GENEL KURULA DOĞRU

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Değerli Üyemiz;

Derneğimizin (Seçimli) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Ocak 2011 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlik Salonunda (Org. San. Böl. Kahverengi Cad. No:8 BURSA), aşağıdaki gündem maddeleri dâhilinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Ocak 2011 Cumartesi günü saat 11:00’de aynı yerde ve aynı gündem dâhilinde yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gazete ilanı 07 Ocak 2011 Cuma günü Bursa Hâkimiyet Gazetesinde yayımlanmıştır.
Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi gereği Olağan Genel Kurul toplantımızı sayın üyelerimize önemle duyurur, Genel Kurulun mesleğimize, üyelerimize ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ederiz.
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM MADDELERİ

1. Yoklama,
2. Dernek Başkanının açılış konuşması, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,
3. Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerinin seçimi, Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. Yönetim Kurulunun 2009–2010 yılı çalışma raporunun okunması,
5. 2009–2010 yılı Dernek Mali Bilanço ve GelirGider Tablosunun okunması, 2009–2010 yılı Dernek İktisadi İşletmesinin Mali Bilanço ve GelirGider Tablosunun okunması,
6. 2009–2010 yılı Denetleme Kurulunun, denetleme raporunun okunması,
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
8. 2011 ve 2012 yılları Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmesi,
9. Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının tespiti,
10. Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 11. Yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, (seçim listeleri kurullara göre ayrı listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanılacaktır.) 12. Dilek ve Temenniler,
13. Kapanış

Değerli Meslektaşlarım,

Hatırlayacağınız üzere bir önceki Genel Kurulumuz, 31 Ocak 2009 Cumartesi günü saat 11:00’ de, Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilerek, Bursa Gümrük Müşavirlerine yaraşır bir şekilde sonuçlanmıştı. Başkanlığını yaptığım Yönetim Kurulumuz bu dönemde, yani 2009 – 2010 döneminde de çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi artırarak devam ettirme yolunda yoğun bir mesai harcayarak, elinden gelen tüm gayreti sarf etmiştir.
Bu dönemde çalışmalarımızı; ilkelerimizden taviz vermeden, mesleğimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdürmeye çalıştık.
Sevgili meslektaşlarım; geçmiş yönetimlerimizdeki değerli meslektaşlarımızla birlikte bu günlere ge tirdiğimiz derneğimizde bayrağı devralarak, bu dönemde de faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalıştık. Geçmişten bu döneme kadar yapmaya çabaladığımız çalışmaları, ileride yapacaklarımızın teminatı olarak kabul ederek, bize teveccüh gösteren ve bizleri Yönetim Kuruluna getiren siz değerli üyelerimizle birlikte derneğimizi yönetmeye çalıştık. Bu dönemde Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte mesleğimiz ve meslektaşlarımız için önemli olan konuları önceliklendirerek çalışmalarımıza başladık. Lokal çalışmalarımız arasında önemli olduğunu düşündüğümüz birkaç temel çalışmanın özellikle altını çizmek istiyorum. Bir önceki Genel Kurulumuzda Derneğe gelir getirmek amacı ile İktisadi İşletme Kurul ması kararını almış olmamıza rağmen Oda olacağımız gerekçesi ile bunu hayata geçirmemiştik. Ancak, maalesef bildiğiniz gibi Oda Çalışmaları halen devam ediyor. Bu dönemin başında bu konuyu acil olarak gündeme aldık ve hemen iktisadi işletmemizi kurduk. Bu konuyu çok önemsiyor ve bu dönemdeki en önemli icraatlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu aynı zamanda bizden sonraki yönetimlere ve derneğimiz üyelerine de bizler tarafından bırakılan kalıcı bir hediye olacaktır. Bu konuyu şu açıdan çok fazla önemse mekteyiz; Bildiğiniz gibi derneğimiz üye aidatları ile yaşamını devam ettirmeye çalışan ülkemizdeki 5 dernek arasındaki üye sayısı en az, yani en küçük dernektir. Yıllardır çeşitli mali sorunlarla boğuşan derneğimiz, iktisadi işletmeyi kurmamız sonrasında başmüdürlüğümüzün de destek ve katkıları ile TIR Parkı projesini hayata geçirmiştir. Bu projenin hayata geçirilmesi aşamasında derneğimiz çok yoğun bir emek harcamış ve karşımıza çıkan onlarca problemle, sabır ve sebatla mücadele ederek, başarılı olmuştur. Burada söz konusu alanın fiziki koşullarından tutunda, izin alınacak kurumlarda çıkmış olan problemlere kadar onlarca problemden bahsedebiliriz. Hangi iş olursa olsun, olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği, özenli bir çalışmayı gerekli kılar. Sıkıntı çekmeden, güçlüklere göğsü germeden, yorulup emek vermeden, uğraşıp didinmeden, olumlu, güzel, hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Maksada ulaş mak, ancak çalışmakla olur. Söz söylemek, iş görmeye ve başarı elde etmeye yetmez. Çalışarak hedefe ulaşılabilir. Söz konusu projemizi hayata geçirmemizle birlikte, derneğimiz finansal açıdan geçmiş yıllara nazaran çok daha rahat bir konuma gelmiştir. Bu işletmelerin devamı durumunda da derneğimizin hiçbir dönemde mali sıkıntısı olmayacaktır.
Bunun yanı sıra Bursa Gümrük Müdürlüğünün taşınması ile birlikte, mevcut veri giriş salonunun tefriş edilerek üyelerimize hizmete açılması, iş takibi yapan arkadaşlarımız için önemli bir sıkıntıyı ortadan kaldır mıştır. Yaptığımız çalışmalarda derneğimizin kaynaklarını her zaman doğru harcamaya ve üyelerimizin rahat ve ferah çalışma ortamlarında çalışmasını ön planda tuttuk.
Yine, Gemlik Gümrük Müdürlüğü önünde park yerinin bulunmaması dolayısı ile gümrüğe gelen arkadaşlarımız araçlarını gümrüğün önüne bırakmakta idi. Bu durum gümrük önündeki ana yolda büyük bir yığılma yaratarak, hem yürüyerek karşıdan karşıya geçen arkadaşlarımızın hem de araçla buraya yanaşan yâda buradan çıkan arkadaşlarımızın hayatını riske sokmakta idi. Dernek olarak Buseb yönetimi ile görüşerek Serbest Bölgede bulunan otoparkın üyelerimiz tarafından ücretsiz kullanımını sağlayarak, bu otopark ile gümrük arasında bir yürüyüş yolu yaptırdık. Bu icraatımız belki iki yıllık yönetim dönemimizde en küçük faaliyetlerimizden biri olmasına rağmen, şahsi olarak ve vicdanen beni en mutlu eden faaliyet lerimizden biridir. Çünkü gümrüklerde iş takibi yapan çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini ve çalışma şartlarını birçok konudan daha fazla önemsemekteyim.
Bizim burada bu düzenlemeleri yaptırmamış olmamızdan dolayı, bir arkadaşımızın saçının teline zarar gelmesi durumunda, bunun vebalini kendimizde görürdük. Bu açıdan bu faaliyeti gerçekleştirmiş olmak bizi mutlu eden işlerden biridir.
Bunların yanı sıra iki yıllık yönetimimiz döneminde, mesleğimiz için yaptığımız çalışmaların detayını bu kitapçıktaki, sonraki bölümlerde detaylı olarak bulacaksınız. Bu dönemde yine önemli konulardan biri 5 dernek olarak oluşturduğumuz İcra Kurulunun çalışmalarına yoğun olarak katılmamızdır. Her türlü konuda görüş ve önerilerimizi tek bir çatı altında Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak dile getirdik. Milletimizin ve ülkemizin menfaatine olan her türlü düzenlemenin sonuna kadar destekçi olduk. Ancak, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın ya da ülkemizin aleyhine olduğunu düşündüğümüz düzen lemelerin de sonuna kadar karşısında durarak, her platformda mesleğimize yakışan onurlu bir duruş sergiledik.
İcra Kurulu olarak bu dönemde en çok emek verilen konuda sizlerinde takip ettiği gibi asgari ücret konusudur. Asgari Ücret demek bir mesleğin yaşaması için ihtiyacı olan can suyu demektir. Bir mesleğin asgari kalitesi, yaşam garantisi demektir. Daha önceki dönemlerde resmi bir asgari ücret tarifemizin ol mayışından dolayı, yani yaptığımız hizmetler karşılığında aldığımız ücretlerin belirlenmiş bir oranı, belir lenmiş bir nispeti olmamasından ötürü her meslektaşım hizmeti karşılığında alacağı ücreti kendisi belirlemekte idi. Bu konuda bir denetim ve kısıtlamanın olmaması, fiyatların sürekli olarak düşürülmesine sebebiyet vermiş ve gelinen noktada çok düşük ve işlem maliyetlerimizin altındaki fiyatlar bir bumerang gibi yine dönüp dolaşıp bizleri vurmuştur. Maliyetlerin altında yapılan işler kalitesiz hizmete, memnuniyetsiz bir müşteri ve çalışan grubunun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Sonuçtan ve iş kalitesinden ne iş sahibi nede Gümrük Müşaviri memnundur. Komik rakamlara yapılan gümrük işlemleri gümrük olgusunun da basit bir iş olduğu ve herkes tarafından yapılabileceği kanaatinin yerleşmesine sebebiyet vermiştir. Hâlbuki o imza ne müteselsil, ne müşterek sorumluluklar getirmektedir? Bunu ancak meslektaşlarımız bilebilir.
Ancak, tam bu noktada tarihi bir düzenleme yapılması İcra Kurulumuzun çalışmaları sayesinde sağlan mış, 5911 sayılı Kanun ile değiştirilmiş 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na Geçici 6. maddenin 10. fıkrası eklenmiş ve “Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur.” denilmiştir.
Asgari Hizmet bedeli uygulamasının olması esasen hizmetin kalitesini arttıracaktır. Yani dış ticaret erbabı artık düşük teklif veren Gümrük Müşaviri ile değil de, kaliteli ve süratli ve iş sahiplerini yasalarla karşı karşıya bırakmayacak Gümrük Müşaviri ile çalışmayı tercih edeceklerdir. Aslında bu ayrım geçmiş dönemlerde de yapılabilirdi ancak Asgari Hizmet uygulamasına geçtiğimiz bu dönemde daha net ve bariz olarak ortaya çıkması için İcra Kurulumuzca normal üstü bir gayret gösterilmiştir.. Kuruluşların hizmetlerine göre belirlenmiş bir asgari ücretin olmaması haksız rekabeti doğurmakta, kaliteyi düşürmekte, ekonomik açıdan standardı düşük sevilere indirgediği için daha niteliksiz bir hizmet üretimine yöneltmekte idi.
Bu noktadan sonra bilinçli bir Gümrük Müşavirine düşen görev asgari ücretine, yaşam kaynağına sahip çıkarak, bunun sağlıklı bir biçimde uygulanmasını sağlamaktır. Bu noktada verilecek olan her taviz mesleğe vurulmuş bir darbe olacaktır. Bizler dernek yöneticileri olarak bu konuda meslektaşlarımıza çok güveniyor ve ekmeklerine sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Yine, her zaman olduğu gibi bu düzenlemeleri bozmak, aksatmak isteyen veya asgari ücret tarifesini delerek şahsi menfaat sağlamaya çalışan kişiler çıkacaktır. Bu kişiler mesleğine sahip çıkan meslektaşlarımız tarafından oluşturulan dürüstlük ve mertlik potasında bir su damlası gibi yok olmaya mahkûmdurlar.
Bu aşamada dernekler olarak da her zaman olduğu gibi bu konuya taraf olmaya çalıştık ve bu işin so nuna kadar arkasında durarak, sahip çıkmaya çalıştık. Asgari ücretin uygulanması artık Gümrük Ka nununun emredici hükmüdür. Bu konuya riayet etmemek hem iş dünyası açısından hem de meslek mensupları açısından yasalara karşı gelmek manasına gelmektedir ve elbette ki ağır cezai yaptırımlara tabidir.
Söz konusu tarifeleri göz ardı ederek çalışmak isteyen iş sahipleri yâda meslektaşlarımız, Vergi Mevzuatı yâda Gümrük Mevzuatı açısından yasadışı işlem yapıyor olacaklardır.
Bu manada bu yeni dönemde hem meslektaşlarımızdan, hem idarelerimizden, hem denetimden, hem de Maliye Bakanlığından bizlerle birlikte bu konunun takipçisi olmalarını yazılı olarak isteyerek, tarifeye riayet etmeyen işletmelerin ve meslek mensuplarının Gümrük ve Maliye tarafından denetlenmesini talep ettik.
Tüm meslektaşlarımızın ve devlet kurumlarının hep bu açıdan baktıklarında, toplamda kazanılacağına inanmaktayız. Ben, buradan özellikle bu maddenin yasalaşması konusunda gösterdikleri özveriden dolayı bu işin başından beri gecesini gündüzüne katarak hiçbir karşılık beklemeksizin emek sarf eden dernek başkanları başta olmak üzere dernek yönetimlerine, bizlere bu yolda destek veren meslektaşlarımıza ve bu konuda bize katkı sağlamış olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Sizlerinde takip ettiğini düşündüğüm, asgari ücretin uygulanması noktasında son dönemde önemli bazı mücadeleler verilmektedir. Asgari ücretin yasalaşması konusundaki başarılı adımdan sonra, asgari ücretin kamuoyuna kabul ettirilmesi süreci başlamıştır. Bildiğiniz gibi dış ticaretle iştigal eden kurumlar, asgari ücret tarifemize müdahale etme ve fiyatları aşağıya çekme eğilimindedirler. Hâlbuki icra kurulu muzca Üyelerimizin de öneri ve görüşleri dikkate alınarak, yoğun emek ve zaman harcanarak gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması, işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ve ülkemizin vergisel kayıplarının önlenmesine olanak sağlayacak şekilde almış olduğumuz mesleki risk, sorumluluk ve maliyetlerimiz de dikkate alınarak hazırlamış olduğumuz Asgari Ücret Tarifesi tüm tarafları düşünerek hazırlanmaktadır. Bu tür konularda tarafların ve iş dünyasının kendi menfaatini düşünerek değil, ülkenin güvenliğini, işlemlerin kayıt altına alınmasını ve kaliteyi göz önünde bulundurarak düşünmesi gerekmektedir.
Bu tür yaklaşımların yönetimler olarak bizleri üzdüğü kadar, bu mesleği ilkeli doğru ve seviyeli bir şekilde yürüten siz değerli meslektaşlarımızı derinden üzdüğünün bilincindeyiz.
Sayın Meslektaşlarımız; yıllardır mesleğimizin çektiği sıkıntıları, yaptığımız işin ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar mesuliyetlerle dolu bir meslek icra ettiğimizi her kesime anlattık ve anlatmaya gayret ettik. Yaklaşık 100.000 kişilik bir çalışan insan gurubunu barındıran sektörümüz artık isyan etmektedir. Maliyetlerimizi en ince noktalarına kadar hesaplayıp, olmazsaolmaz ücretleri belirledik. Bir ihracatta 120–140.TL civarında nispi aidat alınırken, bir ihracat antrepo girdiçıktısı 80.TL se viyesindeyken, hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde ordino ücreti, stikır ücreti, terminal ücreti adı altında 150–200.USD ücretler alınırken, otoparkçı bile 20.TL’yi beğenmezken, bize reva görülen bu davranışı kabul etmiyoruz. Ücretimizin başka kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yayımlanmasını kabul edilebilir bulmuyoruz.
Burada ayrıca bizim yaptığımız çalışmaları değerlendirirken öncelikle Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğinin sadece Bursa’da ki Gümrük Müşavirlerinin değil en az onlar kadar Müşavir Yardımcılarının ve stajyerlerin de derneği olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim. Dolayısı ile derneğimiz üyesi ister Güm rük Müşaviri olsun, isterse de Gümrük Müşavir Yardımcısı olsun ya da stajyer olsun onlarla ilgili hak ve adil olan her türlü talep ve konuda bayraktarlığı önce biz yapmaya çalıştık. Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğinde kuruluşundan bugüne kadar aldığımız görevlerde 8 yıllık süre içerisinde öncelikle Bursa olmak üzere Türkiye kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müşavirliği mesleğini mümkün olan en iyi biçimde tanıtmaya çalıştık. Derneğimizi, Bursa’nın ve hatta Türkiye’nin en etkili ve en saygın sivil toplum örgütlerinden biri haline getirmek her zaman önceliklerimizin başında geldi. Ortaya koymaya çalıştığımız derneğimizin etkinliği, saygınlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan başarılı ilişkilerindeki çalışmaları inanıyorum ki genç meslektaşlarımıza her dönemde örnek olacak ve mihmandarlık yapacaktır.
Son olarak da bir konuya değinmek istiyorum.2003–2005 yılları arasında Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldım. 2005–2007 yılları arasında görevimi Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri olarak sürdürdüm. 2007–2009 yılları arasında ise derneğimizde Yöne tim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldım. 2009–2011 yılları arasında ise derneğimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptım.
Bu dönemde kendi çalıştığım şirketimdeki görev değişikliğim ve bundan sonraki iş hayatımı İstanbul’da sürdürecek olmamdan dolayı dernek başkanlığına aday olmuyorum. Söz konusu görevlerimde benden desteklerini esirgemeyen; tüm üyelerimize, Başmüdürüm Sayın Tevfik Usta ve bağlantı idarecilerine, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanım Sayın İsmail Baykal’a, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanım Sayın Cihangir Onger’ e, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanım Sayın Taşkın Dalay’ a, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanım Sayın A.Baki Şimşek’e ve söz konusu derneklerin yönetim kurullarındaki ve İcra Kurullarındaki kıymetli arkadaşlarıma, 8 yıldır Yönetim Kurullarında birlikte çalıştığım Bursa’ da ki değerli Yönetim Kurulu arkadaşlarıma ve dernek personelime, işyerimde 8 yıldır yokluğumu aratmayan sevgili çalışma arkadaşlarıma, yoğun çalışmalarım dolayısı ile beni her zaman anlayışla karşılayan kıymetli eşim ve değerli aileme teşekkürü borç biliyorum.
Bu arada bugün aramızda olmayan mesleğimize emek vermiş kıymetli büyüklerimizi de rahmetle anıyorum.
Bizlerden sonraki dönemlerde görev alacak arkadaşlarımızın, bayrağı daha yukarılara taşıyacağını ve bu mesleğin gençlerin omuzlarında yükselerek hak ettiği yere en kısa sürede geleceğine inanıyorum.
Saygılarımla,

Suat YÜCELEN
Yönetim Kurulu Başkanı

2009 YILI GENEL KURULU VE SEÇİM SONUÇLARI

31 Ocak 2009 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Dernek Tüzüğümüzün 18. maddesi gereği Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Ocak 2009 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda saat 11:00’de Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı üyelerimizin katılımıyla ve Müsteşarlık gözlemcisi Sayın Yakup DEMİR’in gözleminde gerçekleştirilmiştir.
Gümrük Müşavirliği mesleğine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilen Genel Kurul sonunda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Suat YÜCELEN kısa bir konuşma yaparak 7. Olağan Genel Kurulunun Bursa Gümrük Müşavirlerine yaraşır medeni bir şekilde geçmesinden dolayı şahsı ve Yönetim Kurulu adına 7. Olağan Genel Kuruluna katılan herkese güvenlerinden dolayı teşekkür etmiş ve çalışmalarının ve hizmetlerinin 2009 – 2011 döneminde de artarak devam edeceğini, çalışmalarımızın ilkelerimizden taviz vermeden mesleğimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdürecek lerini belirtmiştir.
Ayrıca, 2007 – 2009 döneminde Yönetim Kurulunda görev almış 2009 – 2011 döneminde görevde olmayacak Yönetim Kurulu üyelerine görevde bulundukları süre boyunca derneğimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden, mesleğin saygınlığı ve gelişimi ile meslektaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek konusundaki katkılarından ve başarılı çalışmalarından dolayı Bursa Gümrük Camiası adına plaket takdim edilmiştir. Gümrük Müşaviri ve Divan Başkanı Seyit Ahmet NEVRUZ’a meslekte 25 yılını doldurarak nice meslektaşların yetişmesine vesile olduğundan ve mesleğe katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edilmiştir. 1998 – 2009 yılları arasında Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak kuruluşundan bu güne kadar 10 yıllık süre içerisinde Bursa Kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müşavirliği mesleğini mümkün olan en iyi biçimde tanıttığı, Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadarki gelişim süreci içinde, Bursa’nın ve Türkiye’nin en etkin ve saygın Sivil Toplum Örgütlerinden biri haline getirdiği, mesleğimizin saygınlığı, gelişimi ve derneğimizin diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki lerinde başarılı çalışmalarından, mesleğimize katkılarından dolayı Sayın Ahmet ÖZENALP’e Bursa Gümrük camiası adına plaket takdim edilmiştir.

 

BUGÜMDER 7. Olağan Genel Toplantısı ile ilgili Basında Yer Alan Haberler

 

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU (ASIL)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 SUAT YÜCELEN
2 MEHMET KAYMAKÇI
3 NEŞE YILDIRIM
4 ORHAN KATTAŞ
5 SELÇUK ŞAHİNOĞULLARI
6 MUSTAFA KIR
7 BÜLENT ARSLAN
8 ÖMER ÖZDEMİR
9 MÜCAHİT ARUN
10 İRFAN AYAN

GÜMRÜK MÜŞAVİRI YRD.

1 RASİM ŞENGÜL

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 OLCAY ÜLKER
2 OSMAN KILIÇKIRAN
3 MURAT TÜRKÖZ
4 ALİ UYAR
5 TURGAY ŞAHİN
6 KIYMET AYTAN
7 ÇİĞDEM KOCAGER
8 ENGÜL YAVUZARSLAN
9 RECEP ÜMİT TAŞKAPI
10METİN MALİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRI YRD.

1 K. FAHRETTİN İPEKÇİOĞLU

DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN KURULU (ASIL)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 ERDAL NAMAL
2 FATİH GANİOĞLU
3 BURHAN LEVENT GÜNAY
4 AHMET HIZ

GÜMRÜK MÜŞAVİRI YRD.

1 MEHMET KANTAR

DİSİPLİN KURULU (YEDEK)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 ALTAN ERTEKİN
2 EMİRHAN KIRATLI
3 ZEKİ BİÇEN
4 NURETTİN USLU

GÜMRÜK MÜŞAVİRI YRD.

1 CANIBEY ÇOLAKLAR

DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULU (ASIL)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 MEHMET ALİ TOKUÇ
2 MURAT GÜNYÜZ
3 SELAHATTİN ÖZGENÇ

DENETLEME KURULU (YEDEK)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 HÜLYA BARBAROS
2 NALAN EMLİER
3 ABİDİN PEMİK

DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU (ASIL)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 MUSTAFA GÜMÜŞ
2 SELİM DİNÇER ÜNVER
3 EROL TAMER

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YRD.

1 COŞKUN YILDIRIM

DANIŞMA KURULU (YEDEK)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1 ZEKİ ÖZEL
2 YÜCEL FİLDİŞİ

GÜMRÜK MÜŞAVİR YRD.

1 CENGİZ ÜNER

Yönetim Kurulu 03 Şubat 2009 tarihinde Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Toplantısını Yaptı;

Yönetim Kurulunun 03.02.2009 Salı günü saat 17:30’de Dernek Merkezimizde yaptığı Olağan Genel Kurul sonrası 1. toplantısında, Tüzüğümüzün 30. maddesi a) bendi gereği görev taksimi Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan Suat YÜCELEN Başkan Vekili Mehmet KAYMAKÇI Başkan Vekili Orhan KATTAŞ Genel Sekreter Mücahit ARUN Sayman Mustafa KIR Veznedar Rasim ŞENGÜL Üye Neşe YILDIRIM Üye Selçuk ŞAHİNOĞULLARI Üye Ömer ÖZDEMİR Üye Bülent ARSLAN Üye İrfan AYAN

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

 

BAŞKAN

SUAT YÜCELEN

SUAT YÜCELEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

 

BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET KAYMAKÇI

MEHMET KAYMAKÇI
Gümrük Müşaviri

BAŞKAN VEKİLİ

Orhan KATTAŞ

Orhan KATTAŞ
Gümrük Müşaviri

GENEL SEKRETER

Mücahit ARUN

Mücahit ARUN
Gümrük Müşaviri

SAYMAN ÜYE

Mustafa KIR

Mustafa KIR
Gümrük Müşaviri

VEZNEDAR ÜYE

RASİM ŞENGÜL

RASİM ŞENGÜL
Gümrük Müşaviri Yardımcısı

ÜYE

Neşe YILDIRIM

Neşe YILDIRIM
Gümrük Müşaviri

ÜYE

Selçuk ŞAHİNOĞULLARI

Selçuk ŞAHİNOĞULLARI
Gümrük Müşaviri

ÜYE

Ömer ÖZDEMİR

Ömer ÖZDEMİR
Gümrük Müşaviri

ÜYE

Bülent ARSLAN

Bülent ARSLAN
Gümrük Müşaviri

ÜYE

İrfan AYAN

İrfan AYAN
Gümrük Müşaviri

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Olcay ÜLKER

Olcay ÜLKER
Gümrük Müşaviri

Osman KILIÇKIRAN

Osman KILIÇKIRAN
Gümrük Müşaviri

Murat TÜRKÖZ

Murat TÜRKÖZ
Gümrük Müşaviri

Ali UYAR

Ali UYAR
Gümrük Müşaviri

Turgay ŞAHİN

Turgay ŞAHİN
Gümrük Müşaviri

Kıymet AYTAN

Kıymet AYTAN
Gümrük Müşaviri

Çiğdem KOCAGER

Çiğdem KOCAGER
Gümrük Müşaviri

Engül YAVUZARSLAN

Engül YAVUZARSLAN
Gümrük Müşaviri

Recep Ümit TAŞKAPI

Recep Ümit TAŞKAPI
Gümrük Müşaviri

Metin MALİ

Metin MALİ
Gümrük Müşaviri

K.Fahrettin İPEKÇİOĞLU

K.Fahrettin İPEKÇİOĞLU
Güm. Müş. Yardımcısı

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

Erdal NAMAL

Erdal NAMAL
Gümrük Müşaviri

Fatih GANİOĞLU

Fatih GANİOĞLU
Gümrük Müşaviri

Burhan Levent GÜNAY

Burhan Levent GÜNAY
Gümrük Müşaviri

Ahmet HIZ

Ahmet HIZ
Gümrük Müşaviri

Mehmet KANTAR

Mehmet KANTAR
Güm. Müş. Yardımcısı

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ

Altan ERTEKİN

Altan ERTEKİN
Gümrük Müşaviri

Emirhan KIRATLI

Emirhan KIRATLI
Gümrük Müşaviri

Zeki BİÇEN

Zeki BİÇEN
Gümrük Müşaviri

Nurettin USLU

Nurettin USLU
Gümrük Müşaviri

Canıbey ÇOLAKLAR

Canıbey ÇOLAKLAR
Güm. Müş. Yardımcısı

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

Mehmet Ali TOKUÇN

Mehmet Ali TOKUÇ
Gümrük Müşaviri

Murat GÜNYÜZ

Murat GÜNYÜZ
Gümrük Müşaviri

Selahattin ÖZGENÇ

Selahattin ÖZGENÇ
Gümrük Müşaviri

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Hülya BARBAROS

Hülya BARBAROŞ
Gümrük Müşaviri

Nalan EMLİER

Nalan EMLİER
Gümrük Müşaviri

Abidin PEMİK

Abidin PEMİK
Gümrük Müşaviri

DANIŞMA KURULU ASİL ÜYELERİ

Mustafa GÜMÜŞN

Mustafa GÜMÜŞ
Gümrük Müşaviri

Selim Dinçer ÜNVER

Selim Dinçer ÜNVER
Gümrük Müşaviri

Erol TAMER

Erol TAMER
Gümrük Müşaviri

Coşkun YILDIRIM

Coşkun YILDIRIM
Güm. Müş. Yardımcısı

DANIŞMA KURULU YEDEK ÜYELERİ

Zeki ÖZEL

Zeki ÖZEL
Gümrük Müşaviri

Yücel FİLDİŞİ

Yücel FİLDİŞİ
Gümrük Müşaviri

Cengiz ÜNER

Cengiz ÜNER
Güm. Müş. Yardımcısı

DERNEĞİMİZİN İLKELERİ

ETİK DEĞERLERE VE İŞ AHLAKINA SAHİP ÇIKMAK
ŞEFFAFLIK
HESAP VEREBİLİRLİK
HESAP SORABİLİRLİK
SORUMLULUK
ETKİNLİK
UZLAŞMA ARAYIŞI
EŞİTLİK
KATILIMCI DEMOKRASI
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
STRATEJİK VİZYON

MİSYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği İle İlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak
Müşavirlik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon İle Profesyonelliği Geliştirmek
Gümrük Müşavirliği Mesleğinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna
Sahip Gümrük İdarelerimiz İçin Ne Kadar Önemi Olduğunu Vurgulamak
Ülkemizin Kısa ve Uzun Vadeli Yararları Doğrultusunda Önemine Değinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluşturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak
Gümrük Müşavirliği Mesleğini Olması Gereken Saygınlığa Kavuşturmak

VİZYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda İlk Danışılacak Kurum Olmaktır.

