesi için Vakıflar Bankası ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre; Vakıflar Bankası gümrük vergisi tahsil eden saymanlıklara POS cihazlarını kuracak, tahsilat, GÜMKART ile POS cihazları üzerinden yapılacak, saymanlık muhasebe kayıtları POS cihazlarından alınacak sliplerdeki (tahsil belgeleri) referans numaraları ile Vakıflar Bankası sistemi ile ilişkili hale gelecektir.
Tahsilata ilişkin muhasebe kaydı onaylandığı anda bir yandan BİLGE sistemine bilgi gönderilerek beyannamenin otomatik kapatılması sağlanacak, diğer yandan da Vakıflar Bankası sistemine bilgi gönderilerek tahsil edilen tutar üzerinde değişiklik yapılması engellenecektir.
Bu çalışmalar sonucunda, Derneğimizce Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü ile görüşülerek konuya ilişkin bir bilgi notu hazırlanmıştır. Ayrıca Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne Bursa’daki şubelerine iletilmek üzere GÜMKART alma hakkına sahip Gümrük Müşavirlerinin listesi gönderilmiştir.
Sistemin Pilot uygulamaları Ankara ve İstanbul’da muhtelif Gümrük Müdürlüklerinde başlamış olup, yakın bir zamanda tüm Türkiye’de uygulamaya geçilecektir.

14 Mayıs 2008 tarihinde Futbol Turnuvası Final Maçları ve Kapanışı Yapıldı;

Değerli Üyelerimiz ve Gümrük İdarelerinin değerli çalışanlarının katılımıyla bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiğimiz Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın final maçlarını ve kapanışını 14.06.2008 Çarşamba akşamı gerçekleştirdik.
Turnuvamızda Şampiyonluk Kupasını SEMBOL takımı kaldırırken, İkinci BURSA GÜMRÜK takımı, üçüncü DERİN takımı olmuştur. En centilmen takım ise BANDIRMA GÜMRÜK takımı seçilmiştir. Gol Kralı olan arkadaşımız ise Önder ÖZÇELİK’tir.
Kazanan takımları tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve izleyicilere centilmenlik kurallarına uydukları ve Bursa Gümrük Camiasına yaraşır bir turnuva çıkardıkları için teşekkür ederiz.

24 – 25 Mayıs 2008 tarihinde İZMİR’de Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 13. Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 13. Ortak Toplantısı 24 – 25 Mayıs tarihlerinde İzmir Mövenpick Otel’de yapıldı. Ev sahipliğini İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin yaptığı toplantıya İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa Gümrük Müşavirleri Dernek Yönetimleri ile Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Asım Usanmaz, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Nazım Bütün ve Gümrük Uzmanı Abdullah Eken katıldılar. Toplantıda Gümrük Müşavirleri Oda Kanunu çalışmaları, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili son durum ve devam eden çalışmalar, 60 sayılı Tebliğ ile ilgili uygulamalar görüşüldü. Yetkisiz iş takibi ile ilgili yaşanan sorunlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda E-imza uygulamaları konusunda derneklerin ortak hareket etmeleri konusunda görüş birliğine varıldı.
Yapılan toplantı sonucunda Gümrük Müşavirliği mesleğinin ve sektörün sorunlarına daha hızlı, etkin ve doğru çözümlerin bulunması, meslek mensuplarının sesini daha güçlü duyurabilmesi ve mesleğin kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüne kavuşturulabilmesi için Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu oluşturulmasına ve Kamuoyu duyurulmasına karar verildi.

12 Temmuz 2008 tarihinde Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun 1. Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi;

12 Temmuz 2008 Cumartesi günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nde yapılan toplantıda da, 13.Ortak Toplantıda oluşturulması kararlaştırılan Türkiye Gümrük Müşavirleri Denekleri İcra Kurulu hayata geçirilerek; İcra Kurulunun organları, organizasyon yapısı, görev dağılımı, çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.
Türkiye Gümrük Müşavirleri İcra Kurulu‘nun bu ilk toplantısında İcra Kurulu’nun birinci dönem başkanlığına İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı A.Cihangir ONGER, Genel Sekreterliğine ise Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat YÜCELEN getirilmiştir.

“Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun 1. Toplantısı”

İCRA KURULU BASIN BİLDİRİSİ

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Üyelerimize ve Kamuoyuna duyurulur.

Gümrük Müşavirliği Mesleği mensuplarının temsilcisi olan Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri; Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği olmak üzere toplam 5 dernekten oluşmaktadır.
Mesleğimiz yüzyılın başından bu yana devlet ile mükellef arasında devletin hukukunu mükellefin hakkını gözeterek tarafsız bir anlayışla, kendisine verilen kamu görevini yerine getirmektedir.
Ancak bu döneme kadar mesleğimizin icrasına, kurumsallaşmasına ve örgütlenmesine yönelik olarak Oda Yasamızın çıkarılamamış olması, bugün gelinen noktada, güzide mesleğimizin yaşamını sürdürmesini ve geleceğini tehdit eder mahiyettedir.
Ülkemizin Dış Ticaret Hacminin her yıl milyar dolarları katlayarak yeni rekorlar kırmasında bu denli önemli bir görevi üstelenmiş olan mesleğimizin temsilcilerinin yeteri kadar sesini duyuramadığı ve Meslek Odası şeklinde yapılanamadığı aşikârdır.
Bu noktadan hareketle, 24–25 Mayıs 2008 tarihleri arasında İzmir’de yapılmış olan Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 13. Ortak toplantısında alınan karar gereğince, Gümrük Müşavirleri derneklerinin Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerinin katılımı ile “Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu” oluşturulmasına karar verilmiştir.
Derneklerimizce 12.07.2008 Cumartesi günü yapılan toplantıda, Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu oluşturulmuş ve çalışma prensipleri belirlenmiştir.
İcra kurulumuz, mesleğimiz bugünü veya geleceğine dair kararların alınma noktasında 5 Derneğimizin ortak görüşlerini yansıtacağı daha güçlü ve etkili bir platform olacaktır. Gümrük Müsteşarlığı ile müştereken yapılan çalışmalarda da daha faydalı ve etkin bir yapı olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca sorunların çözümü kolaylaştırmak için, derneklerimizin güçlerini bir araya getirerek bir program doğrultusunda eskisine nazaran daha organize bir yapıda çalışarak mesleğin kurumsallaşmış bir yapıya dönüşebilmesi ve arzu edilen noktaya gelebilmesi açısından büyük bir fırsat ve dönüm noktası olarak görülmektedir.
Önümüzdeki dönemde mesleki anlamda ciddi çalışmalara imza atacağımıza inanarak yola çıktığımız Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu camiamızın, 40.000 çalışanının sesi olacaktır. Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun birinci ve öncelikli görevi Mesleki Oda Yasasının çıkarılması olacaktır.
Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu ayrıca toplantı, panel, basın açıklaması vb. gibi organizasyonlar yaparak Kanun Değişikliği Tasarılarının takip ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek gibi bazı görevleri de ifa edecektir.
Bu yeni süreçte Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu vasıtası ile kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenleyecek ve sosyal diyalog ile sorunlarımızın çözümü noktasında destek isteyeceğiz. Ayrıca en büyük gayretimiz mesleğimizi ve meslek mensuplarımızı kamuoyuna daha yakından tanıtmak ve anlatmak konularında olacaktır.
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği üyelerimize ve Kamuoyuna en derin saygılarımızla duyururuz
Saygılarımızla,