2009 YILI FAALİYETLERİMİZ

09 Şubat 2009 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA’ya Yeni Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk;

31 Ocak 2009 tarihinde yapılan BUGÜMDER 7. Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni Yönetim Ku rulu olarak 09.02.2009 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA’ya ziyarette bulunduk. Bu ziyarette; Gümrük Müşavirliği mesleğinin hak ettiği seviyeye taşınmasında ve özlemi duyulan bir meslek grubu olma çalışmalarında Sn. Tevfik USTA ve Bursa Gümrüklerinin değerli çalışma arkadaşlarından gördüğümüz yakın ilgi ve çalışma ortamına katkılarından dolayı Sn. Tevfik USTA’ya plaket takdim edilmiş ve önümüzdeki günlerde de aynı duygularla çalışmalara devam edilmesi yönünde karşılıklı temennilerde bulunulmuştur.

 

09 Şubat 2009 tarihinde Bursa Haber Gazetesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk;

 

Bursa Haber Gazetesinde meydana gelen yangından dolayı 09.02.2009 tarihinde Yönetim Kurulu olarak Bursa Haber Gazetesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunulmuş ve geçmiş olsun dileklerimizin dile getirildiği bir ilan verilmiştir. Ayrıca söz konusu ziyarette basının Oda Yasamız konusundaki desteği vurgulanmış ve desteklerinin devamı talep edilmiştir.

 

14 Şubat 2009 tarihinde Bursa Kültür Sanat Merkezi’nin düzenlemiş olduğu Tiyatro oyununa katıldık;

 

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde Bursa Kültür Sanat Merkezinin 14 Şubat 2009 tarihinde Devlet Tiyatroları Eğitim Araçları Salonunda gerçekleştirmiş olduğu tiyatro oyununa bilet alınmış ve katılım sağlanmıştır.

 

16 Şubat 2009 tarihinde Dernek Merkezinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Toplantısı Yapıldı;

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği işlemleri konusunda temasta bulunmak üzere 17 Şubat 2009 Salı günü bir heyetin Bursa’ya geleceği bilgisi alındığından konuyla ilgili söz konusu heyete bir rapor hazırlan ması açısından 16 Şubat 2009 Pazartesi akşamı saat 18:30’da Dernek Merkezinde Yetkilendirilmiş Güm rük Müşavirliği konusunda yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya bölgemizde bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri dışında yanlarında çalışan personellerden de katılım sağlanmıştır.

 

Yönetim Kurulu olarak Resmi Kurumlara ziyaretler düzenlendik;

 

31 Ocak 2009 tarihinde yapılan BUGÜMDER 7. Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni Yönetim Ku rulu olarak Gümrük Müşavirliği mesleğinin hak ettiği seviyeye taşınmasında ve özlemi duyulan bir meslek grubu olma çalışmalarında aşağıda isimleri belirtilmiş olan kurum ve kişilere nezaket ziyaretlerinde bulunulmuştur.
Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA, TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Sayın Dilara YENİKALE, Bursa Baro Başkanı Av. Zeki KAHRAMAN, Bursa Çevre ve Orman Müdürü Sayın Müfit AYDIN, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Hakkı ÇELİK, Bursa Sanayi Ticaret İl Müdürü Sayın Mahmut İNAN, UİB Genel Sekreteri Sayın İbrahim OKUR, Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Tayfun BEŞE ve BTSO Yönetim Kurulu

 

“Resmi Kurumlara yapılan ziyaretler ile ilgili Basında çıkan Haberler”

 

 

02 Mart 2009 tarihinde TİM Basın Toplantısına katıldık;

 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde 02.03.2009 tarihinde gerçek leştirilen “TİM Basın Toplantısı”na Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet KAYMAKÇI katılmıştır.

04 Mart 2009 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA Dernek Merkezimize ziyarette bulundu;

09 Şubat 2009 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA beyefendiye yapılan Yönetim Kurulu ziyaretimize istinaden; 04.03.2009 Çarşamba günü saat 17:00’de Yönetim Kurulu Toplantımız öncesinde Sayın Başmüdürümüz Dernek Merkezimize iadei ziyarette bulundu.

 

05 Mart 2009 tarihinde Sarp Sınır Kapısı Tesisleri Açılış Törenine katıldık;

 

05.03.2009 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’ın katılımları ile gerçekleştirilen, Gümrük Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde YapİşletDevret modeliyle modern izasyonu tamamlanan, Sarp Sınır Kapısı Tesislerinin açılış töreni ile ilgili programa Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suat YÜCELEN katılmıştır.
Programa konuşmacı olarak Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN dışında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI, TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Gümrük Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ ve GTİ A.Ş. Yön. Kur. Başkanı A. Arif PARMAKSIZ katılmıştır.

 

Elyaf, İplik, Dokuma Kumaş Parametrelerine yönelik BEGEV Eğitim Semineri gerçekleştirildi;

 

Bursa, tekstil ithalatının en yoğun olarak yapıldığı bölgelerin başında gelmektedir. Bu işlemlerin ikmali aşamasında Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyanına tabi eşya için Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyan Formu gibi belgeler doldurulmaktadır. Söz konusu belgelerin doldurulması son derece sektörel ve teknik bilgi gerektiren bir işlem olup, doldurulması aşamasında doğal olarak bazı sektörel ve teknik bilgi eksiklikleri yaşanabilmektedir. Bu eksiklikleri giderebilmek açısından derneğimizce BEGEV (Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı) ile Elyaf, İplik, Dokuma Kumaş Parametrelerine yönelik 21.03.2009 ve 28.03.2009 tarihlerinde BEGEV Eğitim salonunda eğitim semineri düzenlenmiştir. Eğitim seminerine katılan aşağıda isimleri belirtilmiş olan 25 katılımcıya BEGEV tarafından sertifika verilmiştir.
Katılımcılar: Ali SÖYLER, Atilla ÖZTOPRAK, Aykut KARAYEL, Cahide ALTAY, Cahit DALAK, Engül YAVUZARSLAN, Erdal ÇELİK, Fatih TURAN, Gürkan YAVUZ, Hatice Ebru ERMUTLU, Hidayet SEVİNÇ, İbrahim DÜZ, İlyas YILDIRIM, Mehmet KIZILTOPRAK, Mehmet Özkan ATALIK, Metin MALİ, Mücahit ARUN, Okan GÜZELVARDAR, Olcay ÜLKER, Osman KILIÇKIRAN, Serdar SEVGİ, Süleyman UNCU, Taner ÖRS, Turgay ŞAHİN ve Veysel TEKÇAM

 

11 Nisan 2009 tarihinde 6. Geleneksel Bowling Turnuvamız gerçekleştirildi;

 

Meslektaşlarımız ve camiamız arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 11 Nisan 2009 Cumartesi günü As Merkez Alışveriş Merkezi Raınbowl Bowling Salonunda saat 14:00’de 6. Geleneksel Bowling Turnuvamız aşağıda isimleri verilmiş olan 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bowling Tur nuvamızda takım halinde başarı göstererek ilk 3’e giren takımlarımıza kupa, en yüksek skor yapan ilk 3 kişiye madalya ve en yüksek skor yapan bayan oyuncuya çeşitli hediyeler verilmiştir.
Turnuvanın Şampiyonu ÜÇEN BURSA takımı olmuştur. 2. olan takımımız NEVRUZ GEMLİK, 3. olan takımımız CNC olmuştur. En yüksek skor yapan oyuncumuz Levent CAN, 2. olan oyuncumuz Fevzi EFE, 3. olan oyuncumuz Yusuf ŞAŞ olmuştur. Bayanlarda en yüksek skor yapan oyuncumuz Hülya ÜÇÜNCÜ olmuştur. Kazanan takımlarımızı ve oyuncularımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve iz leyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.
Turnuvaya Katılan Takımlar: BORGÜM, CNC, ÜÇEN BURSA, ÜÇEN GEMLİK, F16, H.M., SYK, BİMEKS, NEVRUZ BURSA ve NEVRUZ GEMLİK,

1. olan Takım ÜÇEN BURSA
2. olan Takım NEVRUZ GEMLİK
3. olan Takım CNC
“En yüksek skor yapan bayan oyuncu
“En yüksek skor yapan oyuncu”
“En yüksek skor yapan 2. oyuncu”
“En yüksek skor yapan 3. oyuncu”

05 Mayıs 2009 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı Toplantı Salonunda Gümrük Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İcra Kurulu olarak katıldık;

5 Mayıs 2009 Salı günü saat 14:00’de T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının 28.04.2009 tarihli 9287 sayılı yazıları üzerine Gümrük Müsteşarı Sayın M. Emin ZARARSIZ başkanlığında Gümrük Müsteşarlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “özel antrepolara ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasının değerlendirilmesi” konulu toplantıya Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından oluşturulan İcra Kurulu olarak katıldık.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği uygulamasının mesleğimiz, gümrük camiası ve ülkemiz açısından daha yararlı olabilmesi ve yaşanan aksaklıkların ve sorunların ortadan kaldırılabilmesi açısından toplantıda 4 Dernek tarafından oluşturulan İcra Kurulu olarak aşağıdaki görüş ve önerilerimizi dile getirdik ve sonrasında yazılı olarak Gümrük Müsteşarlığına sunduk.
1) (1) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Tebliği’nin 15. maddesine istinaden belirlenen asgari ücret tarifesi ihlallerinin önlenmesi hususunda gerekli yaptırımların uygulanması (4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin tatbiki gibi);
2) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği uygulamasında iş ve işlemler ile denetim ve kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yükümlü (tespit işi yaptıracak kişi ve/veya kuruluş) ile meslek mensubunun iş ilişkisi bağının denetlenmesi ve bu noktada bir usulsüzlük tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanması beyan edildi.
3) Denetim ve gözetim görevinin sağlıklı yapılması ve kapasite açısından işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin tespit işlemi yapacağı antrepo sayısının 5 ile sınırlandırılması;
4) Aynı şekilde tekelleşmenin önlenmesi açısından tüzel kişi yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firmalarının antrepo sayısının sınırlandırılması;
5) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği işlemlerinin denetimi için bir birim oluşturulması talep edildi. 6) Özel antrepolar ile yapılan tespit sözleşmelerinde daha önce aranan noter onayı sonradan kaldırıldığından bahisle genel antrepolarda sözleşmelerin bağlayıcılık ve hukuki yükümlülük açısından noter onayının aranması yasal gereklilik olduğu; (noter onayı akit taraflar açısından ilzam niteliğindedir.) Genel antrepolarda sözleşme süresinin en az 1 yıl ile sınırlı tutulması;
7) Hazırlanan günlük, aylık ve dönemsel raporlar birbirleri ile bağlantılı olduğu göz önüne alınarak Gümrük idaresine aylık raporlar ile birlikte ilgili belgeler de verildiğinden, gümrük idaresine verilen dönemsel raporların ekine de belge konulması uygulamasının kaldırılmasının mükerrerliğin ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi açısın dan önemli olduğu; bu bağlamda Genel Müdürlüğe gönderilen dönemsel raporlar ekinde ilgili belgelerin yer al ması uygulamasının sürdürülmesi;
8) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin denetimini üstendiği her antrepoda kesinlikle en az bir personel is tihdam etmesi ve bunu Gümrük İdarelerine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirmesin gerekli olduğu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin antrepolarda görevlendirdiği personel için iş sözleşmesi, taahhütname, Müsteşarlığın istediği diğer belgelerin aranması dile getirildi.
9) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yanında çalışan personellerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227. maddesindeki koşulları taşıması zorunluluğu getirildiği halde bu kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanındaki çalışmalarının gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmek için şart olan stajdan sayılıp sayılmayacağı halen netlik kazanmadığından hareketle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri yanında aranan şartları taşıyan kişilerin çalıştırılabilmesi için bu husususun bir an önce karara bağlanması;
10) 22.09.2009 tarihli 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikten önce 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) 17/6. maddesine göre Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir ince Sosyal Güvenlik Mevzuatsına uygun olarak çalıştırılan ve Gümrük Müsteşarlığı’na bildirimi yapılarak özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemlerinde görevlendirilen personellerden, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227. maddesindeki şatları taşımayan kişilerin, kazanılmış haklarının korunması adına, işe başladıkları tarihte yürürlükte bulunan Tebliğ hükmü uyarınca sadece özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemlerinde görevlendirilm eye devam edilmesi yönünde düzenleme yapılması;
11) 1615 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi sahibi kişilerin de Yetk ilendirilmiş Gümrük Müşaviri yanında çalışarak onun adına sayım tutanağını imzalayabilmesi yönünde ilgili Tebliğde gerekli düzenlemenin yapılması;
12) 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşleri) 8. maddesi ile 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) 12/8. maddesinin, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin vekaletname aranmaksızın her türlü kurum ve kuruluştan bilgi ve belge talep etmelerine imkan sağlayacak şek ilde düzenleme yapılması talep edildi.

11 – 12 – 13 Mayıs 2009 tarihlerinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Seminer Salonunda “Gümrük Paneli” Gerçekleştirildi;

Gümrük İdareleri, Gümrük Müşavirleri ve Dış Ticaret erbabının birbirlerini daha iyi tanıyıp tanıtabileceği bir zemin oluşturulması açısından ortak bir panel düzenlenmesinin faydalı olacağı düşüncesiyle; 11–12– 13 Mayıs 2009 tarihlerinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile Derneğimizin müştereken düzenlemiş olduğu “Gümrük Paneli”, üç gün boyunca 09.30 – 12.00 saatleri arasında Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Seminer Salonunda Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük İdarecilerinin, Uludağ İhra catçı Birlikleri Teşvik Şubesi ve Devlet Yardımları Şubesinin ve firmaların gümrük işleri ile ilgili personel lerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Panelde; Dış Ticaret İşlemlerinde Kaçakçılık Fiilleri ve Yaptırımları konusu Gümrük Müdürü Celal ÖZDEMİR tarafından, Gümrük Kıymetinin Tespiti konusu Gümrük Muayene Memuru Osman ERDOĞAN tarafından, Eşyanın Menşeinin Tayin ve Tespiti konusu Gümrük Muayene Memuru Hayati DEMİR tarafın dan, A.TR Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Hükümler konusu BTSO Dış Ticaret Müdürü İlhan EKEN tarafından, Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülükleri konusu Gümrük Müşaviri İrfan AYAN tarafından, Uluslararası Taşımacılık, Düzenlenen Belgeler ve Gümrük Yükümlülükleri konusu ARKAS Denizcilik Nakliyat A.Ş. Dokümantasyon Müdürü Ahmet AYTOĞAN tarafından ele alınmış ve panel sonunda bilgilendirilmede emeği geçenlere Gümrük Paneli anısına plaket takdim edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gümrük Paneli Basın Haberleri”

 

12 Mayıs 2009 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı Toplantı Salonunda Devlet Bakanı Hayati YAZICI Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İcra Kurulu olarak katıldık;

 

12 Mayıs 2009 Salı günü Devlet Bakanı Hayati YAZICI Başkanlığında Gümrük Müsteşarlığı toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Gümrük Müsteşarı M. Emin ZARASIZ ile Gümrük Müsteşar Yardımcıları İbrahim ŞENEL, Aslan GÜNLER, Ali NUROL ve Gümrükler Genel Müdürü S. Umman HAMİ DOĞULLARI’nda yer aldığı toplantıda T.B.M.M. gündeminde bulunan ‘’Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı” başta olmak üzere “Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odalar Birliği Kanun Tasarısı Taslağı‘’ hakkında değer lendirilmelerde bulunulmuştur.
Söz konusu toplantıya Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı İsmail BAYKAL ve Başkan Vekili Rıdvan BİLEN, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı Suat YÜCE LEN, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı Taşkın DALAY, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı Abdulbaki ŞİMŞEK ile İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı ve Başkan Vekilleri katılmıştır.
Toplantıda gündemde bulunan iki ayrı yasa tasarısı ile ilgili katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmelerini sözlü olarak alan Devlet Bakanı Hayati YAZICI; Gümrük Müşavirleri Derneklerince T.B.M.M. gündeminde bulunan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili değişiklik öneri ile “Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı” ile ilgili son değerlendirmelerin bir rapor halinde 20 Mayıs 2009 tarihinde kendilerine iletilmesini talimatlandırmıştır.

13 Mayıs 2009 tarihinde başlayan SİAD’lar arası Halı Saha Futbol Turnuvasına katıldık;

Bursa’da örgütlü Siadlar arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak amacıyla bu yıl ilki RUMESİAD’ın koordinatörlüğünde organize edilen halı saha futbol turnuvasının açılış kokteyli 13.05.2009 Çarşamba günü saat 17.00’de Altınceylan Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Kokteylde ev sahipliğini yapan Rumelili Yönetici İş Adamaları ve Sanayicileri Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Vehbi Varlık, geçen yıl yapılan dostluk maçları serisinin bu yıl ortaklaşa düzenlenen bir turnuvaya dönüşmüş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geçen yıl düzenlenen dostluk maçları serisinin ortaya koyduğu sinerjinin bizi dostluk turnuvasına taşımasından son derece memnunum. Katılan tüm siadların yönetimlerine ve üyelerine teşekkür ediyorum. Turnuvanın ardından eminim ki var olan dostluklarımız daha da artacak” dedi.
Kokteylle; Bursa Milletvekili Kemal Demirel, KSİAD Başkanı Ayhan Kargavuş, NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras, BUGÜMDER Başkanı Suat Yücelen, ARSİAD Başkanı Bahadır Celal Manasoğlu ve çok sayıda üye katıldı. Kokteylin ardından ilk haftanın ilk maçlarına geçildi. Turnuvanın başlangıç vuruşunu Bursa Milletvekili Kemal Demirel, BUGÜMDER Başkanı Suat Yücelen, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Şahi noğulları ve KSİAD Başkanı Ayhan Kargavuş yaptı.
Günün ilk maçında BUGÜMDER ile KSİAD karşılaştı. Dostluk havasının hiç kaybolmadığı maç BUGÜMDER’in 63 lük galibiyeti ile sonuçlandı. Günün ikinci maçında ARSİAD ve UİB karşı karşıya geldi ve UİB 72 lik farkla rakibini yendi.

16–17 Mayıs 2009 tarihlerinde Gümrük Müşavirleri Dernekleri 14. Ortak Toplantısı gerçekleştirildi;

Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri 14. Ortak Toplantısı 16–17 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İzmir Çeşme’de gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı İsmail BAYKAL ve Başkan Vekili Rıdvan BİLEN, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı Suat YÜCELEN, Başkan Vekilleri Mehmet KAYMAKÇI ve Orhan KATTAŞ, Genel Sekreter Mücahit ARUN, Veznedar Üye Rasim SENGÜL, Yönetim Kurulu Üyelesi Selçuk SAHİNOGLULLARI, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı Taşkın DALAY, Başkan Vekilleri Nihat KOBAŞ ve Candan SAKAOGLU, Genel Sekreter Oktay ÖZCAN, Sayman Derya ÖNCEL, Veznedar Üye Hakan ÖZÜİLERİGİDEN, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep KAVALCILAR, Ahmet BUDAN, Gürol SÜTÇÜ, Çelik EROĞLU, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı A.Baki ŞİMŞEK, Başkan Vekilli Türkan CERRAHOGLU, Genel Sekreter Ali Rıza GÜRSOY, Veznedar Üye Ramazan SEDİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk İNANOĞLU, Hüseyin ÜNAL katılmıştır.
Toplantıda Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde;
1 Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun ilkeleri, çalışma usul ve esasları, görev ve sorumlulukları ile harcama usul ve esaslarının bir protokol ile belirlenmesine; en kısa süre içinde yapılacak bir toplantıda Derneklerin İcra Kurulunda görev yapacak üç Yönetim Kurulu Üyesinin isimlerinin belirlen mesine ve İcra Kurulu Dönem Başkanı ve Sekretaryasının seçilmesine; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin katılmaması halinde İcra Kurulunun Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından sürdürülmesine ve İcra Kurulu Dönem Başkanlığının Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğince yürütülmesinin uygun olacağına,
2 TBMM Gündeminde bulunan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili olarak; Tasarının 5/A, 54, 56, 57, 60, 63 ve 71. maddelerindeki ülkemizin genel menfaatlerine ve gümrük müşavirliği mensupları ile dış ticaret erbabının aleyhine olan hükümlerin değiştirilmesi için yapılacak her türlü çalışma konusunda Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun yetkili ve görevli olmasına,
3 Her ne sıfat ve şekilde olursa olsun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında oluşturulacak bir Gümrük Müşavirleri Mesleki Örgütlenmesine şiddetle karsı çıkılmasına ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir liğinden bağımsız, Gümrük Müşavirleri Odası ve Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği seklinde örgütle nilmesi yönünde gerekli her türlü çalışmanın İcra Kurulu aracılığı ile sürdürülmesine;
4 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında Gümrük Müsteşarlığı’nın Gümrük Müşavirleri Derneklerine muhatap hazırlanacak yazıların elektronik ortamda gönderilebilmesi ile ilgili programın maliyetinin çok yüksek olması dolayısıyla bu konuda Gümrük Müsteşarlığının kullandığı programdan yarar lanılması konusunda İcra Kurulu tarafından Gümrük Müsteşarlığı nezdinde çalışma yapılmasına,
5 Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Başmüdürlüklerinin de yararlanabileceği şekilde Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak bir üye takip programı kullanmasını teminen Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğinin kullandığı üye programının Gümrükler Genel Müdürlüğü, Başmüdürlükler ve tüm Derneklerin kullanımına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi ya da yeni bir program oluşturulması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere İcra Kurulunca Derneklerden ve Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirleri Dairesin den birer yetkilinin de içinde olacağı bir Çalışma Grubu oluşturulmasına,
6 Gümrük Müşavirleri Derneklerinin stajyer personellerin staj sürelerinin takibi ile ilgili olarak stajyerin yanında çalıştığı Gümrük Müşavirinin görüşlerini de içerecek şekilde bir Stajyer Takip Defteri oluşturul masının hukuki boyutunun araştırılması, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının nakil yoluyla ayrıldıkları Derneğe tekrar nakil yoluyla üye olmak istediklerinde giriş aidatı alınıp alınmaması, stajyer personelleri çalıştıkları firmadan ayrılarak tekrar başka bir firmada çalışmaya başladıklarında ver ilecek stajyer kimlik kartında tekrar tam ücret alınıp alınmayacağı, müşavir ve müşavir yardımcılarının Dernek üyeliği, müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin çalışmaya başlama ve ayrılmalarının Derneğe ve Başmüdürlüklere bildirilmesi, firma kayıtları, güncellemelerin bildirimi gibi hususlarda Derneklerin uygu lama farklılıklarının tespit edilerek yeknesak bir uygulamaya geçilmesi konusunda görev yapmak üzere İcra Kurulunun belirleyeceği bir Komisyon aracılığı ile çalışma yapılmasına,
7 Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ayrı ayrı Dergi yayınlamaları yerine; tek bir ortak Dergi, haftalık bir gazete ya da egazete gibi mesleki ve sektörel konu ve sorunları daha güncel bir şekilde okurlara ulaştırabilecek güçlü ve etkili bir ortak yayın organı oluşturulması hususunun Dernek Yönetimlerinde görüşülmesini müteakiben İcra Kurulunda görüşülüp karara bağlanmasına,
8 Gümrük Müsteşarlığı tarafından daha önce çıkarılmış olan tasarruflu yazılar kaldırılarak 01.05.2009 tarihinden itibaren çıkarılan Genelgelerin (200943 sayılı Genelge basta olmak üzere) İcra Kurulu tarafın dan oluşturulacak bir çalışma Grubu aracılığı ile inlenmesine ve Çalışma Grubunun gerektiğinde Derneklerin üyelerinden alacakları görüşler ile birlikte hazırlayacağı rapor doğrultusunda söz konusu Genelgelerdeki gümrük uygulamalarını ve meslek mensuplarını sıkıntıya sokacak düzenlemelerin düzetilmesi noktasında İcra Kuruluna yetki verilmesine,
9 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma prosedürleri ile ücret tarifeleri ve Gümrük Kanununun 227. maddesinde sayılan şartları taşıyan kişilerin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri yanındaki çalış malarının stajdan sayılması ile ilgili hususlarda İcra Kurulunca gerekli çalışmaların yapılmasına,
10 TBMM Gündeminde bulunan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaşarak yürürlüğe girdiğinde, Tasarının 65. maddesi ile Gümrük Kanununa eklenecek “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin” bir an önce uygulamaya geçilebilmesinin sağlanması noktasında İcra Kurulunun gerekli çalışmayı yapmakla görevli ve yetkili kılın masına,
11 Dış Ticaret mevzuatının uygulanmasında bölgesel farklılıkların giderilmesi ve yeknesak bir uygula maya geçilmesinin sağlanması için Dış Ticaret işlemleri ile ilgili ve yetkili kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak üzere İcra Kuruluna yetki verilmesine,
Karar verilmiştir.

 

 

01 Haziran 2009 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne İcra Kurulu olarak Genelgeler ile ilgili sorunlar ve sıkıntılar sözlü olarak dile getirilmiştir;

01 Haziran 2009 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 2009/76 sayılı genelge ile ilgili DTM tarafından yayımlanarak yürürlüğe sokulan, 2009/8–2009/11; 2009/14–2009/16 sayılı Tebliğlerin uygulamasına ilişkin olarak,
2009/8–2009/11; 2009/14–2009/16 sayılı tebliğlerin ikinci maddesinde yer alan “A.TR belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menseli olanlar hariç” ibaresinin gümrük işlemleri açısından tatbikinde, eşyanın serbest dolaşım belgesine sahip olup olmadığı ve AB üyesi ülkeler menşeine tabi olup olmadığı yönüyle tespit ve değerlendirmenin, ithalat kontrolünden sorumlu kurum tarafında yapılmasının gereke ceğinden bahisle, her iki duruma ilişkin gümrük işlemleri sırasında, gümrük idareleri tarafından ayrıca bir tespit ayırım ve değerlendirme yapılmaması;
Belirtilen 7 adet DTS kapsamı eşyanın tamamının serbest dolaşım ve mense yönüyle değerlendirilmesi ithalat denetiminden sorumlu kurum tarafından yapıldıktan sonra düzenlenecek uygunluk/uygunsuzluk /kapsam dısı yazılarının gümrük beyannamesinin tescil işlemi sırasında aranması,
Gümrük idarelerince birden fazla DTS tebliğine konu eşyaya ilişkin ithalat denetimlerinde, ilgili ku rumların uygunluk değerlendirme sonuçlarının (uygunluk/uygunsuzluk /kapsam dısı) her DTS tebliğ itibariyle ayrı aranması gerektiği hususlarında Gümrük Müsteşarlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı talimat landırılmıstır.
Dıs Ticaret Müsteşarlığının mer’i DTS tebliğlerinde sadece “A.TR belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi menseli olanların haricindeki” ürünlerin denetime tabi olacağının belirtilmiş olmasının yanı sıra “gümrük idarelerince ithalatçının Avrupa Birliği menseli olarak beyan ettiği A.TR’ li ürünleri için uygunluk yazısı yâda kapsam dışı yazısı aranmayacağı” hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu yönüyle Makamlarınızca yayımlanan 2009/76 sayılı Genelge hükümleri ile Dış Ticaret Müsteşarlığının mer’i DTS Tebliğleri arasında aykırılık bulunmakta ve düzenlemeler birbiri ile çelişmektedir. Derneklerimizce DTM Dıs Ticarette Stan dardizasyon Genel Müdürlüğü ile yapılan şifahi görüşmeler neticesinde söz konusu durumla ilgili kendi mevzuatları çerçevesinde işlem yapılabileceği, kendi mevzuatlarında da durumun yukarıda izahını yapmaya çalıştığımız minvalde olduğu ve A.TR belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi menseli ürünlerin işlemlerinin Gümrük İdareleri tarafından ikmal edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Diğer taraftan söz konusu Genelge ile getirilen uygulamanın ithalat kontrolünden sorumlu kurumlardan özellikle TSE Bölge Temsilciliklerinin, personel durumu ve diğer eksikliklere bağlı olarak, A.TR belgeli ve AB menseli eşyaya ilişkin mense ve A.TR doğrulama işlemlerini yapmaları halinde, sanayici ve/veya itha latçının, ithalat süreçlerinde, üretim ve mal akısında zaman kayıplarına yol açacağı kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti son derece teknik ve uzmanlık gerektiren bir konu olması bu konuda da ihtisas sahibi kurumun mevzuat düzenlemeleri ile de Gümrük idareleri olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, bu tespitlerin diğer kurumlar tarafından yapılması da bazı aksaklıkların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak söz konusu Genelge ile getirilen yeni uygulamanın özellikle sanayici kuruluşlarımızın ihracata yönelik işlemlerinde olumsuz etki edeceği ve dış ticaret işlemlerini aksatacağı öngörülmektedir. Zira ithalatçılar veya adına işlem yapan Gümrük Müşavirleri Gümrük İdarelerine gittiğinde;
1. 2009/76 sayılı Genelge gereğince mer’i DTS Tebliğlerinde belirtilen uygunluk yazısı ya da kapsam dışı yazısı aranılacaktır.
2. DTM yetkili kurumlarına bu belgeler için su ana kadar yapılan müracaatlarda TSE ve DTM yetk ililerinin mer’i mevzuat hükümlerine göre hareket edeceklerini, ilgili Genelgenin kendilerini bağlamadığı yönünde görüş bildirerek yapılan müracaatları kabul etmediği yönünde üyelerimizden bilgiler gelmekte dir.
Kurumlar arası mevzuat düzenlemelerinin uyumlaştırılamaması durumunda ise sorunun çözümü mümkün olmayacaktır.
Buna göre yukarıdaki açıklamalarımız ışığında 28.05.2009 tarihli 2009/76 sayılı Genelgenin gerek tiğinde ithalat kontrolünden sorumlu kurumlardan da görüş alınmak suretiyle bir kez daha değerlendirilerek, özellikle sanayicimizin ve dış ticaretimizin olumsuz etkilenmemesi için;
a) Yalnızca A.TR’ li ve yükümlüsü tarafından AB üyesi ülke menseli olarak beyan edilen eşya için geçerli olması kaydıyla, ilgili değerlendirme kurulusundan uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı aranılmadan işlem yapılması;
b) Birden fazla DTS Tebliğine konu eşyaya ilişkin ithalat denetimleriyle ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşar lığı’nın Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 23.01.2009 tarih ve 03219 sayılı yazıları doğrultusunda işlem tesisi seklinde gerekli düzeltmelerin yapılması;
Hususunda Gümrük Müşavirleri Derneklerine bilgi verilmesi konusunda Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmıştır.

18 Haziran 2009 tarihinde SİAD’lar arası Futbol Turnuvasının Final maçı ve kupa töreni gerçekleştirildi;

Bu yıl ilki RUMESİAD’ın koordinatörlüğünde Altınceylan Halı Saha Tesisleri’nde organize edilen ve ve 21 Mayıs 2009 tarihinde başlayan halı saha futbol turnuvası 18.06.2009 Perşembe günü saat 19.00 20:00 arasında oynanan final maçları ile sona erdi.
SİAD’lar Arası Dostluk Turnuvası’nda FAN CLUB finalde BUGÜMDER’i yenerek şampiyon oldu. Tur nuva’da BUGİAD 3’üncü olurken, NİLSİAD’a da centilmenlik kupası verildi. Finalde FAN CLUB ve BUGÜMDER karış karşıya geldi. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği maç FAN CLUB’ın 95 lik galibiyetiyle son buldu. Kazanan takımlara kupalarını RUMELİSİAD Başkanı Vehbi Varlık verdi. Vehbi Varlık konuş masında “Oldukça zorlu geçen mücadelelerin ardından FAN CLUB rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. Buradan başta FAN CLUB olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımları ve taraftarlarını tebrik etmek is tiyorum. FAN CLUB başarılı oyununun karşılığını almıştır. Gösterdiği üst düzey performansla BUGÜMDER finale yakışır oyun oynadı. BUGİAD da finali kıl payı kaçıran oldukça güçlü bir ekip. Geçen yıl yapılan dostluk maçlarında yenilgi almayarak bizleri mutlu eden RUMELİSİAD’ın gelecek sene daha disiplinli mü cadele ederek bu yılki başarısızlıklarını unutturabilirler. NİLSİAD tıpkı başkanları Yalçın Aras gibi centil menlikten taviz vermeyerek gönlümüzde taht kurdu ve centilmenlik kupasının haklı sahibi oldu” dedi. Başkan Varlık, RUMELİSİAD’a koordinatörlüğünden dolayı verilen plaketi organizasyonda gösterdiği başarı dan ötürü Sosyal ve Kültürel İlişkiler Komitesi Başkanı Musa Loyan adına aldığını belirtti. Varlık, turnuvaya verdikleri destekten ötürü başta Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Özge Yetişmişoğlu başta olmak üzere tüm spor medyasına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
Turnuvayı almanın mutluluğunu doyasıya yaşana FAN CLUB’ın Başkanı Ali Ademoğlu, sevincini takım arkadaşlarıyla ve üyeleriyle paylaşırken, kendilerini turnuvayı kazanmak kadar böylesine güzel bir etkinlik içerisinde yer almanın da mutlu ettiğini dile getirdi. Finale gelene kadar karşılaştıkları tüm rakiplerini tebrik eden Ademoğlu, “Finale kadar karşılaştığımız rakiplerimiz ve finalde karşılaştığımız BUGÜMDER’le zevkli ve heyecanlı maçlar oynadık. Kendilerini centilmenliklerinden ve ortaya koydukları oyundan ötürü tebrik ederim. Finalde karşılaştığımız BUGÜMDER’e de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Turnuvada ikili mü cadele ve kondisyon açısından çok kaliteli bir takım olan BUGÜMDER aynı kalitesini centilmenlikte de gösterdi” şeklinde konuştu. BUGÜMDER Başkanı Suat Yücelen de, turnuvada bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini, memnuniyetlerinin turnuvanın kalitesinden dolayı bir kez daha arttığını kaydetti. Yücelen, turnuvanın adına yakışır bir şekilde tamamlandığına vurgu yaparak “Turnuvaya başladığımız andan itibaren adına yakışır bir şekilde sıcak bir dostluk ortamı içerisinde maçlarımıza çıktık. Maçlar sırasında rakip olduğumuz diğer SİAD’larla sıcak ve samimi bir iletişim halinde olduk. Turnuva adının hakkını verir bir şekilde devam etti. Finalde kaybettiğimiz FAN CLUB saha içerisinde sportmence mücadele etti. Kendilerini tebrik ediyoruz.” dedi.
Kazananların kupalarını almasının ardından kokteylle geçildi. Turnuvaya katılan tüm SİAD’ların Başkan, Yönetim Kurulları ve çok sayıda üyesi kokteyle katıldı. RUMELİSİAD Başkanı Vehbi Varlık’ın yanı sıra RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Şahap Aktaş, Selçuk Şahinoğulları, Mustafa Kırcı, Musa Loyan, Recep Bölükbaşı, Ertuğrul Kaplan, Ömer Kumova, Çetin Öztunalı, Yasemin Kabukoğlu ve RUMELİSİAD üyeleri ev sahipliği yaptığı kokteyle, NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras, ARSİAD Başkanı Bahadır Celal Man asoğlu, KSİAD Başkanı Ayhan Kargavuş, BUGÜMDER Başkanı Suat Yücelen, FAN CLUB Başkanı Ali Ademoğlu ve çok sayıda üye katıldı. Kokteylde turnuvanın klasiği haline gelen meyve salatası ve Arnavut böreği ikram edildi. Kokteyllin ardından SİAD başkanları babalar gününü önceden kutlayarak pasta kesti.

18 Haziran 2009 Perşembe günü Gümrük Kanunu Tasarısı TBMM’de görüşülerek yasalaştı;

Uzun süredir dış ticaret ve gümrük camiasının gündemini meşgul eden 1/602 esas sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Gündeminde görüşülmek üzeredir. Bu yazıyı okurken belki de Tasarı yasalaşmış olacak. Mer’i Gümrük Kanununda çok temel değişiklikler yapacak olan bu Tasarı Gümrük Müşavirliği mesleğini doğrudan ilgilendiren çok önemli düzenlemeler içer mektedir. Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak Tasarı ile getirilen “Yetkilendirilmiş Yükümlü” düzenlenmesinin ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyeliği kabul edilmeden yürürlüğe girmesine şiddetle karşı çıkılmıştır. Yine “hızlı kargo taşımacılığı şirketlerinin taşıdıkları eşyanın gümrük işlemlerinin takip edilip sonuçlandırıl masında “dolaylı temsilci” olarak yetkili kılınmasına doğal olarak itiraz edilmiştir. Bu iki düzenlemenin ülkemizin genel menfaatlerine ve mesleğe vereceği zararlar Tasarının hazırlık aşamasından itibaren Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından her zeminde dile getirilmiştir. Maalesef her iki düzenleme de TBMM Komisyonlarda aynen kabul edilmiştir.
Diğer taraftan Tasarının Alt Komisyon çalışmalarında “4458 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrük müşavir yardımcısı olup, sınava girme hakkı sone erenlere bir defaya mahsus olmak üzere gümrük müşaviri unvanının verilmesi ve gümrük müşavir yardımcılarının müşavirlik şirketi ortaklıklarının korunması” yönünde verilen önergeler de sorun yaratan konular arasına girmiştir.
“Kabahatler Kanunu hükümlerinin Gümrük Kanunu içinde uygulanmaması”; “gümrük müşavirlerinin müteselsil sorumluluğunun daha objektif ve hakkaniyete uygun bir hale getirilmesi”; “gümrük müşavirliği hizmetleri asgari ücret tarifesinin kanun maddesi olarak düzenlenmesi” gibi meslek için çok önemli olan konuların da Tasarıda yer alması için Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak çalışma yapılmış; Kanunu’nun Geçici 6. maddesine eklenen bir bent ile asgari ücret tarifesinin yasal dayanağa kavuşturulması sağlan mıştır. Tasarının 42 maddesinin 2 nci fıkrası ile gümrük müşavirlerinin yükümlülüğünün –beklentileri tam olarak karşılamasa da “beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlandırılması önemli bir aşama olmuştur.
Ancak Gümrük Müşavirlerinin üstelendikleri görev ve yetkileri aşan şekilde cezai müeyyidelerle karşı karşıya bırakan Kabahatler Kanununun gümrük müşavirlerine uygulanmaması noktasında Tasarıda bir düzenleme yapılması sağlanamamıştır. Buna ilaveten Tasarının 71. maddesi ile yapılan değişiklik sonucu daha önce cezalandırılmayan ve Kabahatler Kanununun suç saymadığı teşebbüs aşamasında kalan fiillerin de tamamlanmış gibi cezalandırılmasına imkan tanınması mevcut durumu daha da zorlaştırmıştır.
Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak Tasarının Komisyonlarda kabul edilmesinden sonra ülkemizin genel menfaatlerine ve mesleğe telafisi mümkün olmayacak zararlar verecek söz konusu düzenlemeler ile ilgili olarak T.C. Başbakanı’nı, Bakanları, Milletvekilleri, ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ka muoyunu çeşitli yollarla bilgilendirme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI Gümrük Müşavirlerinin taleplerini dinlemek üzere Gümrük Müşavirleri Dernekleri Başkanlarını toplantıya çağırmıştır. Bakan ile yapılacak bu toplantı öncesinde Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanları olarak Ankara Gümrük Müşavirleri Dernek Merkezinde bir araya gelinerek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu toplantı sırasında Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Tasarıdaki itiraza konu maddeler üzerinde görüş birliğine varması toplantı öncesi önemli bir kazanım olmuştur.

12 Mayıs 2009 Salı günü Devlet Bakanı Hayati YAZICI Başkanlığında Gümrük Müsteşarlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gümrük Müsteşarı Dr. M. Emin ZARARSIZ, Müsteşar Yardımcıları İbrahim ŞENEL, Aslan GÜNLER, Ali NURAL, Gümrükler Genel Müdür Vekili S.Umman HAMİDOGULLARI da yer almıştır. Toplantıda TBMM Gündeminde bulunan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ele alınmıştır.
Tasarısı ile ilgili katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmelerini sözlü olarak alan Devlet Bakanı Hayati YAZICI; Gümrük Müşavirleri Derneklerince TBMM Gündeminde bulunan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili değişiklik öner ilerinin bir rapor halinde 20 Mayıs 2009 tarihinde kendilerine iletilmesini talimatlandırmıştır.

Bu bağlamda 19 Mayıs 2009 Salı günü yine Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinde yapılan uzun çalışma sonucu TBMM Gündeminde bulunan“Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili değişiklik önerilerimiz ve gerekçeleri bir rapor halinde Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI ve Gümrük Müsteşarı Sayın Dr. M. Emin ZARARSIZ’a takdim edilmiştir.
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanları ortak imzasıyla Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI ve Gümrük Müsteşarı Sayın Dr. M. Emin ZARARSIZ’a sunulan raporda yer alan öneriler şöyledir:
1 Tasarının 2. maddesiyle Gümrük Kanununa eklenen 5/A maddesinde “Yetkilendirilmiş Yükümlü” düzenlemesi ile ilgili olarak, anılan maddesinin 3. fıkrası sonuna “eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına tabi tutulmasına ilişkin beyanlarda yetkilendirilmiş yükümlü gümrük müşaviridir.” ibaresinin eklenmesi ve “Yetkilendirilmiş Yükümlü” düzenlemesinin “ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin onaylandı tarihte yürürlüğe girmesi” şeklinde Tasarının yürürlük maddesi olan 72. maddesinde değişiklik yapılması talep edilmiştir.
2 Tasarının 54. maddesiyle Gümrük Kanununun 225. maddesine eklenen “posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen yada gönderilen miktarı ve değeri Bakanlar kurulunca belirlenecek eşyanın Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırıl masında, Posta idaresi yada hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler Dolaylı Temsilci olarak yetkili kılın abilir.”düzenlemesi ile ilgili olarak; Gümrük Kanununda dolaylı temsil yetkisinin sadece Gümrük Müşavirlerine tanınmış bir yetki olduğu; Türk Hukuk Sisteminde hiçbir yasal metinde tüzel kişilere dolaylı temsil yetkisi verilmesine dair bir düzenleme de bulunmadığı dolayısıyla posta yolu ve hızlı kargo taşı macılığı kapsamında gelen ya da gönderilen miktarı ve değeri Bakanlar kurulunca belirlenecek ve Kanunun 167 inci maddesinde Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınan eşyaların Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere Yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde doğrudan temsil yetkisi verilmesi önerilmiştir.
3 Tasarının 56. maddesiyle Gümrük Kanununun 229. maddesine; “Gümrük Müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde gümrük müşavirlerinin kuracağı tüzel kişiliklere güm rük müşavir yardımcıları da ortak olabilirler.” şekkinde Tasarıya Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeler sırasında hükümet teklifi olarak giren düzenlemenin; stajyer ve gümrük müşavir yardımcılarının görev ve sorumlulukları, gümrük müşavir yardımcısı ve gümrük müşaviri olabilmek için gerekli staj ve çalışma koşu larına ilişkin, Kanunun 226, 227 ve 228’nci maddeleri ile getirilen gümrük müşavirleri ile ilgili düzen lemeler ile çeliştiği; bu sisteme göre ancak bir gümrük müşavirine bağlı olarak çalışabilen ve onun adına iş takip edebilen, bağımsız iş yapma yetkisi olmayan bir gümrük müşavir yardımcısının, sınava girebilmek için üç yıl süreyle yanında çalışmak zorunda bulunduğu Gümrük Müşaviri ile aynı şartlarda bir özel hukuk tüzel kişiliğine ortak olabilme yetkisi verilmesinin, kendi içinde hukuki çelişki ve aykırılık içerdiği gerekçe siyle düzenlemenin Tasarı metninden çıkarılması ve Hükümetin gündeminde bulunan ve Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI tarafından kısa süre içinde Bakanlar Kuruluna sevk edileceği müjdesi verilen “Gümrük Müşavirleri Meslek Yasası” içinde ele alınması önerilmiştir.
4 Tasarının 57 maddesi ile değiştirilen Gümrük Kanununun 231. maddesinin olduğu gibi korunması ve bu maddeye 6. fıkra olarak; “Bu kanuna 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanmaz.” hükmü eklenmesi talep edilmiştir.
5 Tasarının 60. maddesi ile “Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve tam muafiyetli geçici ithalat rejimlerine ilişkin ithalatlarla ilgili olarak Gümrük Kanununun 234. maddesine ilave edilmek iste nilen 2,4,5. fıkraların kaldırılması ve vergi kaybına neden olan aykırılıkları gümrük idaresince tespit edilme den önce veya gümrük idaresinin haberi olmadan idareye bildiren beyan sahibine ceza uygulanmaması, buna paralel olarak da Tasarının 46. maddesi ile değiştirilen Gümrük Kanununun 194 üncü maddenin 5. fıkrasının son cümlesinin tasarı metninden çıkarılması önerilmiştir.
6 Tasarının 71. maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 18 inci fıkrasında yer alan “suçlar ile onuncu fıkrada tanımlanan kabahat fiilleri” ibaresi “fiiller” şeklinde değiştirilmesi sonucunda Kabahatler Kanunun suç saymadığı teşebbüsü kaçakçılık fiili olarak cezalandırıl ması sonucunu doğuracağından bu düzenlemenin Tasarı metninden çıkarılması talep edilmiştir. Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ülkemizin genel menfaatlerine ve gümrük müşavirliği mesleğine aykırı her türlü düzenlemenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şiddetle karşısında olacağız. Meslektaşlarımızdan ve kamuoyundan aldığımız ve almaya da devam edeceğimize inandığımız güç ve destekle ülkemiz ve mesleğimizin menfaatlerini hukuki ve meşru yollarla her yer ve zeminde savunmaya devam edeceğiz.

22 Temmuz 2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda BUGÜMDER İktisadi İşletmesi Kurulmuş ve 31 Temmuz 2009 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır;

Üyelerimize daha iyi hizmetler sunabilmek ve derneğimize üye aidatlarından bağımsız olarak bazı gelirler kazandırmak amacıyla dernek Yönetim Kurulumuzca; Dernek Tüzüğünün Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri ile ilgili 30. maddesinin f fıkrasının Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye ve Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğinin 31.01.2009 tarihli 7. Olağan Genel Kurulunun Başkanlık Divan Raporunun 9. maddesinde verilen karara istinaden “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi” kurulmuştur.
İktisadi işletmemizin ilk faaliyeti, Bursa Gümrük Müdürlüğü yakınlarında kiralanmış olan yerde ihracat araçlarının görüldü sahasının açılıpişletilmesi olacaktır. Derneğimiz tarafından kiralanmış olan bu yer, Bursa ili için ihraç işlemlerinde eşyaların gümrüğe sunulma alanı olacaktır. Söz konusu çalışmalarımız başlatılmış olup, gelişmeler üyelerimiz ile paylaşılmaya devam edecektir.
İktisadi işletmemizin tüm üyelerimize hayırlıuğurlu olmasını temenni ederiz.

İktisadi İşletmenin Kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi örneği
İktisadi İşletmenin Kuruluşu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı

31 Temmuz – 01 Ağustos 2009 tarihlerinde Gümrük Müşavirleri Dernekleri 15. Ortak Toplantısı gerçekleştirildi;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 15. Ortak Toplantısı 31 Temmuz – 01 Ağustos 2009 tarih lerinde Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Dönem Başkanlığına Dernek Başkanımız İsmail BAYKAL’ın, Genel Sekreterliğine Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Suat YÜCELEN’in getirildiği 15. Ortak Toplantıda Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı ve Gümrük Yönetmeliği Taslağı ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı’na iletilecek görüş ve öneriler değer lendirildi. Toplantıda mesleğimiz adına alınmış olan kararlar birlik ve beraberlik içinde, mesleğimizin geleceği açısından umut verici çalışmaların yapılacağı oluşumun ilk adımı olacaktır.
Toplantıda Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde;
1 Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu 2. Dönem Başkanlığının Ankara Gümrük Müşavir leri Derneği Başkanı İsmail BAYKAL, Genel Sekreterliğinin ise Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Suat YÜCELEN tarafından yürütülmesi;
2 İcra Kurulu Toplantılarında Dernekler adına katılan kişilerin konaklama ve yol masraflarının kendi Dernekleri tarafından karşılanması; diğer ortak giderlerin %40’nın İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, % 60’sının ise Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından eşit şekilde karşılanması;
3 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5911 sayılı Kanun hükümleri ve Avrupa Topluluğu Gümrük Yönetmeliğini tesis eden 2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğü’nde çeşitli zamanlarda yapılan değişiklikleri içeren Gümrük Yönetmeliği Taslağı ile Güm rük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı hakkındaki görüş ve önerilerin İcra Kurulu olarak Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilmesi;
4 Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Oda Kanunu Taslağı hakkında; Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerler ile ithalatçı, ihracatçı ve dış ticaret erbaplarına yönelik ortak eğitim ve seminer toplantılarının yapılması; söz konusu eğitim ve seminer programlarına eğitmen ve/veya uzman panelist gönderilmesi hususunda İcra Kurulu Dönem Başkanı ve ilgili Dernek Başkanı imzasıyla Gümrük Müsteşarlığı’ndan yazılı talepte bulunulması;
5 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6/10. maddesi uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenerek Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulacak olan As gari Ücret Tarifesi ile ilgili olarak; Derneklerce tek tip bir format oluşturulması ve Derneklerce kendi yetki alanı içerisindeki asgari ücretler, oluşturulan bu formata uygun olarak belirledikten sonra beş Derneğin Asgari Ücret Tarifesinin de İcra Kurulu olarak Gümrük Müsteşarlığı’na sunulması;
6 İcra Kurulu olarak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri ile Gümrük Müdürlüklerince çıkarılan Başmüdürlük ve Müdürlük Emirlerinin temin edilerek Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak kullanımına sunulması;
Kararları alınmıştır.

31 Temmuz – 01 Ağustos 15. Ortak Toplantı

05 Ağustos 2009 tarihinde Devlet Bakanı Hayati YAZICI ile Gümrük Müsteşarı Aslan GÜNLER’e İcra Kurulu olarak Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odalar Birliği Kanun Tasarısı Taslağı hakkındaki görüşlerimizi içeren bir yazı yazılmıştır;

05 Ağustos 2009 tarihinde Devlet Bakanı Hayati YAZICI ile Gümrük Müsteşarı Aslan GÜNLER’e tarafımıza yazılan 22.07.2009 tarih 16032 sayılı yazılarına istinaden İcra Kurulu olarak Gümrük Müşavir leri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odalar Birliği Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili önerilerimizi ve gerekçelerini içeren Rapor 5 Dernek Başkanları tarafından müştereken imza altına alınarak Devlet Bakanlığı’na ve Güm rük Müsteşarlığına teslim edilmiştir.

06 Ağustos 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN ve Devlet Bakanı Hayati YAZICI’dan randevu talebinde bulunulmuştur;

06 Ağustos 2009 tarihinde; Gümrük müşavirliği mesleğinin disiplinini, güvenilirliğini ve saygınlığını korumak ve ülkemizin genel menfaatlerine uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere 12 Temmuz 2008 tarihinde oluşturulan Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun oluşumu ve Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odalar Birliği hakkında bilgi verilmek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN ve Devlet Bakanı Hayati YAZICI dan randevu talebinde bulunulmuştur.

13 Ağustos 2009 tarihinde Gümrük Müsteşar Vekili Arslan GÜNLER’e İcra Kurulu olarak nezaket ziyaretinde bulunulmuştur;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak 13 Ağustos 2009 Perşembe günü Gümrük Müsteşar Vekili Sayın Arslan GÜNLER' e bir nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. İcra Kurulu adına gerçek leştirilen ziyarette Sayın Müsteşarımıza gündemde bulunan ve bütün gümrük müşavirlerinin yüzyıllık rüyası olan müstakil Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Gümrük Müşavirleri Derneklerinin görüşleri aktarılmıştır. Sayın Müsteşarımız Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağının Müsteşarlıkları tarafından hazırlanan bir Taslak olduğunu, bu noktada Müsteşarlık olarak Gümrük Müşavirlerinin müstakil bir Gümrük Müşavirleri Odası şeklinde örgütlenmesini istediklerini ve çalışmalarının bu yönde devam ede ceğini beyan etmiştir. Gümrük Müşavirleri mesleğinin hak ettiği, gerçek ve bağımsız kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak örgütlenebilmesi amacıyla Gümrük Müşavirleri Odası Kanun Tasarısı Taslağının hazırlanması noktasında yaptıkları özverili çalışmaları ve hassasiyetlerinden dolayı başta Güm rüklerden sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Hayati YAZICI olmak üzere tüm Gümrük Müsteşarlığı bürokrat ve çalışanlarına 150.000 kişilik Gümrük Müşavirleri Ailesi adına teşekkür edilmiş ve Oda Kanunumuz yasalaşıncaya kadar aynı özverili ve hassas çalışmalarını ve desteklerini sürdürmelerini temenni edilmiştir.

17 Ağustos 2009 tarihinde İcra Kurulu olarak Sabah Gazetesinde Basın İlanı yayımlanmıştır;

Türkiye Gümrük Müşavirleri İcra Kurulunun Gümrük Müşavirleri Oda Yasası çalışmaları nedeniyle Güm rüklerden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI ve Gümrük Müsteşarlığı Bürokrat ve çalışanlarına teşekkürlerimizi içeren “Basın İlanı” 17 Ağustos 2009 Pazartesi günkü Sabah Gazetesinin 21. sayfasında yayınlanmıştır.

17 Ağustos 2009 tarihinde Bandırma Gümrük Müdürlüklerine ziyaretler yapılmış ve devamında Yönetim Kurulu Toplantısı Bandırmada gerçekleştirilmiştir;

17.08.2009 Pazartesi günü Yönetim Kurulu olarak Bandırma Gümrük Müdürü Sevgi KAÇAR, Muhafaza Müdürü Hasan YILDIRIM ve Liman Müdürü Bedir TAŞKIN makamlarında ziyaret edilmiştir. Devamında Bandırma Ticaret Odası Oda Restaurantta Yönetim Kurulu Üyemiz Bülent ARSLAN tarafından Yönetim Kuruluna yemek daveti verilmiş ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

18 Ağustos 2009 tarihinde Devlet Bakanı Hayati YAZICI İcra Kurulu Üyelerini makamında kabul etmiştir;

Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Üyelerini 18 Ağustos 2009 Salı günü Makamında kabul etmiştir. İcra Kurulu adına gerçekleştirilen ziyarette Sayın Bakanımıza Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Gümrük Müşavirleri Derneklerinin görüşleri sunulmuştur. Bu bağlamda Gümrük Müşavirliği mesleğinin disiplini, güvenilirliği ve saygınlığının korunabilmesi ve ülkemizin genel menfaatlerine uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi için Gümrük Müşavirlerinin Anayasa’nın 135. maddesinde ifadesini bulan gerçek ve bağımsız bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlenmesinin önemi aktarılarak Sayın Bakanımıza Gümrük Müşavirleri Odası Kanun Tasarısı Taslağının hazırlanması noktasında yaptıkları özverili çalışmaları ve hassasiyetlerinden dolayı 150.000 kişilik Gümrük Müşavirleri Ailesi adına teşekkürlerimiz arz edilmiştir.

25 Ağustos 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne Ticari Bedelsiz Eşya ve Tasarruflu yazılarının yürürlükten kaldırılması ile ilgili yazı yazılmıştır;

06.05.2006 tarihli ve 26160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu kararın kaldırılmasının akabinde ticari bedelsiz eşya ithalinde Gümrük İdarelerinde yaşanan tereddütler Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan çeşitli tasarruflu yazılar ile giderilmeye çalışılmıştır. Yine Güm rükler Genel Müdürlüğünün 2009/4 sayılı Genelgesi ile “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine” dağıtımlı tüm yazılar kaldırılarak; üçüncü kişileri ilgilendiren konularla ilgili bildirişlerin tasarruflu yazı ile talimat yerine, Genelge veya Tebliğ şeklinde düzenlenmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda 01.05.2009 tarihinden bu yana daha önce çeşitli dağıtımlı yazılar ile düzenlenmiş olan hususlar ile ilgili Tebliğ ve Genelgeler yayınlanarak yürürlüğe girmeye başlamıştır. Ancak 2009/4 sayılı Genelge ile yürür lükten kaldırılmış olan ticari bedelsiz eşya ithali ile ilgili olarak Gümrük İdarelerinde yaşanan tereddütleri gidermeye yönelik tasarruflu yazılarınız yerine konuya ilişkin herhangi genel bir düzenlenme yapılmaması nedeniyle; ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatta garanti belgesi veya garanti belgesi muafiyet yazısı aranıl maması ve yükümlü tarafından orijinal faturanın ibraz edilememesi halinde proforma faturanın kabul edilmesi hususları başta olmak üzere Gümrük İdarelerinde çeşitli sıkıntılar yaşanmıştır. Buna göre ticari bedelsiz eşya ithali ile ilgili tasarruflu yazıların 2009/4 sayılı Genelge uyarınca yürürlükten kaldırılması nedeniyle Gümrük İdarelerinde yaşanan tereddüt ve sıkıntıların giderilmesi teminen;
1. Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatta garanti belgesi veya garanti belgesi muafiyet yazısı aranılma ması;
2. Yükümlü tarafından orijinal faturanın ibraz edilememesi halinde proforma faturanın kabul edilmesi,
3. Bedelsiz ithalat işlemleri ile ilgili olarak Kambiyo Müdürlüklerine herhangi bir bildirimde bulunul maması;
Konularını ve Gümrükler Genel Müdürlüğünce uygun bulunacak diğer hususları da kapsayacak şekilde genel bir düzenleme yapılarak tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine gönderilmesi yönünde Gümrükler Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

25 Ağustos 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 5 Dernek Başkanı imzası ile Gümrük Yönetmeliği taslağı incelenerek öneri ve gerekçeleri yazılı olarak bildirilmiştir;

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak Gümrük Yönetmeliği Taslağı incelenmiş ve Taslak ile ilgili önerilerimizi ve gerekçelerini içeren Rapor 5 Dernek Başkanları tarafın dan müştereken imza altına alınarak Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir

26 Ağustos 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Gümrük Müşavirliği Şirketlerine Gümrük Müşavir Yardımcılarının nasıl ortak olacağı ve söz konusu ortaklıklarının nasıl devam edeceği yönünde bir yazı yazılmıştır;

1/602 esas sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde 2122 Ekim 2008 tarihlerinde yapılan Alt Komisyon çalış malarında gümrük müşavir yardımcılarının gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olabilmeleri hususu gün deme gelmiş; 15 ve 21 Ocak 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarında da “gümrük müşavirliği hizmetlerinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde; özel hukuk tüzel kişiliğinin kurulması aşamasında, ortaklar arasında en az bir gümrük müşavirinin yanı sıra bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısının da bulunabilmesine imkan sağlanmasına yönelik Ka nunun 229 uncu maddesinde değişiklik öngören bir hükmün metne, hükümet önergesi şeklinde yeni çerçeve 56 ncı madde olarak eklenmesine karar verilmiştir. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasarı metninde Kanunun 229. maddesinin 2 fıkrasında değişiklik yapan 56. madde “Gümrük müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde, gümrük müşavirlerinin kura cağı tüzel kişiliklere gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilirler.” şeklinde yer almış ve bu hüküm 18 Haziran 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulunda aynen kabul edilmiştir. Buna göre 324 sayılı Esas Komisyon Raporunda en az bir gümrük müşaviri ile bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısının müşavirlik şirketi kurabilmesi öngörülmüş iken; 18 Haziran 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabuledilen 5911 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl masına Dair Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 229. maddesinin 2. fıkrasının lafzi yoru mundan; en az iki gümrük müşaviri tarafından kurulacak olan bir gümrük müşavirliği şirketine gümrük müşavir yardımcılarının da ortak olabileceği; bir gümrük müşaviri ile bir gümrük müşavir yardımcısının gümrük müşavirliği şirketi kuramayacakları anlaşılmaktadır. Belirtilen bu açıklamalar çerçevesinde 07.07.2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 07.10.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 5911 sayılı Kanunun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 229/2. fıkrası ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel sorunların ve ortaya çıkacak ihtilafların önüne şimdiden geçilebilmesini teminen;
1. Bir gümrük müşaviri ile bir gümrük müşavir yardımcısının gümrük müşavirliği hizmeti yapmak üzere gümrük müşavirliği şirketi kurup kuramayacakları;
2. Gümrük müşavir yardımcılarının yeni kurulacak bir gümrük müşavirliği şirketinin kurucu ortakları arasında yer alıp alamayacakları;
3. Hali hazırda kurulmuş olan ve 2 (iki) gümrük müşaviri ortağı bulunan gümrük müşavirliği şirketlerinde, gümrük müşavirlerinden birinin hissesinin tamamını bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısına devrederek ortaklıktan ayrılıp ayrılamayacağı;
4. Gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan gümrük müşavir yardımcılarının gümrük müşavirliği stajlarının nasıl yürütüleceği;
Konularında mütalaalarının Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Gümrük Müşavirleri Derneklerine bildirilmesi hususunda İcra Kurulu olarak bir yazı yazılmıştır.