TÜRKİYE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU

01 Ağustos 2008 tarihinde Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Ankara’da Toplandı;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu 01 Ağustos 2008 Cuma günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinde toplanarak 02 Ağustos 2008 Cumartesi günü Gümrük Müsteşarı Sayın Mehmet Emin ZARARSIZ Başkanlığında yapılacak toplantı öncesi Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı üzerinde çalıştı.
Yaklaşık 10 saat süren toplantıda Gümrük Müsteşarı M.Emin ZARARSIZ imzasıyla Dernek Başkanlarına Gönderilen 21 Temmuz 2008 tarihli 59 sayılı yazı ekinde yer alan Kanun Tasarısı Taslağı madde madde değerlendirilerek bir gün sonra yapılacak toplantıda Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak görüşü oluşturuldu.
02 Ağustos 2008 Cumartesi Ankara Sheraton Otelde gerçekleştirilen toplantıda Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu üyeleri Gümrük Müsteşarlığı’nca hazırlanan Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirliği Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı üzerindeki görüş ve değerlendirmelerini Müsteşarlık yetkililerine aktardı.
Başkanlığını Gümrük Müsteşarı Sayın Mehmet Emin ZARARSIZ’nın yaptığı toplantıya Müsteşar Yardımcıları İbrahim ŞENEL, Aslan GÜNELER VE Ali NURAL, Gümrükler Genel Müdürü S.Umman HAMİDOĞULLARI, Genel Müdür Yardımcıları Arif KÜMBÜL, Asım USANMAZ ile Daire Başkanı Bülent ÖZKAN ve Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Üyeleri katıldı. Gümrük Müsteşarı Sayın Mehmet Emin ZARARSIZ, Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı Oda Kanun Tasarısının 2008 yılı sonuna kadar TBMM’nde görüşülerek yasalaşması için gereken bütün çalışmaları yapacaklarını belirterek toplantıyı bitirdi.

11 Ağustos 2008 tarihinde Dernek Merkezimizde Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Kursu Başladı;

05 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilecek olan Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursumuz, 11 Ağustos 2008 tarihinde sınava girecek olan Gümrük Müşavir Yardımcısı Üyelerimiz ile Gümrük Müşavirliği firmalarında çalışan stajyer personellerin katılımıyla Dernek Merkezimizde başladı. Eğitmenlerimizin katkılarıyla 02 Ekim 2008 tarihinde kadar devam eden kursumuzda yapılan deneme sınavları ile kursiyerlerin sınava hazırlanmalarına ciddi bir katkı sağlanmış oldu.
Kursumuzda eğitmen olarak görev alan aşağıda isimlerini belirttiğimiz kişilere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Uludağ Üniversitesi Dış Tic.Prog. Başkanı Dr. Ufuk SELEN
Mudanya Gümrük Müdürü Altan SARIYILDIZ
Bursa Gümrük Müdür Yardımcısı Altan SARIYILDIZ
Gümrük Muayene Memuru Osman ERDOĞAN
Gümrük Muayene Memuru Hayati DEMİR
İstanbul Dernek Genel Sekreteri Ersel YÜKSEK
Gümrük Müşaviri ve Yön.Kur.Başkan Vekili Suat YÜCELEN
Gümrük Müşaviri ve Yön.Kur.Genel Sekreteri Mustafa KIR
Gümrük Müşaviri Osman KILIÇKIRAN
Gümrük Müşaviri Mücahit ARUN

 

14 Ağustos 2008 tarihinde Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Ankara’da Bir Kez Daha Toplandı;

Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu 14 Ağustos 2008 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nde bir kez daha toplanarak, 02 Ağustos 2008 tarihinde Müsteşarlık yetkileri ile yapılan toplantıda üzerinde mutabakata varılamayan Tasarı maddeleri ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürmüş ve hazırlanan ortak metin 15.08.2008 Cuma günü Gümrük Müsteşar Yardımcısı İbrahim ŞENEL’e takdim edilmiştir.
Türkiye Gümrük Müşavirleri Derneklerinin icra Kurulunun birinci ve öncelikli görevi olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları ve Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları oluşturulmasıdır.

19 Eylül 2008 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü İdarecileri ile Bağlantı Gümrük İdarecileri’ne İftar Yemeği Verildi;

19 Eylül 2008 Cuma günü Güzelyalı Otantik Otel’de (Gemi Otel) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü İdarecilerinin ve Bağlantı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüklerinin İdarecilerinin katıldığı iftar yemeğimiz gerçekleştirildi.
Bu gecede İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü olan Faruk TÖREMİŞ’e ve Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Süleyman TOSUN’a Bursa’da hizmet verdikleri süre içerisinde Gümrük Müşavirliği mesleğine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilmiştir.