31 Ağustos 2009 tarihinde Prof. Dr. Turan YILDIRIM tarafından hazırlanan bilimsel görüş Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarına sunulmuştur;

31 Ağustos 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali BOĞA, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail YÜCE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı I.Hukuk Müşaviri Yavuz ŞAHİN’e Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan YILDIRIM tarafından hazırlanan, gümrük müşavirlerinin tacir olmadığı, gümrük müşavirliği mesleğinin kamusal nite likli bir serbest meslek olduğu ve gümrük müşavirliği faaliyetinin önemi ve Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak örgütlenmesi zorunluluğu ile ilgili 04.04.2006 tarihli Bilimsel Görüş Raporu ile 19.06.1927 tarihli 1093 sayılı Gümrük Komisyoncuları Kanunu, gerekçesi, Gümrük Müşavirliği mesleğinin tarihsel süreci ve Gümrük Müşavirlerinin 1909 tari hinden bu yana kullandıkları Ruhsatname, Karne ve İzin Belgesi örneklerinin de bulunduğu bilimsel görüş sunulmuştur. Söz konusu Bilimsel Görüşün ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu Tasarısı Taslağı ile ilgili olarak Bakanlık tarafından yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulması istenmiştir.

2009 yılı Eylül ayı içerisinde Yıldırım Belediyesi İstihdam Projesi kapsamında kursiyerlere staj yerleri ayarlandı;

Yıldırım Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ortaklığı ile Avrupa Birliği aktif istihdam tedbirleri 2008 programı kapsamında uygulanan “Sektörel İşbirliği Ağları ile Sürdürülebilir İstihdam Projesi” ile 20–29 yaş arası üniversite lisans veya ön lisans mezunu 20 genç; 7 ay süren Girişimcilik, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Eğitimi almışlardır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeye katılan kursiyerlerin BOR Gümrük Müş. Hizm. A.Ş., SGM Mehmet KAYMAKÇI, SYK Gümrük Müş. Ltd. Şti., H.M. Gümrük Müş. Ltd. Şti., RAŞEN Gümrük Müş. Ltd. Şti., CNC Gümrük Müş. Ltd. Şti., SGM SEMBOL Gümrük Müş. Ltd. Şti. ve YARDIMCI Gümrük Müş. Ltd. Şti.nde stajlarını yapmaları sağlanmıştır.

02 Eylül 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri yanında çalışan kişilerin staj durumları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği işlemlerinde yaşanan sorunlar ve öneriler ile ilgili İcra Kurulu olarak bir yazı yazılmıştır;

02 Eylül 2009 tarihinde Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin işlemlerin ne şekilde gerçekleştirileceğine dair 2009/82 sayılı Genelgede; yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları sürelerin, aynı maddenin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılacağı; söz konusu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları sürelerin değerlendirmeye alınacağı hükme bağlanmıştır.
Genelgede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmalarının aranması nedeniyle; Gümrük Kanununun 227. maddesinin birinci fıkrasının f bendinin (ii) alt bendinde sayılan okullardan mezun olup da gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi sahibi olan kişilerin özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları sürelerin stajdan sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddüt oluşmuştur.
Bilindiği üzere dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip eden gümrük müşavirlerinin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin staj işlemleri Gümrük Yönetmeliği’nin 698/6. maddesi, 2000/35 ve 2009/43 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde Gümrük Müşavirleri Dernekleri aracılığıyla yürütülmektedir. Yine 2009/43 sayılı Genelgeye göre Gümrük Müşaviri ile yanında staj amacıyla çalışan gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin aynı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne kayıtlı olmaları ve dolaysıyla aynı yerde ikamet etmeleri gerekmektedir.
(60) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve (1) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri); tüzel kişilik bünyesinde ya da serbest meslek faaliyeti şeklinde Yetk ilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak faaliyet gösterecek gerçek ve/veya tüzel kişilerin üyesi oldukları Gümrük Müşaviri Dernekleri ile kayıtlı bulundukları Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde kişi ve/veya şirket bilgi ve belgelerini içerir birer dosya oluşturmaları yönünde bir düzenleme bulunmadığından; yetk ilendirilmiş gümrük müşavirliği firmalarının faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki Başmüdürlükler ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri nezdinde dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip eden gerçek ve tüzel kişilerde olduğu gibi herhangi bir firma dosyası bulunmamaktadır.
Bu nedenle; yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin bu çalışmalarının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılabilmesi için staj işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği ve staj dosyalarının ne surette hangi birime verileceği;
Yine yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri çalışma yerlerini ve kanuni ikametgahlarını kayıtlı bulundukları Başmüdürlükler ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri dışında da oluşturabildiklerinden; farklı Başmüdürlüklere ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine kayıtlı gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin staj kayıtlarının hangi Başmüdürlük ve Dernek nezdinde tutulacağı konusunda tereddütler ve sorunlar yaşanmaktadır.
Yapılan bu açıklamalar ışığında dolaylı temsil suretiyle yürütülen gümrük işlemleri kadar önemli olan ve birçoğu daha önce gümrük memurları eliyle icra edilen 60 sayılı Tebliğ kapsamındaki gümrük işlemlerini gerçekleştirecek ve tespit raporları düzenleyecek olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği firmaları, sahip, ortak ve çalışanlarına ait bilgi ve kayıtların sağlıklı ve düzenli bir şekilde oluşturulması; bu firmalarda mesleki bilgi, tecrübe ve deneyimleri bulunan gümrük müşavir yardımcılarının istihdamının artırılması; bu noktada ileride yaşanması muhtemel bazı sorunlar ile gereksiz yazışmaların önüne geçilmesi ve Tebliğlerden beklenen gerçek faydanın sağlanabilmesini teminen;
1. 1615 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi sahibi olan (4458 sayılı Kanunun 227/1f maddesindeki okul şartını karşılamayan) gümrük müşavir yardımcılarının da yetk ilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilebilmesi;
4458 sayılı Gümrük Kanununun Kanunu’nun 227. maddesinin birinci fıkrasının f bendinin (ii) alt bendinde sayılan okullardan mezun olup da gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olan kişilerin de özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları sürelerin de stajdan sayılabilmesi;
2. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin kayıtlı bulundukları Başmüdürlük dışında başka bir Başmüdürlük bölgesinde faaliyet gösteren antrepolarda, o Başmüdürlüğe kayıtlı gümrük müşavir yardımcısı ve stajyer personel görevlendirmeleri durumunda; gümrük müşavir yardımcısı ve stajyer personelin çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firmasında aynı Başmüdürlüğe kayıtlı bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunmadığı sürece stajının kabul edilmemesi (menfi); 3. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği için yetki belgesi almak üzere Müsteşarlığınıza yapılacak müra caatların da, gümrük müşavirliği / gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi düzenlenmesi için yapılan müracaatlarda olduğu gibi Gümrük Müşavirleri Dernekleri kanalıyla yapılması;
4. Tüzel kişilik bünyesinde ya da serbest meslek faaliyeti şeklinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişilerin de dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip eden gerçek ve tüzel kişilerde olduğu gibi kayıtlı oldukları Gümrük Müşaviri Dernekleri ve Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri nezdinde kişi ve/veya şirketlerine ait bilgi ve belgeleri içerir birer firma dosyası oluşturulması;
5. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespi tiyle ilgili olarak görevlendirilen gümrük müşavir yardımcıları ile stajyerlerin staj işlemlerinin de Gümrük Yönetmeliğinin 698/6. maddesi, 2000/35 ve 2009/43 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde Gümrük Müşavirleri Dernekleri aracılığıyla yürütülmesi yönünde ilgili Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı mütalaa olunduğundan
Konular ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu Başkanı imzasıyla yazı yazılmıştır.

02 Eylül 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının izin belgelerinde T.C. kimlik bölümünün yer almadığı ve bu hususta izin belgelerinin değişip değişmeyeceği konusunda İcra Kurulu olarak bir yazı yazılmıştır;

29.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 47. maddesinde “Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır."; aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde ise "Kurumlar ve tüzel kişiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorundadırlar" hükmü bulunmaktadır.
Diğer taraftan Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük Müşavirleri Derneklerine yönelik 31.10.2006 tarihli 27675 sa yılı yazıları ile söz konusu Kanun hükümleri uyarınca Gümrük Müşavirleri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgelerinde gerekli düzenlemelerin yapıldığından bahisle; 16.11.2006 tarihinden itibaren Derneklere yapılan başvurularda yeni izin belgelerinin kullanılması, ayrıca Derneklerde mevcut olan eski boş İzin Belgelerinin Müsteşarlığınıza gönderilmesi istenmiş idi.
Belirtilen bu durum çerçevesinde ileride 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na aykırı bir durumun ortaya çıkmaması açısından;
1. 16.11.2006 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve T.C Kimlik numarası bulunmayan Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgelerinin de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 47 inci ve Geçici 1. maddesi hükümleri uyarınca T.C Kimlik numarası bulunan yeni İzin Belgeleri ile değiştirilmesi gerekip gerekmediği;
2. İzin Belgelerinin yenilenmesi gerekli ise bu İzin Belgesi değişikliği için Harçlar Kanunu uyarınca harç alınıp alınmayacağı ve İzin Belgesi sahiplerinden hangi belgelerin isteneceği;
3. T.C Kimlik numarası bulunmayan Gümrük Müşavirleri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Bel gelerinin yenileri ile değiştirilmesinin gerekli olması durumunda; Gümrükler Genel Müdürlüğünce tayin edilecek belli bir süre içinde İzin Belgelerini yenilemeyen kişilerin gümrüklerde iş takibine izin verilip ver ilmeyeceği konusunda mütalaalarının Gümrük Müşavirleri Derneklerine bildirilmesi hususunda,
Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

07 Eylül 2009 tarihinde Derneğimiz İktisadi İşletmesi tarafından Kimyagerlik Hizmeti verilmeye başlandı;

Emekli Gümrük Kimyageri Sayın Mehmet CEBE ile yapılan görüşmeler doğrultusunda BUGÜMDER İktisadi İşletmemiz tarafından haftanın 3 günü Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabahöğle arası Dernek Merkezimizde kimyagerlik hizmeti verilmeye başlanmıştır. Söz konusu hizmet için numune başına 50,00.TL + KDV bedel tespit edilmiş olup, hizmet bedeli karşılığında Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi tarafından fiş ya da fatura düzenlenmek tedir. Kimyagerlik hizmeti almak isteyen üyeler Tahlil Tespit Formunu doldurarak numuneleri ile birlikte müracaat etmektedir.

24 Eylül 2009 tarihinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yanında çalışan stajyerlerin staj işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ile ilgili tüm meslektaşlarımıza yazılı olarak bilgi verilmiştir;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak 02.09.2009 tarihinde yetkilendirilmiş güm rük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin bu çalışmalarının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılabilmesi için staj işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği konusunda yaşanan sorunlar ve tereddütler ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğumuz yazımıza isti naden; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.09.2009 tarihli 2009/96 sayılı Genelgesi ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında stajyer veya gümrük müşavir yardımcısı statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma sürelerinin takip ve tespitinin ne şekilde yürütüleceği açıklanmıştır.
Söz konusu 23.09.2009 tarihli 2009/96 sayılı Genelgede konuyla ilgili olarak; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında staj amacıyla veya gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışan kişilerin, ilgili yetk ilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından kayıtlı bulundukları Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile Güm rük Müşaviri Derneğine bildirileceği; Stajyer ve gümrük müşavir yardımcısının, yanında çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin değişmesi halinde bu değişikliğin de yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne ve Gümrük Müşavirleri Derneğine bildirileceği;
2009/82 sayılı Genelgenin D bölümünde belirtilen şartları taşıyan ve bu genelgenin yayımı tarihinden önce göreve başlayan veya görevden ayrılan gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin de 01.11.2009 tarihine kadar ilgili Başmüdürlüklere ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine yanında çalışılan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından bildirimde bulunulması gerektiği belirtilmiştir.
Buna göre; yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalışan kişilerin staj kayıtlarının yapılabilmesi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin kayıtlı bulundukları Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü böl gesinde faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri Derneği nezdinde şahıslarına ve firmalarına ait dosyalarının eksiksiz olarak oluşturulması; Gümrük Müşavirleri Derneklerinde şahıs ve firma kaydı bulunmayan ve bilgibelgelerinde eksiklik bulunan yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından bildirilen staj bildirimlerinin işleme alınmayacağı hususunu tüm meslektaşlarımıza İcra Kurulu olarak bilgilendirme yazısı yazılmıştır.

28 Eylül 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğünden Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müş. Yardımcılarının izin belgelerinde T.C. kimlik bölümünün yer almadığı ve bu hususta izin belgelerinin değişip değişmeyeceği konusundaki İcra Kurulu yazımıza cevap gelmiştir;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak tarafımıza yapılan şifahi müracaatlar üzerine 16.11.2006 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve üzerinde T.C Kimlik numarası bulunmayan Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgelerinin 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 47. ve Geçici 1. maddesi hükümleri uyarınca T.C Kimlik numarası bulunan yeni İzin Belgeleri ile değiştir ilmesi gerekip gerekmediği ve yenilenmesi gerekli ise bu değişiklik için Harçlar Kanunu uyarınca harç alınıp alınmayacağı konusunda 02.09.2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne yazmış olduğumuz yazımıza 28 Eylül 2009 tarihinde cevap gelmiştir.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.09.2009 tarihli 20746 sayılı yazısı ile daha önce düzenlenmiş olan ve üzerinde TC Kimlik numarası bulunmayan gümrük müşavir/gümrük müşavir yardımcısı izin bel gelerinin değiştirilmesine gerek bulunmadığı bildirilmiştir.

29 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Toplantı Salonunda Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili İcra Kurulu Toplantısı yapılmıştır;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere 29.09.2009 Salı günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Dönem Başkanı İsmail BAYKAL’ın riyasetinde yapılan toplantıda; İcra Kurulu olarak AğustosEylül 2009 döneminde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesinden sonra;
Oda Kanunu ile ilgili son durumun değerlendirilmesi;
07 Ekim 2009 Çarşamba günü yürürlüğe girecek olan 5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca uygulamaya konulacak Gümrük Müşavirliği Hizmeti Asgari Ücret Tarifesinin görüşülmesi;
DTS Tebliğlerinin uygulanmasında yaşanan sorun ve sıkıntıların giderilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilecek görüş ve önerilerin İcra Kurulu tarafından derlenmek suretiyle topluca bildirilmesi hususu;
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında stajyer veya gümrük müşavir yardımcısı statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma sürelerinin takip ve tespitine ilişkin 2009/96 sayılı Genelgenin değer lendirmesi;
28.05.2009 tarihli 27241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen ve 05 Ekim 2009 Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan Güm rük Yönetmeliğinin 83. maddesinin görüşülmesi;
2009 yılında yapılması gereken gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarının yapılıpyapılmayacağı konularının Müsteşarlığımız ile görüşülerek netleştirilmesi;
Bir sonraki ortak toplantının 10 Ekim 2009 Cumartesi günü Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Ev sahipliğinde yapılması;
Konuları ile ilgili olarak İcra Kurulunda görev alan tüm üyeler görüşlerini beyan etmiş olup alınması gereken aksiyonlar planlanarak karara bağlanmıştır.
İcra Kurulunun Sayın Müsteşarımızı ziyaret ederek, özellik arz eden konuları en kısa sürede kendilerine bizzat iletmeleri hususunda mutabakata varılarak toplantı son bulmuştur.

01 Ekim 2009 tarihinde Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğüne DTS Tebliğlerinin uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu Tebliğlerde yapılması istenilen değişikliklere ilişkin Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak görüş ve önerileri 18 madde halinde yazımız ekinde sunulmuştur;

Dış Ticaret Müsteşarlığının Gümrük Müşavirleri Derneklerine yönelik 31.08.2009 tarihli 31068 sayılı yazılarında her sene güncellenerek yeniden yayınlanan Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Tebliğleri ile ilgili olarak 2010 yılı mevzuat çalışmalarının başladığından bahisle; mer’i DTS Tebliğlerinin uygula malarında yaşanan sorunlar ve Tebliğlerde yapılmasında yarar görülen değişikliklere ilişkin Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Gümrük Müşavirleri Derneklerinin görüş ve önerilerinin Müsteşarlığa iletilmesi talep edilmiştir.
Bu bağlamda Dernek üyelerimizden alınan görüş ve öneriler Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak derlenmek suretiyle 18 madde halinde 01 Ekim 2009 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.

DTS TEBLİĞLERİNİN UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLARA VE TEBLİĞLERDE YAPILMASINDA YARAR GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ ORTAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

1. Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Tebliğleri kapsamında ithal edilecek ürünler için ilgili kurum lardan “Uygunluk Yazısı” talebinde bulunulduğunda, başvuru formu ekinde istenilen AT Uygunluk Beyanı (DoC) nın bir örneğinin (2009/8 sayılı DTS Tebliğinde olduğu gibi) ilgili tüm Tebliğlerin ekinde yayınlanması;
2. “CE Uygunluk İşareti” kontrolüne tabi tutulacak ürünlerin hangi ürünler olduğunun ilgili Tebliğ ekinde yayınlanması ve bu kontrollerinin gümrük idarelerinde yapılması yerine, gümrük idarelerinin ve TSE’nin tıkanmasını önleyecek şekilde AB ülkelerinde olduğu gibi ithalattan sonra piyasa denetimi şeklinde yapılması;
3. “CE Uygunluk İşareti” ve “Uygunluk Beyanı” olmadan gelen ürünler için, bu noksanlığın ürünün piyasaya arzından önce “akredite kuruluşlar” eliyle giderilmesine olanak tanıyan bir düzenleme yapılması;
4. Avrupa Birliğine üye bir ülkeden sevk edilen ürünlerin A.TR belgesine bağlanması, kural olarak bu ürünlerin o ülkede serbest dolaşımda bulunması halinde mümkündür. Ayrıca AB ülkelerinde serbest dolaşıma girecek bir ürünün, o ülkeye giriş işlemleri sırasında her açıdan güvenirliği ve uluslararası stanartlar ve şartlara uygun olup olmadığının incelendiği ve gerekli denetimlerin tam olarak yapıldığı varsayılmaktadır. A.TR belgesine kapsamında bir Avrupa Birliği ülkesinden gelen bir ürünün, (Kişisel Koruyucu Donanımlarının İthalatına Tabi Tebliğ kapsamı ürünler dahil) üçüncü ülke menşeli olduğu gerekçesiyle ( AB 'ne üye bir ülkede serbest dolaşımda olduğu göz önüne alınmadan) Türkiye’ye ithalatı aşamasında tekraren ürün güvenliği denetimine tabi tutulmaması;
5. DTS Tebliğlerinin yılın son günü yayınlanması ve ertesi gün yürürlüğe girmesi nedeniyle uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile eşya sahibi ithalatçı, sanayici ve temsilcileri tarafından Tebliğlerin ve uygulamasının tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanan sorunların önüne geçilebilmesini teminen, Tebliğlerin yayımı ile yürürlük tarihi arasında geçiş süresi tanınması; ayrıca bu geçiş süresi içinde uygulamaya yönelik bil gilendirmelerin yapılması, uygulamaya ilişkin kurumların iç Tamim ya da Genel yazılarının (TSE Tamimleri gibi) uygulayıcıların ulaşabileceği şekilde yayınlanması;
6. Yürürlükte bulunan Tebliğ uyarınca alınan “uygunluk yazılarının” temsil ettikleri parti ile sınırlı olmak kaydıyla, o Tebliği yürürlükten kaldıran Tebliğe geçerli olacağına dair bir madde eklenmesi; (Örneğin 2009/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında alınan uygunluk yazılarının yeni yayımlanacak CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlüğe girdikten sonra da temsil ettiği parti için geçerli olduğunun Tebliğde bir madde olarak belirtilmesi)
7. İstanbul gibi geniş bir havza üstünde şekillenmiş dağınık bir şekilde olan bu büyük metropol şe hirlerde TSE denetimlerinin sağlıklı ve hızlı uygulanabilmesi için yeterli elemanın ve ekipmanların tahsis edilmesi; 8. Bedelsiz ithalatın TSE denetimine tabi olmadığı ve “geri gelen eşyanın” TSE denetiminden muaf olduğu yününde ilgili Tebliğe madde eklenmesi;
9. Serbest Bölgelerdeki Türk menşeli eşyaların ithalatında ön statü belgesinde eşyanın serbest dolaşımda olduğunun işaretlenmesi durumunda bu eşyanın TSE denetimine tabi tutulmadan ithalatına gümrük müdürlüğünce izin verilmesi; 10. Kuru kayısı, ceviz içi , üzüm gibi Kontrol Belgesine tabi mallarda 100 ya da 50 kg’mın altındaki ihracat mallarının kontrol belgesi den muaf olması;
11. 2009 yılında yayınlanan DTS Tebliğleri ile getirilen ilgili kurum ve kuruluşlardan “kapsam dışı yazısı” ya da “uygunluk yazısı” alınması uygulaması yerine sanayicini kendi ihtiyaçlarında kullanmak amacıyla getirilen ürünler için eskiden olduğu gibi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verilecek Taahhütname ile ithaline izin verilmesi;
12. TarımveKöyişleriBakanlığı’nınDenetimineTabiÜrünlerinİthalatınaDairDışTicaretteStandard izasyon Tebliği (2009/5) kapsamında ithal edilecek ticari nitelik arz etmeyen 50 kg’a kadar eşyanın ithaline gümrük müdürlüklerinin yetkili kılınması,
13. 2009/1 sayılı DTS Tebliği ekindeki 7224 GTİP ile başlayan “takım çelikleri”nin ve 6804.22.90. GTİP.lu “Taşlama taşları”nın bu ürünlerin ağırlıklı olarak sanayicilerin direk üretim hatlarında kullandıkları ürünler ve ihracata yönelik ara malı ithalatı olması dolayısıyla TSE’den kapsam dışı yazısı alınması için harcanan zaman ve ödenen ücretin maliyetleri artırması ve sanayici ve ihracatçımızın rekabet gücünü etk ilemesi nedeniyle bu iki ürün grubu başta olmak üzere benzer ürünlerin ilgili listelerden çıkarılması;
14. Tarife cetvelinde ismen 8409 91 00 00 13 ve 8409 99 00 00 13 G.T.İ.P.nlarında ismen belir tilen “piston segmanları” 2009/1 sayılı DTS Tebliğinin EK: 1 sayılı listesinde TS 1143 numarası altında Segmanlar, (Taşıt Motorları Pistonları için) diye yanlışlıkla 8431 G.T pozisyonu altında 24 ayrı İstatistik pozisyonunda değerlendirilen bu ürüne ilişkin gerekli düzeltmenin yapılması;
15. İthalekonuürününGTİPitibariyleDTSTebliğleriekilistelerdeyeralmadığıveyalistelerdeyeralsa dahi ilgili Bakanlık veya kurum/kuruluşun görev alanı dışında veya ilgili Yönetmelik dışında ise gümrük idarelerince istenilen kapsam dışı yazısının her ithal işlemi için ayrı ayrı istenilmesi gereksiz formalite ve zaman kayıplarına yol açtığından; alıcısı, satıcısı aynı, marka, tip, cins ve nevi olarak aynı olan ürünler için alınacak “kapsam dışı yazısı”nın en az bir yıl süreyle kullanılmasına imkan tanınması ve bu durumun ilgili Tebliğlerde açıkça belirtilmesi,
16. DTS 2009/16 sayılı Tebliğdeki ürünler Sağlık Bakanlığının Bilgi Bankasına kayıt olmadan ithalatı ve satışı mümkün olmadığından, Sağlık Bakanlığı bilgi bankasına kayıt olunur iken ithali sırasında istenen belgeler ile aynı belgeler tekrar istenmektedir. Aynı belgelerin tekrar asıllarının ya da ihracatçı (yurtdışı) firmasından orijinal kaşesi ve imzası ile istenmesi hem gereksiz bir evrak sarfiyatına neden olmakta hem de büyük bir zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Bu uygulamada ya aynı belgelerin tekrar istenmemesi şeklinde bir düzenleme yapılmasının ya da Sağlık Bakanlığının Bilgi Bankasına kayıt olunması sebebiyle bu ürünlerin listelerden çıkarılması;
17. 2009/21 sayılı Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamından, teknik bir malzeme olan ve genel olarak sanayicinin makine teçhizatında yardımcı malzeme olarak kullanılan 5911 GTİP’li eşyanın, kayıt altına alındığı durumlarda bu güne kadar kıymet farkı çıkmadığı da dikkate alınarak, söz konusu listeden çıkartılması;
18. DışTicaretteStandardizasyonTebliğleriniuygulamaklayükümlü,DTSDenetmenleriBölgeMüdürlükleri, Tarım İl Müdürlüğü, Ölçü ve Ayarlar İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü İl Müdürlükleri gibi kuruluşların ilgili ve bağlı birimlerine mesai harici çalışma izni verilmesi.

07 Ekim 2009 Çarşamba günü BUGÜMDER İktisadi İşletmesi İhraç Görüldü Sahası hizmet vermeye başlamıştır;

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmemizin ilk faaliyeti; Bursa Gümrük Müdürlüğü yakın larında kiralanmış olan yerde ihracat araçlarının görüldü sahasının açılıpişletilmesi olmuştur. Derneğimiz tarafından kiralanmış olan bu yer, Bursa ili için ihraç işlemlerinde eşyaların gümrüğe sunulma alanı ola caktır. Söz konusu sahanın hizmete açılabilmesi için meşakkatli bir süreç sonunda Milli Emlak vs. gibi kurumlardan gerekli izinler alınmış, alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu süreç sonunda sahamız 07.10.2009 tarihinde hizmet vermeye başlamış olup, ihraç araçlarının görüldü işlemleri bu sahada yapılmaya başlanmıştır.
Bursa ili için tüm ihracat işlemlerinde; Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından sadece söz konusu sahamızın eşyaların gümrüğe sunulma alanı olarak kabul edilmiş olmasından dolayı, tüm ihracat araçlarının kesintisiz olarak “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi İhracat Görüldü Sahasına” yönlendirilmesi gerekmektedir.
Bu sebeple öncelikle derneğimiz ve camiamız, sonrasında sanayicimiz ve Dış Ticaret erbabımız açısından faydalı olacak olan bu sahamızın kullanımı aşamasında ihraç araçlarının yönlendirmesi büyük önem arz etmektedir.

BUGÜMDER İktisadi İşletmesi İhraç Görüldü Sahası

07 Ekim 2010 tarihinde Gümrük Müsteşarı Arslan GÜNLER’den İcra Kurulu olarak toplantı talebinde bulunulmuştur;

29 Eylül 2009 Salı günü İstanbul’da yapılan İcra Kurulu toplantısında alınan kararlar gereği İcra Kurulu olarak Gümrük Müsteşarı Arslan GÜNLER’den Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı basta olmak üzere mesleğimiz açısından önem arz eden, 2009 yılı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının yapılıp yapılmayacağı; Yetk ilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin dolaylı temsil yoluyla çalışan Gümrük Müşavirleri ile illiyet bağı; 5 Ekim 2009’da yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinin 83. maddesi değişikliği; 5911 sayılı Kanun ile ilgili değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuat konusunda Ankara’da müştereken eğitimseminer programları düzenlenmesi; konularında Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak görüş ve önerilerimizi arz etmek üzere birim yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı yapılması talep edilmiştir.

10 Ekim 2009 tarihinde Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğimiz ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir;

10 Ekim 2009 tarihinde Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğimizde yapılan İcra Kurulu Toplantısında 5 Derneğin kendi bölgesi için belirlediği ücretler tek tek değerlendirilmek suretiyle her bir gümrük hizmeti için uygulanacak tek bir asgari ücret tarifesi hazırlanmıştır. Bu toplantıda ayrıca asgari ücret tarifesi ekine bir “Uygulama Esasları Talimatnamesi” ve “Gümrük İşlemleri Sözleşmesi” konulması kararlaştırılmıştır.

12 Ekim 2009 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Toplantı Salonunda İcra Kurulu Toplantısı yapılmıştır;

İcra Kurulunun 12.10.2009 Perşembe günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinde yaptığı toplantıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6/10. maddesi uyarınca 01.01.2010 tarihinden itibaren yürür lüğe girmek üzere kısa bir süre içinde Gümrük Müsteşarlığı onayına sunulacak olan Gümrük Müşavirliği Hizmeti Asgari Ücret Tarifesi ve Fiyat Tarifesi Uygulama Esaslarına son şekli verilmiş; ayrıca revize edilmiş Gümrük Kanunu ve yeni Gümrük Yönetmeliği hakkında 05.12.2009 tarihinde İstanbul’da bir eğitimbil gilendirme toplantısı yapılması ve bu toplantıya Türkiye genelindeki tüm gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı ve stajyerlerin katılımının sağlanması kararlaştırılmıştır.

14 Ekim 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgelerin kayıt altına alınması ile ilgili bir otomasyon programı hazırlanması yönünde İcra Kurulu yazısı yazılmıştır;

TOBB’un Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap 01.09.2009 tarihli 26366 sayılı yazısında; “... ilgili derneklerce Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri bir otomasyon programı yazılmadığından Birliğimiz tarafından hazırlanan otomasyon sistemine bilgi akışı sağlanamadığı...” denildiği görülmüştür.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Gümrük Müşavirleri Derneklerine muhatap yazılarında, Dernekler tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri, bir otomasyon programı yazılması gerektiği konusunda bir ibare bulunmadığı gibi bu konuda TOBB ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri yetkilileri arasında bir görüşme ve açıklama da bulunmamaktadır.
Diğer taraftan yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından onaylanan ve 70 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 72 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile değişik 5. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca, onayı izleyen ilk üç iş günü içerisinde satın alındığı odaya/birliğe elektronik ortamda bildirilmesi ile ilgili olarak, TOBB tarafından hazırlanan web servisine bağlanmak suretiyle ve halen sistem kapsamında çalış makta olduğu belirtilen otomasyon sistemi dışında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri ayrı bir otomasyon programı yazılması gerekli ise; bu otomasyon programının gerek (70) ve (72) sayılı Gümrük Genel Tebliğlerinde olduğu gibi A.TR dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin gerekse (60) ve (1) sayılı Gümrük Genel Tebliğ lerinde olduğu gibi yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi ile ilgili düzenleme yapma yetkisine sahip olan Müsteşarlığınız tarafından yazılması ya da yazdırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Bu bağlamda; A.TR dolaşım belgelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından onaylanması, onaylanan belgelerin onayı izleyen ilk üç iş günü içerisinde satın alındığı odaya/birliğe elektronik ortamda bildirilmesi hususlarında yaşanan teknik ve alt yapı sorunlarının bir an önce çözülmesi ve TOBB’un Genel Müdürlüğünüze muhatap 01.09.2009 tarihli 26366 sayılı yazısında belirtilen şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri ayrı bir otomasyon programı yazılmasının gerekli olup olmadığı konusunda Müsteşarlığınız, TOBB ve Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak bir çalışma yapmasının yararlı olacağının düşünüldüğü yönünde İcra Kurulu olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne bir yazı yazılmıştır.

14 Ekim 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ve TOBB’a Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgelerin kayıt altına alınması ile ilgili bir otomasyon programı hazırlanması yönünde İcra Kurulu yazısı yazılmıştır;

TOBB’un Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap 01.09.2009 tarihli 26366 sayılı yazısında; “... ilgili derneklerce Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri bir otomasyon programı yazılmadığından Birliğimiz tarafından hazırlanan otomasyon sistemine bilgi akışı sağlanamadığı...” denildiği görülmüştür.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Gümrük Müşavirleri Derneklerine muhatap yazılarında, Dernekler tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri, bir otomasyon programı yazılması gerektiği konusunda bir ibare bulunmadığı gibi bu konuda TOBB ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri yetkilileri arasında bir görüşme ve açıklama da bulunmamaktadır.
Diğer taraftan yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından onaylanan ve 70 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 72 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile değişik 5. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca, onayı izleyen ilk üç iş günü içerisinde satın alındığı odaya/birliğe elektronik ortamda bildirilmesi ile ilgili olarak, TOBB tarafından hazırlanan web servisine bağlanmak suretiyle ve halen sistem kapsamında çalış makta olduğu belirtilen otomasyon sistemi dışında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri ayrı bir otomasyon programı yazılması gerekli ise; bu otomasyon pro gramının gerek (70) ve (72) sayılı Gümrük Genel Tebliğlerinde olduğu gibi A.TR dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin gerekse (60) ve (1) sayılı Gümrük Genel Tebliğ lerinde olduğu gibi yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi ile ilgili düzenleme yapma yetkisine sahip olan Müsteşarlığınız tarafından yazılması ya da yazdırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Bu bağlamda; A.TR dolaşım belgelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından onaylanması, onaylanan belgelerin onayı izleyen ilk üç iş günü içerisinde satın alındığı odaya/birliğe elektronik ortamda bildirilmesi hususlarında yaşanan teknik ve alt yapı sorunlarının bir an önce çözülmesi ve TOBB’un Genel Müdürlüğünüze muhatap 01.09.2009 tarihli 26366 sayılı yazısında belirtilen şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin onayladıkları belgeleri kayıt altına alabilecekleri ayrı bir otomasyon programı yazıl masının gerekli olup olmadığı konusunda Müsteşarlığınız, TOBB ve Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak bir çalışma yapmasının yararlı olacağının düşünüldüğü yönünde İcra Kurulu olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne ve TOBB’a yazı yazılmıştır.

14 Ekim 2009 tarihinde Meslektaşlarımıza, iş ve işletme sahiplerine yönelik Gümrük Müşavirliğinde haksız rekabetin önlenebilmesi, üyeler arası iyi ilişkilerin sağlanması, asgari ücret tarifelerine uyulması ile meslek kurallarına aykırı tutum ve davranışların önüne geçilmesine yönelik yazı yazılmıştır;

Gümrük müşavirliği mesleğinde haksız rekabetin önlenebilmesi, üyelerimiz arasında iyi ilişkilerin sağlan ması; kamuoyunda meslek etiği, ahlakı, vakar ve onuru ile itibarının yükseltilmesi açısından hayati öneme sahip olan asgari ücret tarifelerine uyulmasını ve meslek kurallarına aykırı tutum ve davranışların önüne geçilmesini teminen;
1. (1) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri)’nin 15. maddesi uyarınca Gümrük Müsteşarlığınca tespit edilen ve 04.06.2009 tarihli 2009/82 sayılı Genelge ile duyurulan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği faaliyetime ilişkin asgari ücret tarifesine uymadığı; muvazaalı muhasebe ve kayıt yoluyla asgari fiyatın altında hizmet verdiği;
2. Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğu tespit edilen ya da hakkında bu yönde Derneklerimize ihbar veya şikayet gelen yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile ilgili olarak Derneğimizce yapılmak üzere başta Gümrük Müsteşarlığı olmak üzere ilgili Kamu Kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunula cağını;
3. Ayrıca Dernek Tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca Disiplin Kurulu kararı ile bu kişilerin isimleri web sitesinde yayınlanmak, email yoluyla tüm üyelere duyurulmak, Dernek ve Başmüdürlüklerin duyuru panolarına asılmak suretiyle “teşhir” disiplin cezasıyla cezalandırılacağı;
Hususlarını tüm yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşaviri üyelerimizin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine tespit işlemi yaptıran ve yaptıracak olan iş ve işletme sahiplerinin dikkat ve bilgilerine yönelik İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

14 Ekim 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak Laboratuar tahlil ücretlerinin Gümrük veznelerinde yatırılmasına yönelik yazı yazılmıştır;

Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü geribildirimlerde “Gümrük laboratuarlarının tahlil ücretlerinin bankaya yatırılmasının gümrüklerden banka şubelerine ulaşımdan kaynaklanan zaman ve maliyet kayı plarına yol açtığı ve özellikle bankaların işlem yoğunluğundan dolayı iş ve işlemlerde gecikmelere sebep olduğu, ayrıca mesai saatlerinden sonra, hafta sonu ya da Resmi tatillerde yapılan tescil ve muayene işlemlerinde, eşyalarının Kimyagerliğe sevki söz konusu olduğunda ise ilgili bankanın mesai saatleri dışında, hafta sonu ya da resmi tatillerde çalışmıyor olmasından ötürü de iş ve işlemlerinin yapılamadığı, ayrıca dış ticaret erbabı ve sanayicilerin bu konudaki şikayet ve sızlanmalarının kendilerine iletildiği” bildirilmiştir. Diğer taraftan Gümrükler Genel Müdürlüğünün ilgili Banka ile yapmış olduğu anlaşma gereğince mezkur hesaba yatırılacak ücretler için havale masrafı talebinde bulunulmayacağı belirtilmesine rağmen, diğer Şubelerden yapılan işlemlerde havale masrafı talep edildiği yönünde de sızlanmalar gelmiştir.
Derneklerimizce söz konusu sorun ve şikayetlerin giderilmesini teminen, diğer tüm vergi, mesai, yolluk vb. tahsilatlarda olduğu gibi kimyagerlik ücretleri tahsilatının da Gümrük Vezneleri tarafından yapıla bilmesinin işlemleri hızlandıracağı mütalaa olunduğundan kimyagerlik tahlil ücretlerinin Ziraat Bankası Ankara Etimesgut Şubesi ile birlikte Gümrük Veznelerine de yatırılabilmesi yönünde yeni bir düzenleme yapılması ve hesabın bulunduğu Ziraat Bankası Ankara Etimesgut Şubesi dışındaki Şubelerden yapılacak işlemlerde havale masrafı alınmaması hususunda Ziraat Bankasının bir kez daha talimatlandırılması konusunda 14 Ekim 20009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

19 Ekim 2009 tarihinde İcra Kurulu olarak bastırılan 5911 sayılı Kanunla değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu kitabının satışı başlamıştır;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak; üyelerimizin mesleklerini icra ederken her zaman ellerinin altında bulunması gereken; 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 sayılı Kanun ile değişik son hali), 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Gümrük Yönetmeliği, Tasfiye Yönetmeliği, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka nununun yer aldığı Gümrük Mevzuatı adı altında kitap bastırılmış ve 5 dernek olarak kitap satışı yapılmıştır.

23 Ekim 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğünden Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğinde staj yapacak kişilerin staj işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği ile ilgili yazımıza cevap gelmiştir;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak 02.09.2009 tarihli İKBŞK/15 sayılı yazımız ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinde çalışma yeri sınırlaması söz konusu olmadığından bahisle farklı Dernek ve Başmüdürlüğe kayıtlı gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin staj işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği konusunda yaşanan sorunlar ve tereddütler Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş idi.
Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 20.10.2009 tarihli 22662 sayılı yazı ile, 23.09.2009 tarihli 2009/96 sayılı Genelgenin 1. maddesinde, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında staj amacıyla veya gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışan kişilerin, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından kayıtlı bulundukları Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile Gümrük Müşaviri Derneğine bildirileceğinin hükme bağlandığı;
Bu itibarla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile bu kişilerin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin gerekli takiplerinin yapılabilmesi amacıyla aynı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerektiği, farklı Dernek ve Başmüdürlüğe kayıtlı bulunan gümrük müşavir yardımcıları ile stajyerlere ait karne ve kart değişimlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

23 Ekim 2010 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı görevine atanan Gümrük Müsteşarı Maksut METE’ den İcra Kurulu olarak randevu talebinde bulunulmuştur;

Gümrük Müsteşarlığına görevine atanan Gümrük Müsteşarı Maksut METE’den Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağı başta olmak üzere mesleğimiz açısından önem arz eden,
1. 07 Ekim 2009 Çarşamba günü yürürlüğe girmiş olan 5911 sayılı Kanun ile ilgili değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik ile ilgili yapılacak eğitimseminer programlarına Müsteşar lığımızın bünyesinden belirleyeceği eğitimcilerin katılması ve Ankara’da bu konuda bir kamp yapılması konusu,
2. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin dolaylı temsil yoluyla çalışan Gümrük Müşavirleri ile illiyet bağının netleştirilmesi konusu,
3. Antrepolara geçici depolama statüsünde eşya konulamaması sebebiyle tüm bölgelerde sıkıntıların yaşanacağının aşikar olması sebebiyle Geçici Depolama Yeri Açma izninin Derneklerimize verilip verile meyeceği konusu,
4. Asgari ücret tarifesine uyulmaması durumunda yaptırımının olması, bunun Yönetmelik değişikliği ve/veya Tebliğ ile düzenlenmesi, Derneklere bu hususta yetki verilmesi konusu,
5. Gümrük Müşavirlikleri şirketlerinin amaç ve kapsamlarının Yönetmelikte yer almaması konusu, 6. Gümrük Yönetmeliğinin 332. maddesinde yer alan “Özel hallerde eşyanın rejime girişi MADDE 332– (1) Karayoluyla gelen parsiyel yüklere ilişkin antrepo beyannamesi, eşya sahibinin yetki vermesi halinde A tipi antrepo işleticilerince verilebilir.” Maddesinde belirtilen özel hallerin ne olduğu konusu,
7. Temsilname ile iş yapacaklar için şirketlerin Genel Kurullarında temsilname verilecek kişiye daha fazla yetki (şirketleri almayasatmaya vb) verilmesinin gerekli olduğu konusu,
8. Gümrük Müşavirlik şirketlerinin ortaklık yapıları konusunda Müsteşarlığa yazılmış olan26.08.2009 tarihli İKBŞK/13 yazımız;
9. 5607 sayılı yasa için Gümrük Müşavirlerini rahatlatacak (tarife değişmesi sonucu TSE’ye tabi ol ması durumunda kaçakçılık fiili isnat edilebileceğinden hareketle) bir Genelge hazırlanması gerektiği, Konularını görüşmek üzere randevu talebinde bulunulmuştur.

23 Ekim 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne Gümrük Müşavir ve Gümrük Müş. Yardımcılarının Gümrük Müşavirliği şirketlerine nasıl ortak olacağı ve Başmüdürlüğe yapılan bildirimlerin Dernekler kanalı ile yapılması yönündeki talepler iletilmiştir;

5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 229. maddesinin 2. fıkrasında “Gümrük müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde, gümrük müşavirlerinin kura cağı tüzel kişiliklere gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilirler.” hükmü amirdir. Yine 07.10.2009 tarihli 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 563. maddesinin 6 fıkrasında da “gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcılarının sonradan ortak ola bileceği” hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda Gümrük Yönetmeliği’nin 563/2. maddesi uyarınca ilgili Başmüdürlüklere iletilmek üzere Gümrük Müşavirleri Derneklerine yapılan firma kuruluş müracaatlarının incelenmesinde; iki gümrük müşaviri ile bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısının bir araya gelerek yeni bir gümrük müşavir liği şirketi kurdukları ve gümrük müşavir yardımcılarının da şirketin kurucu ortakları arasında yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu şekilde kurulmuş olan gümrük müşavirliği şirketleri tarafından bağlı bulundukları Başmüdürlüklere doğrudan yapılan müracaatlardan bir kısmı kabul edilir iken bir kısmının ise kabul edilmediği, bu anlamda Başmüdürlükler arasında farklı farklı uygulamalar bulunduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre Gümrük Yönetmeliği’nin 563. maddesinin 2. fıkrası uyarınca gümrük müşavirleri dernek lerine gelen şirket kuruluşu ve hisse devri ile ilgili bildirişlerin dernekler tarafından bir hafta içinde firmanın ve gümrük müşavirinin bağlı olduğu gümrük başmüdürlüğüne bildirilmesi zorunluluğu da dikkate alınarak, gümrük başmüdürlükleri ve gümrük müşavirleri dernekleri arasında farklı farklı uygulamalara, ileride yaşan ması muhtemel hukuk kargaşasına ve mevzuata aykırı bir işleme mahal verilmemesi açısından;
1. Bünyesinde iki gümrük müşaviri bulunmak şartıyla bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardım cısının gümrük müşavirliği şirketlerinin kurucu ortakları arasında yer alıp alamayacağı;
2. İki (2) gümrük müşaviri ile kurulmuş olan gümrük müşavirliği şirketlerinde, gümrük müşavir lerinden birinin hissesinin tamamını bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısına devrederek or taklıktan ayrılıp ayrılamayacağı;
3. Bu şekilde bünyesindeki iki gümrük müşavirinden birinin hissesinin tamamını bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısına devretmesi sonucu, bünyesinde ortak sıfatıyla bir gümrük müşaviri ile bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısı kalan gümrük müşavirliği şirketlerinin gümrük müşavirliği hizmeti verip veremeyecekleri;
4. Ayrıca Gümrük Yönetmeliği’nin 563. maddesinin 2 ve 3. fıkraları ile Gümrük Başmüdürlüklerine yapılacak bildirimlerin Gümrük Müşavirleri Dernekleri vasıtasıyla yapılması zorunluluğu getirildiğinden; Başmüdürlüklerce doğrudan kendilerine yapılan bildirimlerin kabul edilmemesi ve bildirimin ilgili Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından yapılmasının aranması;
Hususlarında Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ve Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin ivedilikle talimatlandırılmasını yönünde Gümrükler Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

12 Kasım 2009 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinde İcra Kurulu Toplantısı yapılmıştır;

12 Kasım 2009 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğince yapılan İcra Kurulu toplantısında asgari ücret tarifesi ile ilgili yapılan çalışmalara son şekli verilmiş; asgari ücret tarifesinin uygulama esasları belirlenmiştir.

16 Kasım 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak lehe kanun uygulamaları konulu yazı yazılmıştır,

Üyelerimizden gelen sözlü ve yazılı bildirimler neticesinde; mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve idareler ile yükümlüler arasında mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklanabilecek uyuş mazlıkları ve bu yolla idari ve yargı mercilerinin gereksiz yere iş ve dosya yükünün artmasını, yükümlülerin ve/veya Hazinenin gereksiz dava masrafı ve vekalet ücretine maruz kalmalarını önlemek amacıyla;
1. 5911 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce tamamlanan işlemler dolayısıyla vergi farkı doğuran bir aykırılık ile ilgili olarak; bu aykırılığa ilişkin düzeltme talebinde bulunulup da, düzeltme talebinin muayene kriteri belirlendikten sonra yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmeyerek uygulanan para cezalarına karşı yapılan, ancak yükümlü aleyhine sonuçlanan itiraz ve idari yargı kararları sonucunda ödenecek para cezalarının, lehe kanun hükümleri kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5911 sayılı Kanun ile değişik 234. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, cezanın vergi farkının yüzde onbeş nispetinde mi yoksa 3 katı olarak mı uygulanacağı;
2. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.07.2008 tarihli 18398 sayılı mülga tasarruflu yazısı uyarınca yapılan taramalar sonucunda muayene kriteri belirlendikten sonra kabul edilmiş olan düzeltme talepleri ile ilgili olarak; sarı hat kriteri belirlenmiş eşyalar ile ilgili Gümrük Yönetmeliğinin 121. maddesindeki lehe düzenleme uyarınca daha önce de kabul edilmiş olan düzeltme taleplerine konu olan ve vergileri ödenmiş bulunan noksan kıymet beyanlarına ilişkin Gümrük Kanunu’nun 234/1b. maddesi uyarınca ceza uygulanıp uygulanmayacağı;
3. Bu bağlamda 24.07.2008 tarihli 18398 sayılı mülga tasarruflu yazısı uyarınca yapılan taramalar sonucunda muayene kriteri belirlendikten sonra kabul edilmiş olan düzeltme talepleri ile ilgili olarak cezanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5911 sayılı Kanun ile değişik 234. maddesi uyarınca vergi farkının yüzde onbeş nispetinde mi yoksa 3 katı olarak mı uygulanacağı;
Konularında 16 Kasım 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

24 Kasım 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Dahilide işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün kıymet tespitinde yaşanan çelişkilerle ilgili düzenleme yapılmasına yönelik yazı yazılmıştır;

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ikincil işlem görmüş ürünlerde vergilendirme konulu 2008/28 sayılı Genelgesinde; “Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün kıymet tespiti için Gümrük Kanununun 25 ve 26 ıncı maddelerinde belirtilen yöntemlerin sırasıyla uygulanması ve bir önceki yönteme göre kıymet tespitinin gerçekleştirilememesi halinde sonraki yöntemin kullanılması gerekmektedir.”denilmektedir.
Başka bir anlatımla 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat:2006/12) 38. maddesinin (9) nolu bendinde, ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithalinde, ithalat vergi lerinin belge/izin kapsamındaki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alı narak tahsil edileceği hükme bağlanmış iken; 2008/28 sayılı Genelgede bu ürünler için Gümrük Kanunu’nun 25 ve 26. maddeleri uyarınca kıymet tespiti yapılması öngörülmüştür.
2008/28 sayılı Genelgenin 4. paragrafındaki düzenleme ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat:2006/12) 38. maddesinin (9) nolu bendi hükümleri arasında meydana gelen çelişkiyi ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapılması yönünde 24.11.2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdür lüğüne İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

24 Kasım 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap Gümrük müşavir Yardımcılarının Gümrük Müşavirliği şirketlerine nasıl ortak olacağı konusundaki yazısı üyelerimizle paylaşılmıştır;

Gümrük müşavir yardımcılarının gümrük müşavirliği şirketlerine ortaklıkları ile ilgili yaşanan tereddütler konusunda Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünden mütalaa talep edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğün tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap 23.11.2009 tarihli 25200 sayılı yazısında,
1. 5911sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun 229/2.maddesi ile Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kurulacak tüzel kişiliğin kurucu ortaklarının gümrük müşaviri olması zorunluluğu nun getirildiği;
2. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanununda en az iki ortaklı şirket kurulumuna izin verildiğinden bu ortakların her ikisinin de Gümrük Müşaviri olmasının zorunlu olduğu; şirketin üçüncü ve devam eden diğer ortaklarının gümrük müşavir yardımcısı olabileceği;
3. Gümrük Müşaviri olan kurucu iki ortaktan birinin hissesinin tamamını bir ya da birden fazla gümrük müşavir yardımcısına devrederek ortaklıktan ayrılması halinde, şirketin tüzel kişiliğini sürdürmeye devam edeceği ancak 5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun 229/2.maddesinde bulun ması şart kılınan niteliği (iki ortağında gümrük müşaviri olması) kaybedeceğinden gümrük müşavirliği hizmetlerini yerine getirmesinin mümkün olmayacağı;
4. Üç yıl süre ile şirket ortaklığı yapan bir gümrük müşavir yardımcısının gümrük müşavirliği sınavına girmeye hak kazanabileceği; kanunun aradığı üç yıl çalışma şartının hesabında, gümrük müşavir yardımcısı olarak gerek sigortalı, gerekse de şirket ortağı olarak çalışılan sürelerin toplamının dikkate alınacağı talimatlandırılmıştır.
Buna göre, gümrük müşavirliği hizmeti vermek üzere yeni kurulacak ya da kurulmuş olan şirketlere gümrük müşavir yardımcılarının ortaklık işlemlerinde Gümrükler Genel Müdürlüğün maddeler halinde sözü edilen 23.11.2009 tarihli 25200 sayılı yazısı ile talimatlandırılan hususlara uygun işlem yapılması yönünde üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır.

25 Kasım 2009 tarihinde Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan KILIÇ tarafından İcra Kurulunun katkılarıyla hazırlanan ve bastırılan “Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Gümrük Kabahatleri ve Uygulamaları” isimli kitap Derneklerimizce satışa sunulmuştur.

Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan KILIÇ tarafından Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernek leri İcra Kurulunun katkılarıyla hazırlanan ve bastırılan “Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Gümrük Kabahatleri ve Uygulamaları” isimli kitap Gümrük Müşavirleri Dernek Merkezlerinde ücreti karşılığında satışa sunulmuştur.
4458 sayılı Gümrük Kanununda 5911 sayılı Kanunla yapılan büyük çaplı en son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan, gümrük idaresi ile yükümlüler arasında yaşanan ve idari yargıya konu olan uyuşmazlıklara ilişkin çok sayıda Danıştay kararına da yer verilerek konuların daha iyi anlaşılabilmesi için örnekli bir anlatım tarzı tercih edilmiş olan bu eser; çağdaş ve dinamik bir organizasyonu kendine hedef koyan gümrük idarelerimizdeki idarecilerimiz ile memurların yenilenen mevzuata adaptasyonlarında ve meslek taşlarımızın da mesleğin icrası ile ilgili yaşanan idari ve cezai sıkıntılarında yol gösterici nitelikte eşsiz bir eser olan kitap, İcra Kurulu olarak Gümrük Müşavirliği mesleğinin 100. yılı anısına bastırılmıştır.

03 Aralık 2009 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak hazırlanan Asgari Ücret Tarifesi sunulmuştur;

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 5 Dernek olarak yapılan çalış malar sonucu Gümrük Müşavirlik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları belirlenerek Müsteşarlıkça onaylanması ve 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girmesi talep edilmiştir.
İcra Kurulu bu önemli çalışmayı 03.12.2009 tarihli İKBŞK/47 sayılı yazı ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına sunarak asgari ücret tarifesinin bir Tebliğ şeklinde, bunun mümkün olmaması halinde ise en azından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde olduğu gibi bir Genelge şeklinde 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmasını ve bu tarifenin sağlıklı bir şekilde uygu lanabilmesi ve tarifeyi ihlal edenlerin gerekli cezai yaptırımlara çarptırılabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinde gerekli değişikliğin yapılmasını talep etmiştir.

05 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Toplantı Salonunda “5911 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılan değişiklikler ile buna paralel olarak revize edilen Gümrük Yönet meliği'nin getirdiği değişiklikler ve yeni uygulamalar” konulu Seminer yapılmıştır;

İcra Kurulu gümrük mevzuatında meydana gelen köklü değişiklikler ile ilgili olarak meslektaşlarımızın ve dış ticaret erbabının bilgilendirilmesi, yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunların ve çözüm yollarının masaya yatırılması amacıyla bir dizi eğitim ve seminer programı planlanmıştır.

“5911 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılan değişiklikler ile buna paralel olarak revize edilen Gümrük Yönetmeliği'nin getirdiği değişiklikler ve yeni uygulamalar” konulu ilk Eğitim ve Seminer Toplantısı 05 Aralık 2009 Cumartesi günü İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Türkiye Gümrük Müşavir Dernekleri İcra Kurulu organizasyonunda ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Eğitim ve Seminer Toplantısı’nda Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Avni ERTAŞ, Gümrük Uzmanları Ahmet HOCA; A. Kadir ÖZGEN, Cenk Burak ALTAY, Muayene Memuru Cihan Haydar KÜÇÜKFALAY ve Şef Mesut UN GURLU ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Yavuz KORKMAZ ve Gümrük Muhafaza Müdürü Sıtkı CENGİZ eğitmen ve konuşmacı olarak iştirak etmiştir.

09 Aralık 2009 tarihinde Gümrük Başkontrolörü Alaettin ALPARSLAN’a yetkisiz iş takibinin önlenmesi yönünde rapor sunulmuştur;

Gümrük Başkontrolörü Alaettin ALPARSLAN tarafından yapılan incelemeye esas olmak üzere gümrük idarelerinde yetkisiz kişilerin iş takibinin önüne geçilmesi ile ilgili Gümrük Müşavir Derneklerinin ortak görüş ve önerileri rapor halinde Alaettin ARPARSLAN’a sunulmuştur.

14 Aralık 2009 tarihinde Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca uygulanan idari para cezalarında yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır;

Gümrükler Genel Müdürlüğün tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap 20.11.2009 tarihli 25111 sayılı yazısında; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 5911 sayılı Kanun ile değişik 241. maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca uygulanan idari para cezalarında lehe düzenleme getirilmesi nedeniyle yeni idari para cezalarının uygulanması konusunda yaşana tereddüdün giderilmesini teminen Kabahatler Ka nunu ve Türk Ceza Kanununun “zaman bakımından uygulama” ile ilgili hükümlerinden hareketle;
1. Failin lehine olan kanunların geçmişe yürüdüğü, failin durumunu ağırlaştıran ya da yeni suç tipi öngören kanunların ise geçmişe yürümediği, geçmişte yeni kanun yürürlüğe girmeden işlenen suç eyleminin failinin, yeni kanun ancak kendi lehine hükümler içeriyorsa bu kanundan etkileneceği;
2. Bununla birlikte kanunların yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren derhal uygulanmalarının esas olduğu; bunun gibi Kabahatler Kanunu ve diğer kabahat içeren kanunlarda öngörülen idari yaptırım karar larına ilişkin olarak da “derhal uygulama ilkesinin” geçerli olacağı;
3. Ancak failler hakkında henüz bir idari yaptırım kararı verilmemişse geçmişte işledikleri kabahat eylemleri nedeniyle yeni kanunun lehe olan hükümlerinin uygulanması gereği, Kabahatler Kanununun 5/1. maddesi uyarınca bir zorunluluk olduğu;
Başka bir deyişle Kabahatler Kanunu ve kabahat içeren herhangi bir kanun yürürlüğe girmeden önce işlenen eylemlere ilişkin olarak geçmişe yürürlük kuralının geçerli olacağı ve hangi kanun failin lehine ise o Kanunun uygulanacağının öngörüldüğü; Dolayısıyla uygulamada bu esaslar çerçevesinde işlem tesisi gerektiği talimatlandırılmıştır.
Buna göre 5911 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 07.10.2009 tarihinden önce tamamlanan işlemler dolayısıyla 07.10.2009 tarihinden sonra uygulanacak usulsüzlük cezalarının, lehe kanunun geri yürürlük ilkesi gereğince, yeni ceza tutarı üzerinden uygulanacağını, buna aykırı işlemler için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242. maddesi uyarınca idari itiraz yoluna; sonuç alınamaması halinde ise idari yargıya müra caat edilebileceği konusunda üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır.