30 Ekim – 01 Kasım tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılan Kabahatler Kanunu ile ilgili Panele Katıldık;

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile düzenlenen İdari Yaptırımlar ve İdari Para Cezası Uygulamalarına İlişkin bilgileri arttırmak, uygulamadaki tereddütleri gidermek ve birlikteliği sağlamak amacı ile T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 31 Ekim - 01 Kasım 2008 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de (Orange Country Hotel Tesisleri) Müsteşarlık Merkez ve Taşra Teşkilatının yöneticilerinin tam kadro ile katıldığı, Yargıtay Üyelerinin, YÖK Temsilcisi ve öğretim üyelerinin de panelist olarak katıldığı geniş katılımlı bir panel düzenlenmiştir.
Panele; Mersin Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanı Baki ŞİMŞEK, İzmir Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanı Nuh Sefa BİNGÖL, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili Rıdvan BİLEN, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal KARADENİZ ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat YÜCELEN Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunu temsilen katılmışlardır. Söz konusu Panel’de panelist olarak; YÖK Başkan Vekili İzzet ÖZGENÇ, Gazi Ünv. Gen. Sekr. Yrd. Bahtiyar AKYILDIZ, Ad. Bak. Kanun. Gen. Md. Tetk. Hk. Yüksel ERDOĞAN, Gümrükler Genel Müdür Muavini Remzi AKÇİN, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Hakan ATAY, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Nazım BÜTÜN sunumlarını yapmıştır.

08 Kasım 2008 tarihinde 6. Düzenlediğimiz Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının Açılışı Gerçekleştirildi;

Meslektaşlarımız ve camiamız arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla organize edilen ve bu yıl 6.’sini düzenlediğimiz “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası”nın açılışı, 08 Kasım 2008 tarihinde Olimpik Marmara Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirildi. Turnuvamıza aşağıda isimleri verilen 11 takım katılmıştır.
BİÇENLER, BİMEKS, GSG ASSET, BURSA GÜMRÜK, DERİN, ÜÇ-EN, SIR, MIZRAK, PC KÜLLİYAT, MUDANYA GÜMRÜK, BAŞMÜDÜRLÜK

15 Kasım 2008 tarihinde Dernek Merkezimizde Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu Başladı;

Müsteşarlık Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda 29 Kasım Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınavına yönelik; Dernek Merkezimizde 15 Kasım 2008 Cumartesi günü saat 11:00’de Eğitimler verilmeye başlanmıştır.
Eğitimler, Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavını kazanan Gümrük Müşavir Yardımcısı arkadaşlara yönelik ve destek vermek amacıyla ücretsiz yapılmıştır. Ayrıca, eğitimler Gümrük Muayene Memuru Hayati DEMİR ve Gümrük Muayene Memuru Osman ERDOĞAN tarafından verilmiş olup 27 Kasım 2008 Perşembe gününe kadar devam etmiştir.

15 – 16 Aralık tarihlerinde NCTS Eşleştirme Projesi kapsamında yapılan Çalıştay’a Katıldık;

Müsteşarlığımız ve İtalyan Gümrük İdaresince ortaklaşa yürütülen, Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olması yolunda önemli bir adım olan NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) Eşleştirme Projesi çalışmaları, söz konusu Proje faaliyetleri kapsamında taşımacılık sektörünün bilgilendirilmesi ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla “YENİ BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ, TİCARET İÇİN BİR FIRSAT, AVRUPA BİRLİĞİNE DOĞRU BİR ADIM” başlıklı Çalıştay, 15–16 Aralık 2008 tarihlerinde Müsteşarlığımızda düzenlenmiştir.
NCTS Sistemi hakkında taşımacılık sektörümüzün bilgilendirilmesi ve sektörün bu konudaki ihtiyaç ve beklentilerinin öğrenilmesini amaçlayan bu Çalıştay’a derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet KAYMAKÇI katılmıştır.

28 Aralık 2008 Pazar günü Futbol Turnuvası Final Maçları ve Kapanışı Yapıldı;

Değerli Üyelerimiz ve Gümrük İdarelerinin değerli çalışanlarının katılımıyla 6.’sini gerçekleştirdiğimiz Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın final maçlarını ve kapanışını 28.12.2008 Pazar günü gerçekleştirdik. Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını MUDANYA GÜMRÜK takımı kaldırırken, ikinci BURSA GÜMRÜK takımı, üçüncü GSG ASSET takımı olmuştur. Kazanan takımlarımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda üyelerimizden gelecek görüş ve önerilerle değişikliklere imza atmayı düşündüğümüz turnuvalarımızın birlik ve beraberlik havası içinde devamını temenni ederiz.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1664_1487841087_2.pdf