14 Aralık 2009 tarihinde Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’ne 2010 sayılı DTS Tebliği hazırlık çalışması kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak görüş ve önerileri İcra Kurulu olarak sunulmuştur;

2010/5 sayılı DTS Tebliği hazırlık çalışması kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Gümrük Müşavir leri Derneklerinin ortak görüş ve önerileri İcra Kurulu olarak sunulmuştur.
2010/5 sayılı DTS Tebliği Çalışmaları İle İlgili Olarak Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ortak Görüş ve Önerileri
1. 2009/5 sayılı Tebliğ eki EK1 ve Ek2/a listelerinde yer alan tüm ürünlerin ithalatı için düzenlenen kontrol belgesi muhteviyatı ürünlerin bir defada ithal edilecek olması uygulamada bir çok sorun yaratmaktadır.
Kontrol belgeleri üzerinden düşüm yapılamadan ithalatın bir seferde gerçekleştirilecek olması her parti için ayrı kontrol belgesi alınması gerektirmektedir. Bu durum zaman ve para kayıplarına sebep olması yanında, Kontrol Belgesi alınması süreci içerisinde ürünün üretici ya da tüketiciye zamanında ulaştırılma ması nedeniyle sıkıntı yaratmaktadır.
Bu nedenle 2010 yılında yeniden yayınlanacak Tebliğlerde kontrol belgeleri üzerinden düşüm yapılarak birden fazla ithalatın gerçekleşmesinin sağlanması yönünde bir düzenleme yapılması sıkıntıların giderilmesi açısından önem arz etmektedir.
2. 2009/5 sayılı Tebliğin eki EK2’de yer alan ve 6968 sayılı Zirai Karantina Kanunu uyarınca analize tabi olan 1209 GTİP nolu sebze tohumları ve 0601 GTİP nolu çiçek soğanlarının analizi ürün çeşidine göre ortalama 10 gün sürmektedir. Diğer taraftan Zirai Karantina Kurumunca analiz sonucuna göre “uy gunluk yazısı” yazılması için tescil edilmiş gümrük beyannamesi aranmakta, gümrük idaresi tarafından da beyannamenin tescili için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygunluk yazısı aranmaktadır. 2010 yılında çıkarılacak Tebliğde Gümrük idareleri ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı verecek birimleri arasında yaşanan bu çelişkiyi ortadan kaldıracak bir düzenle menin yapılması uygun olacaktır.
3. 2009/5 sayılı Tebliğde uygunluk yazılarının tanziminde eşyaların tahlile gönderilip gönderilmeye ceği tamamen görevli memurun insiyatifine bırakılmış durumda, yıl içerisinde bir kez tahlile gönderilen eşyaların aynı özellikleri taşıyan partilerin devamında hangi durumlarda tahlile gönderileceği, hangi du rumlarda gönderilmeyeceği yönünde Tebliğlere bir madde eklenmesi, işlemlerin yürütülmesinde hem itha latçıyı ve ithalatçı temsilcisini hem de memurları rahatlatan bir uygulama olacaktır.
4. Tarım İl Müdürlüklerine sunulan dosyaların ilgili memurlarca bir gün sonra incelemeye alınması ve işlemin seyrini ilgili kişiye bir sonraki gün bildirilmesi sürecin uzamasına ve işlerin aksamasına yol aç maktadır. Bu sürecin hızlandırılması yararlı olacaktır.
5. Bazı Tarım İl Müdürlüklerinde özellikle Bursa Tarım İl Müdürlüğünde öğleden sonra memur bu lunmamaktadır. Bu sıkıntıyı gidermek için Tarım İl Müdürlüklerinde göreve çıkış saatlerinin dönüşümlü olarak sabah erken saate planlaması, öğleden sonra Müdürlüklerde dosya işlemlerinin tamamlanmasını ve yeni müracaatların değerlendirilmesini teminen memur bulundurulması yararlı olacaktır.
6. 2009/5 sayılı Tebliğde ticari mahiyette olmayan miktarlardaki ürünlere ilişkin ayrı bir düzenle menin bulunmaması nedeniyle numune kapsamında gelen eşyalarda da ithalat denetimi, kontrol belgesi işlemleri ve uygunluk yazısı düzenlemesine ilişkin işlemler, aynen ticari mahiyette olan eşyalardaki gibi yapılmaktadır. Hâlbuki yurtdışındaki göndericiler bedelsiz ve numune kapsamındaki ürünler için 2009/5 sayılı Tebliğde istenen birçok evrakı düzenleyememektedir. Ticari teamüller çerçevesinde gönderilen nu mune kapsamındaki ürünlerin gümrük işlemleri bu noktada kesintiye uğramakta, ticaret hayatı için gerekli olan işlemler yerine getirilememektedir. Bu nedenle ticari nitelik arz etmeyen 50 kg’a kadar eşya ile numunelerin ve bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen ürünlerin ithalat denetimi ve dolayısıyla kontrol belgesi ve uygunluk yazısından muaf olması yönünde bir düzenleme getirilmesi uygun olacaktır. Aynı şekilde kesin ihracı yapılıp da geri gelen eşyanın da kontrol belgesi ve uygunluk yazısından muaf olarak yurda sokulmasına ilişkin bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır.
7. 2009/5 sayılı Tebliğde yerine getirilmesi gereken hususları düzenleyen, Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşa masındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 39) yurtdışındaki göndericiden ve resmi makamlardan temin edilerek ithalattan önce veya ithalat esnasında ibrazı istenen bitki sağlık sertifikası, bileşen listesi, üretici firma beyanı, sertifika gibi belgeler bulunmaktadır. Ancak Tebliğde bu belgelerde yer alması gereken bilgiler ve bu belgelerin geçerli olacakları sürelere ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
Söz konusu evrakların farklı memurlar tarafından her seferinde farklı değerlendirilmesi, bir işlemde geçerli olan belgenin başka bir işlemde geçerli olmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle bitki sağlık sertifikası, bileşen listesi, üretici firma beyanı, sertifika gibi belgelerde yer alması gereken bilgiler ve bu belgelerin geçerlilik süreleri konusunda 2010 yılında çıkarılacak Tebliğde açık bir düzenleme yapılması uygun olacaktır.
8. 2009 yılında yayınlanan DTS Tebliğleri ile getirilen ilgili kurum ve kuruluşlardan “kapsam dışı yazısı” ya da “uygunluk yazısı” alınması uygulaması yerine sanayicinin kendi ihtiyaçlarında kullanmak amacıyla getirilen ürünler için eskiden olduğu gibi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verilecek Taahhütname ile ithaline izin verilmesi;
9. 2009/5 sayılı Tebliğin 10. maddesi kapsamda muafiyetten faydalanarak serbest dolaşıma giren malzemelerin işlemlerinde söz konusu ithalatçının iç piyasa tedarikçisi olması durumu düzenlenmemiştir. Örneğin Tebliğin 6/B listesinde yer alan 3902.10.00.00.00 GTİP numarasındaki polipropilen hammad desini gıda sanayinde kullanılmayacağı veya gıda ile temas etmeyeceği öngörüsüyle mezkûr Tebliğin 10. maddesine istinaden serbest dolaşıma sokan ithalatçı bir firmanın, söz konusu ürünü sattığı bir üretici tarafından Gıda sanayinde kullanması durumunda sorumluğu ne olacaktır? Bahsi geçen hususa ilişkin bir düzenlemenin yapılması tedarikçi ithalatçıların sorumluluğunu belirleme anlamında net hükümler kon masını sağlayacaktır. Bizim konuya ilişkin iki görüşümüz bulunmaktadır:
a) Tedarikçi ithalatçıların yazımız ekinde yer alan taahhütnameleri düzenleyerek ithalatını gerçek leştirmesi ve sonrasında bu ürünü iç piyasada bir başka üretici firmaya aynı taahhütnameleri almak kay dıyla satması/devretmesi halinde, bu ürünün taahhütnameye aykırı olarak kullanılması durumlarında sorumlulukların çerçevesinin tam anlamıyla çizilmesi sağlanabilir.
b) Serbest dolaşıma girmiş bir malın nihai tüketicisinin, geriye dönük olarak ithalata ilişkin sorumluk larını yerine getirmesini sağlayacak düzenlemeler yapılabilir.

30 Aralık 2009 tarihinde A.TR otomasyon Programı hazırlanması ve bu Otomasyon Programına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince düzenli ve istenen biçimde bilgi akışı sağlanması konusunda yapılan toplantı hakkında üyelere bilgilendirme yapılmıştır;

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 24.12.2009 tarihli 27408 sayılı yazısı uyarınca A.TR dolaşım belgelerinin satış ve onay işlemlerinin takibi amacıyla A.TR Otomasyon Pro gramı hazırlanması ve bu Otomasyon Programına yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince düzenli ve istenen biçimde bilgi akışı sağlanması konusunda 29.12.2009 Salı günü Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığında yapılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıya Gümrük Müşavirleri Derneklerini temsilen Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı ve İcra Kurulu Dönem Başkanı İsmail BAYKAL ile İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Kemal KARADENİZ katılmıştır.
Anılan toplantıda yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından onaylanan cari A.TR dolaşım bel gelerinin takip ve kontrolüne olanak sağlayacak internet üzerinden erişim olanağı sağlanan programa er işim, şifre işlemleri, kullanım, uygulama usul ve esasları ile istenecek bilgileri içerir bir yazının Derneklere bildirilmesinin uygun olacağı kararı alınmıştır.
Söz konusu yazılı bildirimin Derneklerimize ulaşmasıyla birlikte konuyla ilgili ayrıntılı bilginin İcra Ku rulumuz tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri üyelerimiz başta olmak üzere bütün üyelerimize duyurulacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

31 Aralık 2009 tarihinde 2010 yılına ilişkin Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi ile Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları yayımlanmış olup üyelerimizle paylaşılmıştır;

Bilindiği üzere 07.07.2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5911 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesine 10 fıkra olarak; “Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur.” hükmü eklenmiştir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bu amir hükmü uyarınca Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde uygulanacak “güm rük müşavirlik hizmetleri asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları” belirlenmiş ve uygun görülerek onay lanmak suretiyle uygulamaya konulması teminen Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak 03.12.2009 tarihli İKBŞK/47 ve 10.12.2009 tarihli İKBŞK/51 sayılı yazılarımız ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına sunulmuştur.
Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak belirlemiş olduğumuz 2010 yılına ilişkin “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi ile Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları” T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nca 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10 fıkrası uyarınca uygun görülerek onaylanmak ve 31.12.2009 tarihli 2009/125 sayılı Genelgesi ile yayınlanmak suretiyle uygulamaya konulmuştur.
Bu asgari ücret tarifesinin sağlıklı bir şekilde uygulanması ve fiyat tarifesine uymayan kişilerin hak ettikleri mali, idari ve disiplin cezalarına çarptırılması; meslek etiği, disiplini ve mesleğin ülkemizin genel menfaatlerine uygun bir şekilde gelişimi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

2010 YILI FAALİYETLERİMİZ

13 Ocak 2010 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir;

31.12.2009 tarihli 2009/125 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili hususları görüşmek üzere 13 Ocak 2010 Çarşamba günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Toplantı Salonunda saat 12:00’ de İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

<

15 Ocak 2010 tarihinde BUGÜMDER İktisadi İşletmesi İhraç Görüldü Sahası İhaleye verildi;

15.01.2010 tarihinde İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Eserkent Sitesi BBlok No:8 K:1 D:1 Bursa adres imizde “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi İhraç Görüldü Sahası İnşası ve İşletmesi Hizmet Alım İhalesi” yapılmıştır.

İhale edilen “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi İhraç Görüldü Sahası İnşası ve İşletmesi Hizmet Alım İhalesi”ne ilişkin ihale komisyonuna sunulan tek teklif ile şartname metninin dernek iktisadi işletmesinin merkezinde incelenerek, teklifin ve eklerinin ihale şartnamesine uygun olup, olmadığı ve isteklinin sözleşmeye davet edilmesi konusunda hukuk müşavirimizden alınan rapor doğrultusunda Yönetim Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmede;
1 Derneğimizce Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi “İhraç görüldü sahası inşası ve işletilmesi hizmeti alım işi” ile ilgili ihale ilanı 07 Ocak 2010 Perşembe günü Olay Gazetesinde yayımlan mış ve Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi Merkezi İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Eserkent Sit. B Blok. K:1 D:1 Nilüfer Bursa Adresinde 15.01.2010 tarihinde saat:18.00’ de yapılan ihalede,“İhraç Görüldü Sahası İnşası ve İşletilmesi Hizmet Alım İşi” ihalesi için, tek istekli firma olan Gümtak Gümrük Destek Tır Parkı ve Dağıtım İşletmeciliği Oto Kiralama Hizm. Ve Gıda Pazarlama Tic. Ltd. Şti. nin, teklifinin usulen şartnameye uygun olduğunun, teklifin makul şartlarda ve iktisadi işletmenin menfaatlerine uygun olduğunun görülmesi üzerine, ihalenin Gümtak Gümrük Destek Tır Parkı ve Dağıtım İşletmeciliği Oto Ki ralama Hizm. Ve Gıda Pazarlama Tic. Ltd. Şti. üzerinde kalmasına ve şartname bedelinin Dernek İktisadi İşletmesine irat kaydedilmesine,
2 İstekli tarafından verilen teklif ile eklerinin şartnamede belirtilen kriterlere uygun olduğuna,
3 Kesinleşen ihalenin onaylanmasına, bu çerçevede isteklinin nihai sözleşme yapılmak üzere yazılı olarak davet edilmesine ve sözleşmenin imzalanmasına,
4 Yazının iadeli taahhütlü olması yerine elden tebligat yapılmasına,
5 İhale sonucunun derneğimizin web sitesinde yayımlanmasına,
6 İhale sonucunun üyelerimizle yazılı olarak ve mail yoluyla da paylaşılmasına, Karar verilmiştir.
İhaleyi kazanan Gümtak Gümrük Destek Tır Parkı ve Dağıtım İşletmeciliği Oto Kiralama Hizm. Ve Gıda Pazarlama Tic. Ltd. Şti. ile ve söz konusu sahanın yer sahibi ile derneğimizce 31.12.2012 tarihine kadar Hukuk Müşavirimiz tarafından hazırlanan sözleşme yapılmıştır. Kira, su, elektrik, personel maaşı vs. gibi tüm giderler çıktıktan sonra Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine net kazanç üzerinden yıllık olarak 2010 Yılı İçin % 30, 2011 Yılı için % 40, 2012 Yılı için % 50 oranında gelir sağlanacaktır.
Zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarının yaklaşık 4 ay sürdüğü İhraç görüldü sahasının yılda yaklaşık 30.000 ihracat aracına hizmet vermesi beklenmektedir. Gümrük İdareleri ve Dernekler arasında bir ilk sayılabilecek böyle bir işbirliğinin Türkiye'deki tüm gümrük idarelerine örnek olacağı tahmin edilmektedir.
Sahanın asgari düzeyde hizmet vermeye başlamasından sonra gelecek talebe göre üzerinde restoran, kafeterya gibi yaşam mahallerinin de yapılması tasarlanmaktadır. Derneğimizi ekonomik yönden bundan sonraki dönemde büyük bir refaha kavuşturacak olan bu işlet memizin tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.

19 Ocak 2010 tarihinde Meslektaşlarımıza Asgari Ücret tarifesinin altında iş kabul ettiği tespit edilen gümrük müşavirleri hakkında uygulanacak cezai işlerler ile ilgili T.C. Gelir İdaresi Başkanlığının yazısı paylaşılmış ve bilgilendirme yapılmıştır;

Bilindiği üzere 07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5911 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10 fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince belirlenen Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları Gümrük Müsteşarlığınca uygun görülerek onaylanmak suretiyle 31.12.2009 tarihli 2009/125 sayılı Genelge ile uygulamaya konulmuştur.
Söz konusu Genelge eki Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesinin altında iş kabul ettiği tespit edilen gümrük müşavirleri hakkında, her beyanname itibariyle aynı Kanunun 241/1 inci maddesi uygulanacağı, Derneklerin asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.
Bu bağlamda asgari ücret tarifesine uyulmaması halinde gerek asgari ücret tarifesine uymayan gümrük müşavirleri gerekse bu asgari ücret tarifesinin altında iş yaptıran ithalatçı ve/veya ihracatçı firmalar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununda öngörülen idari para cezası ve disiplin cezaları dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca da ayrıca bir müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı hususu İcra Kurulumuz adına İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğimiz tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına yazılı olarak sorulmuş; adı geçen Makamdan alınan 18.01.2010 tarihli 425 sayılı cevabi yazıda; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1, 8/1a, 20/1, 4 ve 27/5 nci maddesi hükümlerinden bahsedilerek; verilen gümrük müşavirliği hizmet bedelinin asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten düşük olmasının mümkün bulunmadığı; hizmet bedelinin emsaline göre açık bir şekilde düşük olması ve bu düşüklüğün nedeninin ekonomik ve teknik icaplara uygun olarak açıklanamaması veya Güm rük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak uygulamaya konulan “Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesine” uyulmaması halinde gümrük müşavirleri adına resen ve İkmalen vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılacağı ayrıca gerek meslek mensupları gerekse ithalatçı ve ihracatçı firmalardan her biri adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ke sileceğinin tabii olduğu belirtilmiştir.
Buna göre; 31.12.2009 tarihli 2009/125 sayılı Genelge eki Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinde Derneklerimize verilen yükümlülük çerçevesinde, asgari ücret tarifesine uyulması ve bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbirinin alınacağını; bu bağlamda asgari ücret tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri ve hizmet verdikleri ithalatçı veya ihracatçı firmalar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununda öngörülen cezalar yönünden Gümrük Müsteşarlığına yapılacak bildirimler yanında yukarıda açıklanan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının yazısında da belirtildiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu yönünden Gelir İdaresi Başkanlığı’na da gerekli bildirimde bulunulacağını; Bu bağlamda gümrük müşavirlerinin ücrete dayalı acımasız ve haksız rekabete son vererek, yasal dayanağa sahip, uyul ması ve uygulanması zorunlu olan Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına titi zlikle uymalarını; Üyelerimizin mesleki disiplini ve gelişmeyi engelleyen fiyata dayalı haksız rekabet anlayışını terk ederek mesleki disiplinin, meslek mensupları arasında iyi ilişkilerin gelişmesine ve gümrük müşavirliği mesleğinin ve gümrük camiasının kamuoyunda olumlu imajının gelişmesine imkan sağlayacak hizmet kalitesine dayalı adil ve adaletli rekabet anlayışına göre hareket etmeleri konusunda İcra Kurulu olarak meslektaşlarımıza bilgilendirme yapılmıştır.

26 Ocak 2010 tarihinde Dünya Gümrük Günü Kutlamaları çerçevesinde İcra Kurulu olarak Dünya Gümrük Örgütünün 2010 yılı mesajı meslektaşlarımızla paylaşılmıştır;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak tüm meslektaşlarımızın Dünya Gümrük Gününü Kutlamış ve Dünya Gümrük Örgütünün 2010 yılı mesajı meslektaşlarımızla paylaşılmıştır.

Uluslararası Gümrük Günü 2010 (Brüksel 19 Ocak 2010)

İçinde bulunduğumuz global ortamda, mali krizin yıkıcı sonuçlarıyla kuşatıldığımız şu günlerde entegre bir global ekonomiyle birbirine bağımlı bir dünyada kimsenin ayrıcalıklı olmadığını ve en zayıfın en fazla zarara uğradığını hepimiz çok açık görüyoruz.
Bu çalkantılı dönemden almamız gereken ders uluslararası ticarette tüm paydaşların işbirliği yapmasın dan başka bir alternatif olmadığı ve tedarik zincirindeki tüm tarafların geleceklerinin birbirleriyle yakından bağlantılı ve ortak çalışma kabiliyetlerine bağlı olduğudur.
Bu düşünceyle Gümrük idareleri ve özel sektör birlikte hareket etmeli ve karşılıklı fayda sağlayacak çözümlere ulaşmak amacıyla birbirlerinin rolünü, görevini, hedeflerini ve sorunlarını daha iyi anlamak için çaba sarf etmelidirler.
Gümrük idareleri günlük işlerde performansın artırılmasına yönelik ortak çabayla iş dünyasıyla yakın temas içinde çalışmaktadır; tüm paydaşlar birlikte daha yakın bir temas içinde çalışma niyet ve çabası göstermeli, uluslararası işbirliğinin devamı için çabalarını artırmalı, prosedürlerin basitleştirilmesi, hız landırılması, esneklik kazanması, önceden bilinebilir, etkin ve adil olması için cesur adımlar atmalıdırlar. WCO Genel Sekreteri 26 Ocak 2010 Uluslararası Gümrük Günü’nün ve 2010 yılının temasının “Gümrükler ve İş Dünyası: ortak çalışmayla performansın iyileştirilmesi” olmasına karar vermiştir.

31 Ocak 2010 Pazar Günü 7. Geleneksel BUGÜMDER Bowling Turnuvası gerçekleştirildi;

Meslektaşlarımız ve camiamız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 31 Ocak 2010 Pazar günü As Merkez Alışveriş Merkezi Raınbowl Bowling Salonunda bu yıl Kahvaltılı olarak organize ettiğimiz 7. Geleneksel Bowling Turnuvamız sabah saat 09:30’da BORGÜM 1, BORGÜM 2, CNC, GÜLER, H.M., NEVRUZ 1, NEVRUZ 2, RAŞEN, SYK, ÜÇEN 1, ÜÇEN 2, YARDIMCI SPOR takımlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bowling Turnuvamızda takım halinde başarı göstererek ilk 3’e giren takımlarımıza kupa ve çeşitli hediyeler verilmiş olup en yüksek skor yapan bayan oyuncuya ve en yüksek skor yapan bay oyuncuya madalyaları takdim edilmiştir.
Turnuvamızın Şampiyonu ÜÇEN–1 takımı olmuştur. BORGÜM1 takımı 2., RAŞEN takımı 3. olmuş tur. En yüksek skor yapan bay oyuncumuz ÜÇEN–1 takımından Hakan GÜRKINAV, Bayanlarda en yük sek skor yapan oyuncumuz ÜÇEN–1 takımından Sevgi COŞKUN olmuştur.
Kazanan takımlarımızı ve oyuncularımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü Kutlamaları çerçevesinde, 28 Ocak 2010 tarihinde Uludağ İhracatçı Birliklerinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği, Uludağ İhracatçı Birlikleri ve Faveo Danışmanlığın işbirliğiyle Panel Düzenlendi;

26 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle; Uludağ İhracatçı Birlikleri, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği ve Faveo Danışmanlığın işbirliğiyle 28 Ocak 2010 Perşembe günü Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Hizmet Binası’nda “Dış Ticaret İşlemlerinde 2010 Yılı Gümrük Uygulamaları Değişiklikleri ve Devlet Yardımları” konulu Panel gerçekleştirilmiştir.
UİB Genel Sekreter Yardımcısı Tansu SİNAĞ’ın Moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, UİB Koordi natör Başkanı Ferit SÜNNELİ ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik açılış konuşmalarını yapmıştır. Panelin 1. oturumunda Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tevfik USTA tarafından “4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanunla Getirilen Yeni Değişiklikler ve Elektronik Gümrük Uygulamaları” konusu ve Faveo Eğitim ve Danışmanlık adına Mehmet KUT tarafından “İthalat Rejimi Değişiklikleri” konusu anlatılmıştır.
Panelin 2. oturumunda Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Suat YÜCELEN tarafından “Dış Ticarette Lojistik Hizmetleri ve Gümrük Müşavirliğinin Rolü” konusu, UİB Devlet Yardımları Şube Müdürü Birsen DENER tarafından “Devlet Yardımları” konusu anlatılmıştır.
Derneğimiz üyesi Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve stajyerlerin dışında dış ticaret işlemlerini gerçekleştirdiğimiz firmaların katılımıyla gerçekleşen panelin sonunda plaket takdimi yapılmış ve devamında kokteyl gerçekleştirilmiştir.

Panel ile ilgili Basında yer alan haberler

01 Şubat 2010 Pazartesi günü yeni Asgari Ücret tarifesi ile ilgili bir toplantı düzenlendi;

Meslektaşlarımız ve camiamız arasında son zamanlarda gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden yeni Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmak üzere 01 Şubat 2010 Pazartesi günü T.C. Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Eğitim Salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili basında yer alan haberler

13 Şubat 2010 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde Asgari Ücret Tarifesi konusu başta olmak üzere İcra Kurulu Toplantısı yapılmıştır;

13 Şubat 2010 Cumartesi günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde yapılan Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Toplantısında mesleğimiz açısından aşağıda özetlenen şekilde önemli kararlar alınmıştır.

1. Gümrük Müşavirleri Oda Kanunu çalışmasının son aşamasına gelinmiş olması, konuyla ilgili sık sık Ankara’da Genel Müdürlükle görüşmeler yapılması gerektiği, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin bu konudaki görüşmeleri yapabilmesinin daha kolay olması sebebiyle İcra Kurulu Dönem Başkanlığının Sayın İsmail BAYKAL, Genel Sekreterliğinin ise Sayın Suat YÜCELEN tarafından devam ettirilmesine; Ayrıca Dönem Başkanlığının daha verimli olması açısından birer yıllık dönemler halinde yapılmasına;
2. Oda Kanunu, asgari ücret tarifeleri gibi mesleğimizin hassas konularında çok daha geniş katılımlı toplantılar yapılması, stratejilerin belirlenmesi çok önemlidir. Bu sebeple “Türkiye Gümrük Müşavirleri Strateji Belirleme Konseyi” oluşturulmasına, Konseyin tüm Türkiye genelinden 60 kişilik üyesi bulunmasına; 60 kişinin dağılımının Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleri arasından 10, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleri arasından 10, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleri arasından 20, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleri arasından 10, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleri arasından 10 kişi şeklinde yapılmasına;Konseyin İcra Kurulu ve her derneğin Yönetim Kurulundan bir kişinin yanı sıra; önceki dönem Dernek Başkanları, başkan adayları ve üye Gümrük Müşavirlerinden oluşturulmasına; Türkiye Gümrük Müşavirleri Strateji Belirleme Konseyinin ilk konsey toplantısının 3–4 Nisan 2010 tari hinde yeri daha sonra belirlenmek üzere Mersin’de yapılmasına;
3. 2010/4 sayılı Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi ile ilgili üyelerden gelen olumluolumsuz tepkiler değerlendirilmiştir. Gelen geri bildirimler neticesinde oluşan taleplerin en son 15 Mart 2010’a kadar Müsteşarlığa iletilmesine, yapılacak görüşmenin neticesine göre hukuki girişimde bulunulup bu lunulmayacağının bu tarihten sonra ayrıca değerlendirilmesine;
4. Gümrük Müsteşarlığınca Şubat ayı içerisinde Bolu Abant’ta yapılası planlanan toplantıya Dernek Başkanlarının katılımının sağlanması için bir yazı yazılmasına;
5. Gümrük Yönetmeliği’nin 563/2. fıkrası uyarınca Şubat ayı içerisinde yapılacak olan dosya gün cellemeleri ile ilgili olarak Dernek üyesi olmayanlara ait bildirimlerin Başmüdürlüğe aktarılmayıp ilgilisine iade edilmesi kanaatine varılmış olup; bu bağlamda Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük Müşavirleri bildirimi konulu 25.01.2010 tarih ve 1643 sayılı yazısına Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğince İcra Kurulu adına cevabi bir yazının yazılmasına,
6. Gümrük İdarelerindeki yetkisiz iş takibinin 2010 yılı Nisan ay’ı içersinde yürürlüğe girecek olan elektronik beyanname ile sona ereceği/çok azalacağı öngörüldüğünden konunun bu tarihten sonra tekrar değerlendirilmesine, Karar verilmiştir.

17 Şubat 2010 tarihinde Gümrük Müsteşarlığına Şubat ayı içerisinde Abant’ta yapılması planlanan toplantıya Dernek Başkanlarının da katılmasının sağlanması yönünde İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır;

Müsteşarlığınız Hukuk Müşavirliğince 4458 sayılı Gümrük Kanununda 5911 sayılı Kanun ile getirilen yenilikler; sonradan kontrol uygulaması (firmaların günlük işlemlerinin sonradan denetimi); davaların tak ibinde karşılaşılan sorunlar gibi ana konu başlıklarının tartışılacağı ve Müsteşarlığınız merkez ve taşra bir imlerince yürütülen iş ve işlemler nedeniyle adli ve idari yargı mercilerine intikal eden davalarla ilgili olarak genel anlamda ortaya çıkan tereddütler ve aksaklıkların giderilmesi, gümrük ve kaçakçılığın men ve takibine ilişkin mevzuat ile ilgili diğer mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Şubat ayı içerisinde Abant’ta bir toplantı yapılmasının planlandığı öğrenilmiştir.
Bu bağlamda ülkemizde gümrük iş ve işlemlerinin %90’ndan fazlasının gümrük müşavirleri marifetiyle gerçekleştirildiği, mevzuattan ve uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ve ortaya çıkan tereddütlerin ilk muhatabının gümrük müşavirleri ve temsil etmiş oldukları firmalar olduğu, bu anlamda idari yargı merci lerine intikal eden vergi ve para cezaları ile ilgili davalar başta olmak üzere adli ve idari merciler nezdinde açılan davaların büyük çoğunluğunun gümrük müşavirlerini ve temsilcisi olduğu firmaları doğrudan ilgilendirdiği dikkate alınarak; söz konusu toplantıya, gözlemci olarak Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarının da katılmasının sağlaması hususunda Gümrük Müsteşarlığına 17 Şubat 2010 tarihinde İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

18 Şubat 2010 tarihinde Meslektaşlarımıza Asgari Ücret Tarifesinin uygulanmasında firmaların yetkililerine işleyiş tarzının anlatılmasının yararlı olacağı konusunda İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır;

Bilindiği üzere mesleğimizin kamuoyu nezdinde itibarının ve imajının düzeltilmesi, kayıt dışılığın, ülkem izin vergisel kayıplarının önlenmesi ve kurumsal kimlik kazanma gibi hususlarda önemli mihenk taslarından biri olduğunu düşündüğümüz ve önemsediğimiz Asgari Ücret Tarifesi hususlarını belirleyen 2010/4 sayılı genelge yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelge ile geçmişte belirlenen asgari ücretlerin altında fiyat teklifi sunan meslektaşlarımızın da bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle yapılan düzenleme, Müşavirlik Hizmetlerinde Asgari Ücretler olduğu Genelgenin Uygulama Esasları 1.nci maddesi dahilinde meslek taşlarımızın isin durumu, beyanname konusu eşyanın özelliği vb. nedenler ile sözleşme serbestliği gereği tarifede bulunan fiyatların üstünde bir fiyat sözleşmesi yapılmasının; işlemlerin sağlıklı dikkatli, düzgün ve hizmet verdiğimiz firmalara ve firmalarımıza yada şahıslarımıza ileride olası muhtemel mevzuat yönünden cezai durumların ve sıkıntıların yaşanmasını önlemesi açsından önem arz etmektedir. Söz konusu genelge hükümlerinin bu doğrultuda dikkatlice hizmet verdiğimiz firmalara iyi anlatılması, iyi ve sağlıklı gümrük müşavirliği hizmeti almalarına olanak sağlayacak şekilde hizmet sözleşmelerinin yapılması firmalarının menfaatlerine olacağı, sektörümüzde özellikle geçmişte düşük fiyat endeksli ve ticari zihniyet dahilinde teklif sunan firmalarımızın bulunduğunu ve bu üyelerimizin ve firmalarımızın bugünde olduğu hususu önemle firma yetkililerine iyi bir şekilde anlatılması gerektiği yönünde yazı yazılmıştır.

24 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da yapılan Entegre Tarife Yönetim Sisteminin Gelecekteki Uygulamaları konulu seminere İcra Kurulu olarak katıldık;

Avrupa Birligi tarafından finanse edilen “Entegre Tarife Yönetimi (ITMS)” Eşleştirme Projesi ve “ITMS’in Geliştirilmesi ve BİLGE’ye Entegrasyonu” AB Projesi kapsamında 24 Şubat 2010 Çarşamba günü 14:00_17:00 saatleri arasında Ankara’da yapılan ve katılım sayısı 100 kişi ile sınırlı olan “Entegre Tarife Yönetim Sisteminin Gelecekteki Uygulamaları” konulu seminere İcra Kurulu olarak katıldık,

25 Şubat 2010 Perşembe günü Gemlik Gümrük Müdürü Kenan ERDİNÇ Yönetim Kuruluna iadeyi ziyarette bulundu;

Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretler neticesinde Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Kenan ERDİNÇ 25.02.2010 Perşembe günü saat 18:30’da Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde Yönetim Ku ruluna iadeyi ziyarette bulunmuş olup Gümrüklerde yaşanan sıkıntılar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve çözüm yolları dile getirilmiştir.

28 Şubat 2010 Pazar günü Milliyet Gazetesinde mesleğimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde kamuoyu bildirisi yayımlanmıştır;

10 Mart 2010 tarihinde 1. Serbest Kürsü Toplantısı Başmüdürlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir;

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda Başmüdür beyin katılımıyla 10.03.2010 tarihinde Serbest Kürsü Toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda; Bağlantı Gümrük İdareleri arasında yaşanan uygulama farklılıklarının yanısıra yolluk, mesai, personel azlığı gibi konularda dile getirilmiştir. Sorunların kaynağının araştırılması, uygulamada birliğin sağlanması, iş ve işlemlerimizin daha sağlıklı, süratli gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları bizzat Başmüdürümüz Sayın Tevfik USTA takip edeceğini, mevzuatın öngördüğü ölçüde çözüme kavuş turacağını belirtmiştir. Bundan sonraki süreçler Derneğimizce de takip edilecek olup Serbest Kürsü Toplantılarının devamının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu toplantılardan elde edilecek faydanın en üst seviyede olması için sorunların gündeme getirilmesi, çözümünün takibi çok önemlidir.

Serbest Kürsü Toplantısı Basın Haberi

22 Mart 2010 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne 2010 yılında Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının açılıp açılmayacağı ile Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odalar Birliğinin hangi aşamada olduğu yazılı olarak sorulmuştur;

Bilindiği üzere, 07.07.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5911 sayılı kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ıncı maddesi “Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdür lüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağı daki hükümler uygulanır.” Anılan geçici maddenin 1. nci fıkrasında “ 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncuları Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür.” Geçici 6. maddesinin 1/a bendinde “Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır. Hükmü gereğince 2009 yılı içinde açılması zorunlu sınav ile ilgili derneklerimize muhatap yazılarında “4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. Maddesinin 1/a bendinde öngörülen Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının 7 Ekim 2009 tarihinde yürür lüğe giren, 5911 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde kapsamlı mevzuat değişikliğine gidilmesi ve Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarı Taslağının Başbakanlığa sevk edilecek aşamaya gelmesi nedeniyle, anılan sınavın 2009 yılı içinde yapılmaması Devlet Bakanlığı Makamının 14.10.2009 tarih ve 2009/11 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.” Hususu bildirilmiş idi. 2008 ve 2009 yıllarında Sayın Bakanımızın başkanlığında yürütülen toplantılar da dahil olmak üzere, müsteşarlığınız bürokratları ve icra kurulumuzun birlikte yaptığı müteaddit toplantılar sonrasında hazırlanan “Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği” Kanun Tasarısı taslağının son halinin bir dökümü ve hangi aşamada olduğu ile, 2010 yılı içinde Müsteşarlığınızca sınavların yapılıp, yapıla mayacağı hususunda İcra Kurulumuza bilgi verilmesi yönünde 22.03.2010 tarihinde İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

Mart ayı içerisinde Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün arka bölümünde bulunan BUSEB sahası üyelerimize ücretsiz otopark alanı olarak tahsis edilmiş ve Gümrük Müdürlüğü ile otopark arasında yol çalışması yapılmıştır;

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün en yoğun bağlantı Gümrük İdaresi ve Bursa Dış Ticare timizin kalbi olan Gemlik Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu Liman/Serbest Bölge yolu ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve konunun çözüme kavuşması için ilgili kurumlarla birçok yazışmalarımız olmuştur. Sorunun çözüme kavuşturulması açısından derneğimizce BUSEB ile görüşülerek Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün arka bölümünde bulunan saha ücretsiz olarak üyelerimize tahsis edilmiştir. Akabinde, yine derneğimizce Gemlik Gümrük Müdürlüğü ile görüşülerek Gümrük Müdürlüğü ile Otopark arasında yol açılması için gerekli izin alınmış ve yol çalışması tamamlanmıştır. Bundan böyle Gemlik Gümrük Müdürlüğü hizmet binası bahçesinin yol kısmına herhangi bir şekilde araç park edilmesi yasaktır. Müdürlüğe iş ve işlem için giden üyelerimizin Müdürlük hizmet binası önünde araçlarından yolcu indiripbindirme süresi dışında beklemeleri ya da park etmeleri yasak olup, park etme durumunda Trafik cezası yazılacak ayrıca Müdürlükteki iş ve işlemleri yapılmayacaktır. İş takip sürecimizde üzücü herhangi bir olay ve cezai işleme maruz kalmamak adına araçların BUSEB otoparkına bırakılmasını gerekmektedir.

23 Mart 2010 tarihinde Entegre Tarife Yönetim Sisteminin Gelecekteki Uygulamaları Semineri gerçekleştirilmiştir;

AB Teknik Yardımı kapsamında geliştirilen projelerden olan Entegre Tarife Yönetim Sisteminin Geliştir ilmesi ve BİLGE’ye Entegrasyonu Projesi teknik çalışmaları Müsteşarlık Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı, ITMS Eşleştirme Projesi ise Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Nisan 2010 tarihinde tamamlanması öngörülen ITMS’in Geliştirilmesi ve BİLGE’ye Entegrasyonu yazılımı konusunda ticaret erbabının bilgilendirilmesi maksadıyla 23.03.2010 Salı günü Bursa Almira Otel’de Entegre Tarife Yönetim Sisteminin Gelecekteki Uygulamaları konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS)’ ve ‘Entegre Tarife Yönetim Sistemi (ITMS)’ Eşleştirme (Twin ning) Projeleri Kapanış Töreni 14 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Gümrük Müsteşarlığınca Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında 2006 yılı proje önerileri çerçevesinde önerilen projelerden olan Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS)’ ve ‘Entegre Tarife Yönetim Sistemi (ITMS)’ Eşleştirme Projeleri faaliyetleri ortak ülke olan İtalya Gümrük İdaresi ile 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmış ve 31 Mart 2010 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. NCTS projesi 18 ay süreyle 1.000.000 Euro bütçe ile yürütülmüştür. ITMS Projesi de aynı şekilde 18 ay süreyle ve 1.000.000 Euro bütçeyle uygulanmıştır. Projelerin finansmanı bütünüyle AB fonlarından sağlanmıştır. Bu projeler ile NCTS ve ITMS konusunda Gümrük Müsteşarlığı’nın AB ile mevzuat uyumu ve idari kapa sitesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. ITMS Eşleştirme Projesi kapsamında; mevzuat analizi, Türk ve AB ilgili mevzuatlarının karşılaştırılması, kitapçıkların hazırlanması, IT Sistemlerinin Entegrasyonu ile ilgili raporlar hazırlanması, Operasyonel Stratejik Belgenin Hazırlanması, IT Sistemlerinin İç Bağlantısının sağlanmasıyla ilgili Operasyonel Çalışma Belgesi hazırlanmış ve ana gümrük konularında 30’dan fazla eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. NCTS Eşleştirme Projesi’nde ise SWOT (Güçlü, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) analizi yapılmış, mevzuat analizi gerçekleştirilmiş, Yeni Taslak Transit Yönetmeliği, Transit El Kitapçığı, NCTS Kitapçığı, Sahtecilik Faaliyetleriyle Mücadele Kılavuzu, NCTS İş Profilleri, NCTS Hizmet Masası ve Yönetimi İletişim Stratejisi Kılavuzu, İnsan Kaynakları Stratejisi hazırlanmış ve 30’dan fazla kişiye eğiticilerin eğitimi verilmiştir. Söz konusu projelerin kapanış töreni 14 Nisan 2010 tarihinde Müsteşarlık ve İtalyan Gümrük İdaresi çalışanlarının ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin katılımlarıyla Devlet Konukevinde gerçekleştirilmiştir.

Resmi Kurumlara yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu ziyaretleri ve yapılan iadeyi ziyaretler;

Yönetim Kurulu olarak Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine yapmış olduğumuz ziyaretler neticesinde; Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Kenan ERDİNÇ 25.02.2010 Perşembe günü saat 18:00’ de, Bursa Gümrük Müdürü Sayın Melahat ÖZDEMİR 10.03.2010 Çarşamba günü saat 18:00’de Dernek Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarımızda iadeyi ziyarette bulun muştur. Ayrıca resmi kurumlara yapılan ziyaretler neticesinde; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Müdürü Sayın İlhan EKEN’ de Yönetim Kurulumuzu 31.03.2010 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda iadeyi ziyarette bulunmuştur. Ziyaretler sırasında üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü talepler ve görüşler dile getirilmiş ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

03 Nisan 2010 tarihinde 7. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamız başlamıştır;

Derneğimiz tarafından organize edilen ve bu yıl 7.’sini düzenleyeceğimiz Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası”nın açılışı 03.04.2010 Cumartesi günü saat 16:30’da Asya Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Turnuvamız daha önceki yıllarda olduğu gibi Bursa Gümrük ve muhafaza Başmüdürlüğü ile müştereken yapılmaktadır. Daha önceki yıllardan farklı olarak turnuvamız; daha keyifli, daha profesyonel geçmesi açısından Bursa Birleşik Hakemler Kurulunun desteği ile organize edilmiştir. Organizasyonumuzda futbolcu veya seyirci olarak tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde bir arada görmek ve katılımların her yıl bir öncekinden daha yoğun olduğunu görmek camiamız adına bizleri sevin dirmektedir. Turnuvamıza katılan SIR GÜMRÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BOR GÜMRÜK, SİRİUS GÜMRÜK, CNC GÜM RÜK, ÜÇEN GÜMRÜK, BANDIRMA GÜMRÜK, NEVRUZ GÜMRÜK, SOLMAZ GÜMRÜK, SYK GÜM RÜK, SEMBOL GÜMRÜK, BARSAN GÜMRÜK, ASSET GÜMRÜK, GEMLİK GÜMRÜK, SANER GÜMRÜK, SELEN GÜMRÜK takımlarına başarılar dileriz.

15 Mayıs – 16 Mayıs 2010 tarihlerinde Gümrük Müşavirleri Dernekleri 16. Ortak Toplantısı Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 16. Ortak Toplantısı 15 Mayıs – 16 Mayıs 2010 Cumartesi ve Pazar günlerinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi.
Ortak toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde mesleğimiz adına önemli kararlar alın mıştır.
1 Gümrük Müşavirleri Odaları ve Odalar Birliği ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında İcra Kurulu Başkanı Sayın İsmail BAYKAL tarafından bilgi verilmiş olup bundan sonra yapılacaklar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
2 Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ile ilgili olarak 2010/4 ve 2010/8 sayılı Genelgelerle belirlenen Güm rük Müşavirliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi uygulamaları ile ilgili bölgeler itibariyle yaşanan sıkıntılar değerlendirilmiş buna göre bundan sonraki süreçte takip edilecek yol haritası tartışılmıştır.
3 5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Yönetmelik maddelerinden aşağıdaki maddelerde muhtemel sıkıntıların yaşanabileceği tartışılmıştır. Aşağıdaki mad delerle ilgili gerekli çalışmaların yapılarak ihtiyaç duyulacak düzenlemelerin yapılması için girişimde bu lunulmasına karar verilmiştir.
a) Gümrük Yönetmeliği Madde 4;Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurularının Derneklerimize yapılması konusunda bir düzenleme yapılması,
b) Gümrük Yönetmeliği Madde 87;Özet beyan aşamasında talep etmemiz durumunda eşyanın tahlilinin Gümrük Laboratuarlarında yapılabilmesine imkan verilmesi,
c) Gümrük Yönetmeliği Madde 88;Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın, beyana uygun olup olmadığının tespitinin ancak şüphe veya ihbar olması durumunda muayene ile görevli memurlar tarafından muayene edilmesi yönünde bir düzenleme yapılması,
d) Gümrük Yönetmeliği Madde 112; Elektronik beyannameye geçilmesinde yaşanması muhtemel sorunların önüne geçilmesi bakımında konu ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzden eğitim talep edilmesi,
e) Gümrük Yönetmeliği Madde 310;Dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde; işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresinden alınması düzenlemesi pratikte mümkün olamamakta veya sanayici veya dış ticaret erbabının maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. Hava yoluyla gelmiş eşyaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurda girişi bulunduğu gümrükten yapıla mamakta, işleme faaliyetinin yapılacağı yere yakın gümrük idaresine transit rejimi kapsamında götürülmesi gerekmektedir. Madde ile ilgili bir düzenleme yapılması,
f)Gümrük Yönetmeliği Madde 332;Karayoluyla gelen parsiyel yüklere ilişkin antrepo beyannamesi, eşya sahibinin yetki vermesi halinde A tipi antrepo işleticilerince verilebilmesi hükmü Mesleğimiz adına kesinlikle düzenleme yapılası veya iptal edilmesi gereken bir maddedir.
4 Tüm Derneklerin kurumsal bir çatı oluşturması adına;Ortak üye takip programı, ortak yayın çıkartıl ması, ortak bir logo belirlenmesi konuları değerlendirilmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir.

26 Mayıs 2010 tarihinde 7. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın Final maçları ve kupa töreni gerçekleştirilmiştir;

Derneğimiz tarafından organize edilen ve bu yıl 03 Nisan 2010 tarihinde başlayan 7. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın final maçlarını ve kupa törenini 26 Mayıs Çarşamba akşamı Başmüdür beyinde katılımıyla Asya Halı Saha tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını “ÜÇEN GÜMRÜK” takımı alırken, ikinci “CNC GÜMRÜK” takımı, üçüncü “BANDIRMA” takımı ve dördüncü “SYK GÜMRÜK” takımı olmuştur. Turnuvamızın en centilmen takımı “NEVRUZ GÜMRÜK” olurken, en az gol yiyen en iyi kalecisi SEMBOL Gümrük takımından Ali TURAN ve en çok gol atan oyuncu CNC Gümrük takımından Yalçın GENÇ olmuştur. Kazanan takımlarımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

 
 
 
1. olan takım “ÜÇEN GÜMRÜK TAKIMI”

 

 
1. olan takım “ÜÇEN GÜMRÜK TAKIMI”

 

 
 
 
2. olan takım “CNC GÜMRÜK TAKIMI

 

 
2. olan takım “CNC GÜMRÜK TAKIMI

 

 
 
 
3. olan takım “BANDIRMA TAKIMI”

 

 

 
 
 
4. olan takım "SYK GÜMRÜK TAKIMI"

 

 
En centilmen takım “NEVRUZ GÜMRÜK TAKIMI” Katılamadıklarından dolayı ödüllerini takım adına Mehmet KAYMAKÇI almıştır.
 
En az gol yiyen kaleci "SEMBOL" Gümrük takımından "ALİ TURAN" ödülünü Bayram ALEMDAR almıştır

 

 
 
Kapanış Kokteyli

 

 
 
Kapanış Kokteyli

 

 
 

 

21 Haziran 2010 tarihinde lehe kanun uygulamaları ile ilgili sorunların giderilmesi yönünde Gümrük Müsteşarlığına yazılan yazılar sonucu 2010/23 ve 2010/24 sayılı Genelgeler yayımlanmış ve sonuç üyelerimizle paylaşılmıştır;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulumuz adına T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonunda Lehe Kanun Uygulamaları ile ilgili sorunların giderilmesi yönündeki yazımıza 2010/24 sayılı Genelge ve Gümrük Müşavirliği Şirketleri ortaklık durumları konusunda 2010/23 sayılı Genelge ile sonuç alınmıştır. Buna göre bahsi geçen yazılar ve Genelgeler üyelerimizle paylaşılmıştır.

26–27 Haziran 2010 tarihlerinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir;

26–27 Haziran 2010 Cumartesi ve Pazar günlerinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde yapılan İcra Kurulu toplantısında mesleğimiz açısından aşağıda özetlenen şekilde kararlar alınmıştır.
1. Derneklerimizin yapısı ve isleyişi görüşülmüş, tüm konularda birlikteliğin sağlanması için değer lendirilmelerde bulunulmuştur.
2. İcra Kurulu yapısı isleyişi ve kurul kararlarının uygulanması görüşülmüş İcra Kurulunca ilgili ku rumlarla yapılan yazışma ve görüşmelerin sonuçları değerlendirilmiştir. 2010/4 sayılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret tarifesi ile ilgili genelgenin dava edilmesinin bugün için mesleğimiz ve meslektaşlarımıza bir fayda getirmeyeceği konusunda mutabakata varılmış bu anlamda açılmış davaların geri çekilmesine karar verilmiştir.
3. Ankara merkezli “İcra Kurulu Sekretaryası” kurulmasına karar verilmiştir.
4. Tüm Derneklerce Kurumsal bir üst çatı oluşturulması adına;
a)Tüm Derneklerce ortak kullanılabilecek üye takip programı hazırlatılıp kullanılmasına,
b)Tüm Derneklerce ortak bir dergi çıkartılmasına,
c)Tüm Derneklerin ortak bir logosu olması gerektiğine bu anlamda bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
5. Gümrük Müşavirleri Oda ve Mevzuat Çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.
6. Doğrudan Temsil ile is takibinin mevzuata uygun olarak yapılması adına tüm bölgelerde gerekli girişimlerin yapılmasına karar verilmiştir.
7. İcra Kurulu olarak mesleğimizin tanıtımına yönelik bir kampanya başlatılmasına ve Basın Danışmanlığı alınmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili mesleğin tanıtımına yönelik basın ve yayın organlarında her hafta bir yazı yayımlanmasına çalışılacaktır. Tüm dernek başkanları ve tüm icra kurulu üyeleri mesleğimizin önemini anlatan bir yazıyı ay sonuna kadar yayımlanmak üzere İcra Kurulu Genel Sekreter liğine göndereceklerdir.
8. Asgari Ücret Uygulamasına uyulması ve derneklerce Disiplin Kurullarının çalıştırılacağı konularında üyelere duyuru yapılmasına karar verilmiştir.

24 Temmuz 2010 tarihinde Bandırma’da “Evrakta Sahtekarlık, Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma, Rüşvet” konulu Seminer düzenlenmiştir;

Bandırma Ticaret Odasında 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü 13:30–17:30 saatleri arasında Gümrük ve Dış Ticarette Hukuki Çözümler adı altında Emekli Yargıtay Hâkimi Engin Şafak’ın sunumuyla Türk Ceza Hukukunda “Evrakta Sahtekârlık, Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma, Rüşvet” konulu bir seminer düzen lenmiştir. Seminere katkılarından dolayı Bandırma Gümrük Muayene Memuru Güray KALKAN’a, başta Yönetim Kurulu Üyemiz Bülent ARSLAN olmak üzere Bandırma’daki tüm Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcısı ve stajyer üyelerimiz ile tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Temmuz ayı içerisinde Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Veri Giriş Salonlarında düzenlemeler yapılmıştır;

20.11.2009 tarihinden bu yana çalışma ofisi, internet, faks, telefon vb. ofis düzeninin oluşturul duğu, çay ocağı ve bekleme yeri olarak hizmet veren Veri Giriş Salonu derneğimiz tarafından hizmete sunulmuş olup üyelerimizde görüş ve öneri doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir. Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte bunaltıcı sıcaklarda dengeyi sağlamak amacıyla Bursa ve Gemlik’ teki Veri Giriş Salonlarına Klimalar takılmıştır. Ayrıca veri giriş salonlarındaki yazıcıların arızalı olmasın dan dolayı Bursa, Gemlik ve Mudanya veri giriş salonları için yazıcılar alınmış olup takılmaları sağlan mıştır. Arıza durumlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesini sağlamak amacıyla da bilgisayar ve yazıcılar için bakım sözleşmesi yaptırılarak periyodik olarak elden geçirilmeleri sağlanmıştır. BUGÜMDER üyelerinin en iyi ve en ferah çalışma ortamlarında işlerini takip etmeleri gerektiği düşüncesi ile derneğimizce yapılan bu çalışmaların devamlı ve kalıcı olabilmesi için en büyük görev yine üyelerimize düşmekte olup, kullanılan eşyaların hepimizin malı olduğu bilinci ile hareket edilmesi, ko runupgözetilmesi gerekmektedir.

Bursa Veri Giriş Salon Resimleri
Gemlik ve Giriş Salon Resimleri

02 Ağustos 2010 tarihinde Devlet Bakanımız Sayın Hayati YAZICI’dan İcra Kurulu olarak randevu talebinde bulunulmuştur;

Gümrük müşavirliği mesleğinin disiplinini, güvenilirliğini ve saygınlığını korumak ve ülkemizin genel menfaatlerine uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere birlikte çalışmalar yapmak amacıyla 5 Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından 12 Temmuz 2008 tarihinde kurulan Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernek leri İcra Kurulu hakkında bilgi verilmek ve Gümrük Müşavirliği mesleğinin ve Derneklerimizin yapısal sorun larını görüşmek üzere Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak Devlet Bakanımız Sayın Hayati YAZICI’dan randevu talebinde bulunulmuştur.

04 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir;

04 Ağustos 2010 Çarşamba günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde yapılan İcra Kurulu toplantısında; mesleğimiz açısından aşağıda özetlenen şekilde kararlar alınmıştır.
1 Bir önceki toplantı kararları değerlendirilerek, çalışmayı yapanlar tarafından İcra Kuruluna bilgi ver ilmiştir. Alınan karar gereğince mesleğin genelini ilgilendiren konularla ilgili olarak, kurumlara yapılacak olan başvurular, dernekler kanalı ile değil İcra Kurulu aracılığı ile yapılacaktır. Söz konusu başvurularda dernekler, başvuru öncesinde çalışmalarını ve görüşlerini İcra Kurulu Genel Sekreterliğine gönderecek lerdir.
2 İcra Kurulu Genel Sekreterliği görevinin Sn. Suat Yücelen tarafından yürütülmesinden dolayı sekre tarya işlemleri Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından yürütülmektedir. İcra Kurulunun faaliyetlerinin ve kamuoyundaki etkinliğinin yükselen bir ivme ile artması nedeni ile Ankara merkezli bir İcra Kurulu Sekretaryası kurulmasına, Sn. Suat Yücelen’e yardımcı olmak üzere bir danışman ve bir çalışan istihdam edilmesine karar verilmiştir.
3 Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından hazırlanan Üye Takip Programı incelenerek görüşler değerlendirilmiştir. Programın demo girişleri, İcra Kurulu Toplantısı öncesinde derneklerle paylaşılarak, dernek çalışanlarının programı incelemesi istenilmiştir. Dernek çalışanlarının program hakkındaki görüş ve önerileri Programcı ve İcra Kurulunca değerlendirilmiştir. 18–19 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde Ankara’da programın kullanımı konusunda dernek çalışanlarına eğitim düzenlenmesine karar verilmiştir.
4 Gümrük Müşavirleri Oda ve Mevzuat Çalışma Grubu oluşturulmasına ve çalışmaların Sn. İsmail Baykal, Sn. Cihangir Onger ve Sn. Taşkın Dalay tarafından yürütülmesine karar verildi. 5 Ortak Dergi Çalışmaları konusunda İGMD Başkan Vekili Sn. Turgay Davaz tarafından İcra Kuruluna bilgi verilmiştir. Derginin çıkarılması için Kesişim Yayıncılık ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. Ajans d, İndeks ve Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti’inden alınan teklifler İcra Kurulunca incelendi. En uygun teklifin Ajans d firması tarafından verilen teklif olduğuna karar verildi. Derginin yılsonuna kadar iki sayı olarak çıkarılmasına, Derginin Sahibinin İcra Kurulu adına Sn. İsmail Baykal, Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Yönet meninin Sn. Turgay Davaz olmasına, yayın kurulunun 4 dernek başkanından oluşturulmasına ve reklam sorumlusunun Sn. Bülent Cihan olmasına karar verildi. Ayrıca tüm dernekler tarafından dergiye reklam alınmasına yönelik çalışma yapılarak, maliyetin mümkün olduğu kadar düşülmesine karar verildi. Resmi kurumlara gönderilecek olan dergi İcra Kurulu olarak gönderilecektir. Derginin birim maliyeti çıktıktan sonra dernekler, istedikleri dergi âdetine göre ödeme yapacaklardır..
6 Ortak Logonun belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma sonucunda İcra Kurulunca Mersin Derneği tarafından üniversiteye yaptırılan Logonun Ortak Logo olması konusunda mutabakata varılmıştır. Logonun renkleri konusunda çeşitli görüşler üzerine Logonun diğer derneklere mail olarak atılmasına ve diğer dernek lerce de renk çalışması yapılmasına müteakip bir sonraki toplantıda logonun son halinin kesinlik kazan masına karar verilmiştir..
7 Basın Ajansının Belirlenmesi konusunda PR Basın Ajansı şirketi ile anlaşma yapılarak, maliyetin İcra Kurulunca daha önce belirlenen oranda derneklere dağıtılmasına karar verilmiştir. 8 Doğrudan Temsil ile iş takibi konusunda, iş takibi yapan kişilerin yetkili olup olmadığı konusunda tüm dernekler bölgesel olarak gerekli hassasiyeti göstererek, gerekli çalışmaları yapacaklardır. İcra Kurulu olarak Dolaylı Temsil yoluyla iş takibinde yetkisiz kişilerin derneklere bildirilmesi konusunda üyelere yazı yazılmasına karar verilmiştir..
9 Referans kıymetlerinin Gümrük Müşavirlerinin de ulaşabileceği şekilde yayımlanmasının sağlanması ile ilgili Gümrük Müsteşarlığı’na İcra Kurulu olarak yazılı başvuru yapılmasına karar verilmiştir..
10 Gümrük Yönetmeliği’nin 249/2. maddesi, Transit beyannamesine konu eşya için varış Gümrüğünde refakat memuru nezaretinde gönderilmesinin sağlanması ile ilgili Gümrük Müsteşarlığı’na İcra Kurulu olarak yazılı başvuru yapılmasına karar verilmiştir..
11 2011 yılında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi programının hazırlanması konusu görüşülerek, yapılması gerekli olan çalışmalar değerlendirilmiştir. Asgari Ücret Konusu yapılacak olan tüm İcra Kurulu Toplantılarında değerlendirilecektir..
12 2010 yılında Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavının açılıp açılmayacağı konusunda bilgi alınmak üzere Gümrük Müsteşarlığına yazı yazılmasına karar verilmiştir.

Ağustos ayı içerisinde Kamuoyuna Teşvikli İhracatta Atıklara Dikkat edilmesi yönünde bilgilendirme yapıldı;

Dâhilde İşleme mevzuatına göre İkincil işlem görmüş ürün; İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürün olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle, üretim sırasında yok olmayan ve ekonomik bir değeri olan asıl ürün dışında kalan tüm üretim çıktılarını ikincil işlem görmüş ürün olarak sınıflandırabiliriz.
İhracatçılarımız yâda sanayicilerimiz ise söz konusu eşyaları genelde atık olarak tanımlamakta ve mümkün olması durumunda haklı olarak ekonomik anlamda bir değere dönüştürmeye çalışmaktadırlar.
Geçmişte fire olarak değerlendirilen çıktı yâda atıklar yeni durumda (ekonomik değerinin olması şartı ile) ikincil ürün olarak değerlendirilmekte ve yurtiçine satılmadan önce mutlaka Gümrük İşlemine tabi tu tulması gerekmektedir. Üretim çıktılarının fire ya da atık olması ile ikincil ürün olmasının tek ayrımı, söz konusu çıktıların ekonomik değerinin olup olmamasıdır.
Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali gerekmektedir. Daha önce fire yâda atık olarak kabul edilen bu ikincil ürünlerin belge ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali yapılmadığı durumlarda İhracatçılarımız çok ağır müeyyide ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Söz konusu ikincil ürünlerin ekonomik olarak değerlendirilebilmesi yâda yurtiçine serbestçe satılabilmesi için mutlaka bu işlemlerden birinin yapılması gerekmektedir.
İhracatçılarımızın bu konuya özellikle dikkatini çekmek istiyoruz. Dahilde İşleme Belgesi ile ihracat ya panların olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamaları için mutlaka belge müracaatları öncesinde kendi Gümrük Müşavirleri ile görüşerek konu hakkında detaylı bilgi almalarını tavsiye ediyoruz. Aksi halde Güm rük İdareleri tarafından yapılacak olan denetimlerde söz konusu çıktıların (İkincil işlem görmüş ürünlerin) gümrük idaresi gözetiminde imha edilmediğinin, gümrüğe terk edilmediğinin, çıkış hükmünde gümrüğe teslim edilmediğinin veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmediğinin tespiti halinde Gümrük Mevzuatına göre ciddi sorunlar yaşayabilirler. Özellikle bu fire yâda atıkların yapılan denetim ve kontrollerde işletmede bulunamaması durumunda yasal açıdan 5607 sayılı kanunun yaptırımlarına kadar varabilen sonuçlar doğurabilir. Konu ile ilgili kamuoyuna basın aracılığı ile bilgilendirme yapılmıştır.

13 Ağustos 2010 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 2010 yılı içerisinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi verilmesine yönelik İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır;

Bilindiği üzere, 07.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5911 sayılı kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ıncı maddesinin 1. nci fıkrasında “ 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncuları Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür.” Geçici 6. maddesinin 1/a bendinde “Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sı navları Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır. Hükmü gereğince 2009 yılı içinde açılması zorunlu sınav ile ilgili, ilgi de kayıtlı derneklerimize muhatap yazılarında “4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. Maddesinin 1/a bendinde öngörülen Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının 7 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren, 5911 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde kapsamlı mevzuat değişikliğine gidilmesi ve Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarı Taslağının Başbakanlığa sevk edilecek aşamaya gelmesi nedeniyle, anılan sınavın 2009 yılı içinde yapılmaması Devlet Bakanlığı Makamının 14.10.2009 tarih ve 2009/11 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.” Hususu bildirilmiş idi.
Sınavların zamanında yapılamaması bazı stajyerlerin yıl kayıpları olmakla birlikte, mesleğe girme arzusu içerisinde bulunan kişilerin şevkini kırmakta, mevcut müşavir yardımcısı açığımızın her yıl daha da art masına neden olmaktadır. Büyük bir emek, çaba ve zaman harcayarak Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olacak stajyer konumdaki personellerimizin beklentilerine karşılayabilmek, onların emeklerinin karşılığını alabilmelerine olanak sağlamak adına İcra Kurulumuzca 2010 yılı içerisinde sı navların yapılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden ve üyelerimizden gelen yoğun talep ve istek doğrul tusunda yasa hükmünün yerine getirilmesi önem arz ettiğinden 2010 yılı içerisinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavirliği Yardımcılığı sınavlarının yapılıp yapılmayacağı hususlarının İcra Kurulumuza bildirilmesi yönünde yazı yazılmıştır.

02 Eylül 2010 tarihinde Kaşıkara Restaurant’ta Geleneksel iftar yemeğimiz gerçekleştirilmiştir;

Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından organize edilen ve Bursa Vali Yardımcısı Sayın İsmail DEMİRHAN, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE adına vekâleten katılan meclis üyesi Münir EROĞLU, Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Mürsel SARI, DTS Denetmeni Grup Başkanı V. Sayın Taberdar GÜRBÜZ ve Denetmen Necdet ÇETİN, Tarım İl Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Sayın Erdal KUZUCU ve Bitki Korumadan Sayın Veli TOKER, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet GEDİK, TSE Kalibrasyon ve Metroloji Müdürü Sayın Özgür ÖZKAN ve Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürü Sayın Ömer EYÜPOĞLU, UİB Genel Sekreter Yardımcıları Sayın Tansu SİNAĞ ve Sayın Özcan KOLBAŞI, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürümüz Sayın Tevfik USTA ve İdarecilerimizin, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili Sayın Turgay DAVAZ, RUMELİSİAD Yön. Kur. Başkanı Sayın Vehbi VARLIK ve NOSAB Yön. Kur. Başkanı Sayın Yalçın ARAS, Basın Mensupları ile Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcısı üyelerimiz ve Stajyerler personellerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimiz 02 Eylül Perşembe akşamı (dün) Kaşıkara Restaurant’ta yapılmıştır.
Bu güzel gecede meslektaşlarımız ile Dış Ticaretin tüm kurumlarından katılan güzide konuklarımızı ağırlamanın, onurunu ve kıvancını yaşadık. Gümrük Müşavirliği mesleğini ve mesleğin sorunlarını masanın diğer tarafındaki paydaşlarımıza birebir anlatma olanağını sağladığımız bu organizasyonlar ile meslek taşlarımızı da bir araya getirerek yoğun iş temposu arasında nefes almalarını sağlamayı ve mesleki kay naşmayı amaçlamaktayız.
Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın kamuoyunda her geçen gün daha fazla tanındığı ve Gümrük Müşaviri imajını her geçen gün daha da güçlendirdiğimiz bu tür organizasyonlara, meslektaşlarımızın yoğun bir şekilde ilgi göstermesi bizleri ayrıca sevindirmektedir.
Camiamızın bir arada olması, bu coşkunun her yıl giderek artmasını temenni ederiz.

17 Eylül 2010 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğünden Gümrük Müşavirliği ve Güm. Müş. Yardımcılığı Sınavları ile ilgili yazmış olduğumuz yazıya cevap gelmiştir;

2010 yılı içersinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının yapılıp, yapılmayacağı hususunda İcra Kurulu olarak T.C. Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 08.04.2010 tar ihinde ve 13.08.2010 tarihinde yazmış olduğumuz yazılara istinaden T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar lığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 17.09.2010 tarihinde cevap yazmıştır.
“4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 1/a bendinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılacağı hükmü yer almaktadır.
Ancak, Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Taslağının üzerinde yapılan çalışmalarının tamamlanarak Başbakanlığa sevk edilme aşamasına geldiği dikkate alındığında, taslağın bu yıl içerisinde Başbakanlığa sevk edilmesi halinde gümrük müşavir liği/müşavir yardımcılığı sınavlarının ilgili Gümrük Müşavir Odaları Birliği tarafından gerçekleştirileceğinden, 2010 yılı içerisinde gümrük müşavirliği/müşavir yardımcılığı sınavının Müsteşarlığımızca yapılmasının; bu yıl içerisinde Başbakanlığa sevk edilmemesi halinde sınavın 2011 yılının ilk yarısında yapılması Devlet Bakanlığı Makamının 14.09.2010 tarih ve 2010/10 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.” Denilmiştir.

22 Eylül 2010 tarihinde Devlet Bakanımız Sayın Hayati YAZICI İzmir’de yapılan bir program dolayısıyla İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Nazım BÜTÜN’ü makamında ziyaret etmiş ve İcra Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Taşkın DALAY’da ziyarete katılmıştır. Görüşmeler ile ilgili üyelerimize bilgi verilmiştir;

Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı, İzmir’ de yapılan bir program dolayısı ile İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Nazım Bütün'ü makamında ziyaret etmiş olup, İcra Ku rulu Başkan Vekilimiz ve İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanımız Sayın Taşkın Dalay’da ziyarete katılmıştır. Başkan Vekilimiz Ziyaret sırasında Bakan Bey’e mesleğimizle ilgili öncelikle Gümrük Müşavirliği ve yardımcılığı sınavının birkaç yıldır yapılmadığı, bu sene sınavın açılmasının gerektiği ve en önemlisi mesleğimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan ODA Kanun Tasarısının bir an önce yasalaşması konularında meslektaşlarımızın taleplerinin olduğunu İcra Kurulumuz adına iletmişlerdir.
Sayın Bakanımız, Gümrük Müşavirliği ve yardımcılığı sınavlarının, her sınav sonrası dava konusu yapıldığını belirterek, sınavın bu yıl da açılmayacağını ancak teşkilat kanunundaki değişiklikle beraber Gümrük Müşavirleri Oda Kanunun çıkartılması konusunda sürecin hızlandırılacağını, dolayısıyla sınavların da Gümrük Müşavirleri Odası tarafından yapılacağını belirtmişlerdir.
Ayrıca Sayın Bakanımız; Gümrük Müşavirleri Oda Yasası konusunda, TOBB’ un olumsuz görüşüne katılmadığını, Gümrük Müşavirlerinin Oda olması gerektiği görüşünde olduğunu, tasarı için gerekli girişimlerin hızlandırılıp takipçisi olacağını bildirmişlerdir. Sayın Bakanımıza, Gümrük Müşavirleri Oda Kanun Tasarısı hakkındaki olumlu açıklamalarından, göreve geldiği dönemden beri mesleğimize ve meslektaşlarımıza verdiği destekten ve Oda Yasası Tasarımızın yasalaşması için gösterdiği özel alakadan ötürü mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür lerimizi arz ederiz.
Bu konuyla ilgili tüm meslektaşımızın da, bağlı bulundukları derneklere ve İcra kurulumuza destek ol malarının son derece önemli olduğunun, bir an önce Oda yasamıza kavuşmak için de İcra Kurulu olarak çalışmalarımıza da hız verdiğimizin bilinmesini önemle rica ederiz.

29 Eylül 2010 tarihinde Sahte düzenlenmiş evraklar ile ilgili Meslektaşlarımızın mağdur olmamalarını teminen dikkatli olunması hususunda İcra Kurulu olarak bilgilendirme yapılmıştır;

İthalat, İhracat vb. Dış Ticaret İşlemlerinde, Nakliye Acenteleri (Deniz, Hava, Kara) ile mükellef adına iletişim ve koordinasyon, Gümrük Müşavirleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İcra Kurulumuza gelen duyumlardan, son dönemlerde kötü niyetli bazı kişilerin hayali nakliye şirketleri oluşturdukları, Gümrük Müşavirliği şirketlerini arayarak, sanki Gümrük Müşavirliği firmasının işlemlerini takip ettiği ithalatçı firma adına yurtdışından eşya getirmiş gibi göstererek, sahte fatura vb. evraklarla para tahsil etmeye çalıştıkları öğrenilmiştir. Konuyla ilgili meslektaşlarımızın mağdur olmamalarını teminen, dikkatli olunması hususunda bil gilendirilme yapılmıştır.

6–7 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da yapılan Dünya Gümrük Forumu’na İcra Kurulu olarak katıldık;

Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Dünya Gümrük Örgütü'nün (DGÖ) "Uluslararası Gümrük Ağı ve Özel Sektör" konulu 2010 yılı Dünya Gümrük Forumu, ülkemizin evsahipliğinde yaklaşık 400 yabancı konuğun katılımıyla 6–7 Ekim 2010 tarihlerinde 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da düzenlenmiştir. Bakanımız Sayın Hayati YAZICI'nın himayelerinde, DGÖ üye ülkelerinin gümrük idarelerinden sorumlu bakanları ile gümrük idareleri başkanlarını; özel sektör üst düzey yetkililerini ve tanınmış akademisyenleri bir araya getiren Dünya Gümrük Forumu, DGÖ'nün yılın en önemli organizasyonu olmuştur.

DGÖ’nün 2010 yılı için belirlediği “Gümrük ve İş Çevresi: işbirliği yoluyla performansın arttırılması” temasının işleneceği söz konusu Forum;
• 21’inci Yüzyılda Gümrükler
• Uluslararası Gümrük Ağı: Konsept, ana unsurlar ve hedefler,
• Eşgüdümlü sınır yönetimi ve İstihbaratadayalı risk yönetimi
• GümrükÖzel Sektör Ortaklığı: Ticaretin yeni perspektifleri
• Ortaklık Paradigmaları:
• AEO
• Ticaret ve Taşımacılık Lojistiğinde bilgi ve verinin rolü
• En İyi Uygulama örnekleri
• 21’inci Yüzyılda Gümrükler: İlerlemeye yönelik ivme kazandırma
Konularından oluşmuştur.
Açılış konuşmasını Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Sayın Kunio MIKURIYA’nın yaptığı toplantıda TOBB Başkan Vekili Halim METE, Devlet Bakanımız Sayın Hayati YAZICI Konuşma yapmıştır.

Küresel Bağlantılı Gümrükler; Kavram, ana unsurlar ve hedefler ile ilgili panelde Belçika Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdarecisi Noel COPLIN, Kore Gümrük İdaresi Komiser Yardımcısı Taı Bok LEE, Birleşik Krallık Gümrükler ve Gelirler İdaresi Direktörü Mıke NORGROVE, Uluslar arası Gümrük Müşavirleri Dernek leri Federasyonu Sekreteri ve aynı zamanda DGÖ Özel Sektör Danışma Grubu Başkanı Carol WEST, Vırgınıya S.Cram Bm Avrupa Ekonomik Komisyonu Ticaret ve Kereste Birim Direktörü Moderatörlüğünde konuşmalarını yaptılar.

Öğleden sonraki İkinci Oturumda, Dünya Bankası Türkiye Baş Ekonomisti Mark Roland Thomas ikinci oturum panel açılış konuşmasını yaptıktan sonra Eş Güdümlü Sınır Yönetimi ve İstihbarat Dayalı Risk Yönetimi Moderatör Gareth Lewis tarafından yönetildi. Panelistler Zahra Maafiri Fas Dış Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Politikası Müdürü, Juan Jose Bravo Meksika Gümrük İdaresi Genel Müdürü, Rıza Mehmet KORKMAZ T.C. Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Stephen Holloway Trusted Trade AllıanceAsya Pasifik Eş Başkanı ve Kanberra Üniersitesi Gümrük ve Vergi Çalışmaları Merkezi Dekanı birer konuşma yapmışlardır. Üçüncü oturum Gümrük İş ve Çevreleri Ortaklığı; Ticarette yeni bakış açıları panelinin açılış konuş masını Genel Müdür Ömür GEBEŞ ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (GTİ) Dış İlişkiler Uzmanı Sinem ŞEN KAYA’nın yaptığı Moderatörlüğünü ise Avrupa Dış Ticaret Forumu (EFA) Başkanı ve Münster Üniversitesi Hukuk Okulu Dekanı Propf Dr. HansMıchael Wolfgang yapmıştır. Panel Konuşmacıları; Marıanne Rowden Amerika İhracatçılar ve İthalatçılar Birliği (AAEI) Başkanı ve CEO’su, Peter Wılmott Europro, John Kok Hph, Harald Schonfelder Fedex Kuresel Tic. Hiz. İdare Müdürü. 2010 yılı Dünya Gümrük Forumunun 2. gün Dördüncü oturumu Ortaklık Paradigmaları; İzlenen Yolu Düzenleme Zamanı mı? Konu başlıklı paneli ile başladı. Panel Moderatörlüğünü Amerikan Ticaret Odası Gümrükler ve Tiacaret Komitesi Başkanı Zhaokang Jıang’ın yaptığı panelde Avrupa Komisyonu Güvenlik, Ticareti Kolaylaştırma ve Uluslar arası Koordinasyon Direktörü Antonis Kastrissianakis yaptığı açılış konuş masının ardından Trusted Trade Alliance Avrupa İdari Müdürü Matthias Merz, Japonya Maliye Bakanlığı Gümrükler ve Tarife Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Kazuhiko Koguchi, Baker & Mckenzie Meksika Ed mundo Elias birer konuşma yapmışlardır.

Ticaret ve Taşıma Lojistiğinde Bilgi ve Verimin Rolü konulu Beşinci oturumun moderatörlüğünü Kıdemli Çözümler Uzmanı Gümrük ve Ticareti Kolaylaştırma BirimiBilişim Teknolojileri Crown Agents Valentına Mıntah yapmıştır.
GS1 Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Miguel Lopera’nın panel açılış konuşmasının ardından MCP PLC İdari Müdürü & IAPH Ticareti Kolaylaştırma ve Liman Topluluk Sistemleri Teknik Momitesi Üyesi Alan Long, Soget Kurumsal Gelişim Başkanı & IAPH Ticareti Kolaylaştırma ve Liman Topluluk Sistemleri Teknik Komitesi Üyesi Pascal Ollivier, Azerbeycan Gümrük İdaresi İstatistik ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı Igbal Babayev, Hukuk İşleri ve Gümrük Politikası Özel Tır MüşaviriIRU Gümrük İşleri Başkanı Jean Acri, Türkiye Uluslar arası Nakliyeciler Birliği İcra Komitesi Başkanı Mine Kaya birer konuşma yapmışlardır.
Öğleden sonraki Küresel En İyi Uygulamaların Değerlendirilmesi; Ortaklığa İşlerlik Kazandırma konulu altıncı oturum Gareth Lewis’in moderatörlüğünde başlamıştır. ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi Komis eri Alan Bersin’in yaptığı açılış konuşmasının ardından Komiser Yardımcısı Faliyet Sonrası/Kıymetlendirme, Gana Gümrük İdaresi Fred Gavor, Siemens İhracat Kontrol ve Gümrük Kuralları Başkan Yardımcısı Jürgen Ehrke, Genel Müdür Yardımcısı, Avusturya Maliye Bakanlığı Bettına VoglLang, Genel Müdür, Makedonya Gümrük İdaresi Vanco Kargov birer konuşma yapmışlardır.
21. Yüzyılda Gümrükler; İlerleme Doğrultusunda İvme Kazandırma konulu forumun yedinci oturumunda Trusted Alliance AsyaPasifik İdari Müdürü ve Uluslar arası Gümrük Ağı Başkanı David Widdowson, T.C. Gümrük Müsteşar Yardımcısı Ali NURAL’un yaptığı konuşmalar ardından Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunıo Mıkurıya ve AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Rıza Mehmet KORKMAZ’ın yaptığı kapanış konuşmaları ile forum sonlanmıştır.

Aynı günün akşamı T.C. Gümrük Müsteşarlığı’nın ev sahipliğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin sponsorluğunda konuklara akşam yemeği verilmiştir. Yemekte Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ bir konuşma yapmıştır.

13 Ekim 2010 tarihinde Tüzel kişilik ortaklıkları ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır;

Gümrük müşavirliği şirketine ortak olan gümrük müşavirinin hayatını kaybetmesi, anılan Kanunun Geçici 6. maddesi gereğince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi, Kanunun 227/1. maddesinde sayılan koşullardan birini yitirmesi yada herhangi bir nedenle izin belgesini iptal edilmesi, askere gitmesi, 227/1d maddesinde sayılan suçlardan başka bir suç nedeniyle 6 aydan fazla hapis cezası alması neden leriyle gümrük müşavirliği şirketine ortak gümrük müşavirinin sayısının bire düşmesi halinde nasıl işlem yapılacağı hususları ayrıntılı olarak 2010/23 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.
Ancak; uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması, hatalı ve yanlış işlem yapılmasına meydan ver ilmemesi, şikayetlerin ve sızlanmaların önlenmesi açısından, ileride telafisi güç hukuki sonuçlar doğura bileceği endişesini taşıdığımız hususlardan biri olan tüzel kişi ortağı gümrük müşavirinin kendi isteği ve talebi doğrultusunda sağlık problemlerini ya da mesleği fiilen yürütemeyecekleri gerekçesiyle, mesleği icra edemeyeceğini beyan ederek; izin belgelerini Derneğimiz vasıtasıyla ya da doğrudan Genel Müdürlüğünüze geçici ya da devamlı surette teslim eden gümrük müşavirlerinin ortak olduğu gümrük müşavirlik şirket lerinin (fiilen tek ortak kalan tüzel kişi gümrük müşavirlik firmalarının) tüzel kişilik şeklinde gümrük işlem lerini yürütüp yürütemeyecekleri hususunda Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerimiz ile Derneklere bilgi verilmesi konusunda Gümrükler Genel Müdürlüğüne İcra Kurulu olarak yazı yazılmıştır.

16 – 17 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir;

16 Ekim 2010 Cumartesi ve 17 Ekim 2010 Pazar günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde yapılan İcra Kurulu toplantısında; mesleğimiz açısından aşağıda özetlenen şekilde kararlar alınmıştır.
1 Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği ile ilgili gelinen nokta görüşülmüş olup yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI başta olmak üzere ilgili tüm bürokratlardan randevu talep edilerek yasa tasarısı konusunda güncel bilgi alınmasına, tasarının yasalaşma sürecinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına,
2 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi, asgari ücret tarifesi ihlalleri ve alınacak tedbirler konusunda yol har itası belirlenmiştir. Kasım ayı içinde Kızılcahamam’da geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına karar ver ilmiştir. Yapılacak olan bu toplantıda Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği ile Asgari Ücret Tarifesi ana gündem maddelerimiz olup Gümrük Müsteşarının katılımı başta olmak üzere ilgili tüm bürokratların katılımının sağlanması için gerekli görüşmelerin yapılmasına,
3 Mesleğimizin tanıtımı için gerek bölgesel, gerekse tüm Türkiye genelinde etkinlikler düzenlenme sine, 4 Tek pencere sistemi ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesine, yapılacak düzenlemelerde etkin bir rol üstlenmek için gerekli tedbirlerin alınmasına,
5 Elektronik beyanname ile ilgili olarak camiamızın bilgilendirilmesi için Genel Müdürlük yetkililerin ve Dış Ticaret yetkililerinin katılımının sağlanacağı, her bölge de seminer düzenlenmesine,
6 Tüm derneklerin 2011 yılından itibaren ortak bir üye takip programı kullanmasına, ortak bir dergi yayınlamasına,
7 Gümrük Kanunu’nun 234. maddesi ile ilgili uygulama değerlendirilmiş olup, sistem veya program sebebiyle beyan edilen vergi ile sistem tarafından hesaplanan vergilerden kaynaklanan cezalarla ilgili tüm şikâyetlerin İcra Kuruluna aktarılmasına,
8 Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2010 tarih ve 22622 sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemine dair görüş öneri ve aksaklıkların 27.10.2010 tarihine kadar bildirilmesine ilişkin olarak; konunun Kasım ayı içinde Kızılcahamam’da yapılması planlanan toplantıda görüşülmesine, bu tarihe kadar üyelerimizden gerekli görüşlerin toplanmasına,
9 Uygulamada birliğin sağlanması açısından; mükellef talebi ile iptal edilen beyannameler için ayrıca onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalar için tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul için asgari ücret tarifesinde belirlenen tutarın fatura edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

26 Ekim 2010 tarihinde İcra Kurulu olarak Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda “Elektrik Ortamda Gümrük ve Dış Ticaret Veri Sistemi Uygulamaları” konulu Seminer düzenlenmiştir;

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulumuzun organize ettiği ‘’Elektronik Ortamda Gümrük ve Dış Ticaret Veri Sistemi Uygulamaları’’ konulu seminer, 26 Ekim 2010 tarihinde Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Seminere konuşmacı olarak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Ramazan ERSOY, Dış Ticaret Müsteşarlığı Standardizasyon Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU ile Şube Müdürü Ramazan YANAR, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Rasim KUTLU ve Harun USLU ile Muhabere Elektronik Daire Başkanı Nurcan ÖZYAZICI iştirak etmişlerdir.

İki oturum halinde geçen seminerin ilk oturumda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Ramazan ERSOY başkanlığında 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ve Dış Ticaret Veri Sistemi Uygulamaları konuları işlenmiş olup, ikinci otumda İcra Kurulu Dönem Başkanınız İsmail BAYKAL’ın Başkanlığında E Gümrük Uygulamaları konusu ele alınmıştır.

Gümrüklerimizde ve Dış Ticaret işlemlerinde yaşanan son gelişmeler karşısında üyelerimizin ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın yeni dönemde sıkıntı yaşamamak adına bil gilendirilmelerine yönelik olarak ve Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü’nün pilot gümrük idaresi seçilmesi ne deniyle ilkini Ankara’da gerçekleştirdiğimiz seminer, ilerleyen zaman içerisinde diğer dernek merkezlerimizin bulunduğu mahallerde de gerçekleştirilecektir.

Kasım ayı içerisinde Kamuoyuna Gümrük işlemlerinin yeni yılda elektronik ortamda yapılacağı ile ilgili bilgilendirme yapıldı;

2011 yılında Gümrük işlemleri tamamen elektronik ortamda düzenlenecek olup, TSE, DTS gibi ku rumlara yapılan izin başvuruları da artık online ortamdan yapılacak. Pilot Uygulama Kasım ayında Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü’nde başlatılmış olup, Aralık ayında da Gemlik veya İzmir gibi liman gümrüklerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Konu ile ilgili kamuoyuna basın aracılığı ile bilgilendirme yapılmıştır.

30 Kasım 2010 tarihinde Gümrük Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ’a İcra Kurulu olarak ziyarette bulunduk;

30 Kasım 2010 Salı günü Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak Gümrük Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ’a Gümrük Müsteşarlığına atanması ile ilgili duyduğumuz mem nuniyeti belirtmek ve yeni görevinde başarılar dilemek üzere makamında ziyarette bulunduk.

Ziyarete, Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Dönem Başkanı İsmail BAYKAL, Başkan Vekilleri Cihangir ONGER ve Abdulbaki ŞİMŞEK, Genel Sekreter Suat YÜCLEN ile İcra Kurulu Üyeleri Cemal İNCE ve Turgay DAVAZ katılmıştır.
Ziyarette, başta Gümrük Müşavirleri Odası Kanun Taslağı olmak üzere mesleki sorunlar ele alınmıştır. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, Sayın Müsteşarımız en kısa sürede derneklerimizi ziyaret edeceğini belirtmişlerdir.

01 Aralık 2010 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI İcra Kurulumuzu Makamına kabul etmiştir;

01 Aralık 2010 Çarşamba günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI beyefendi Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Üyelerini Makamında kabul etmiştir. Ziyarete, Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Dönem Başkanı İsmail BAYKAL, Başkan Vekili Taşkın DALAY, Genel Sekreter Suat YÜCELEN ile İcra Kurulu Üyeleri Türkan CERRAHOĞLU, Ramazan SEDİR ve Cemal İNCE katılmıştır.
Gerçekleşen ziyarette, Sayın Bakanımızla “Gümrük Müşavirleri Odası Ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı”nın son durumu değerlendirilmiştir. Ayrıca 2011 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. Sayın Bakanımız İcra Kurulumuza “Gümrük Müşavirleri Odası Ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı”nın Başbakanlığa sevk edildiği müjdesini vermişlerdir.

13 Aralık 2010 tarihinde İcra Kurulu olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili toplantıların sonucu bildirilmiştir;

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.11.2010 tarihli Gümrük Müşavirleri Derneklerine muhatap yazılarında, 2011 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin tespiti ile ilgili olarak sivil toplum kuru luşları TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve YASED ile görüşmelerde bulunularak mutabakat sonucu ile Güm rük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi tespitine ilişkin görüş ve önerilerin Müsteşarlığınıza iletilmesi istenildiğinden, İcra Kurulumuzca söz konusu sivil toplum kuruluşları olan TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve YASED ile görüşmelerde bulunmak üzere davet yazısı gönderilmiştir.
Söz konusu toplantının ilki 27.11.2010 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı sonunda kurum temsilcileri tarafımızdan sunumu yapılan taslak metin ile ilgili 2011 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi görüş ve önerilerimizi yetkili kurullarına aktarmak zorunda olduklarını beyan ederek, konu ile ilgili olarak ikinci toplantının yapılmasının yararlı olacağını beyan etmişlerdir. Yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda tarafımıza yapılan öneri kabul görmüş olup, ikinci toplantının 02.12.2010 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
İkinci toplantı 02.12.2010 tarihinde yine İstanbul Dernek ev sahipliğinde kurum temsilcilerinin katılımı ile bir önceki önerilerimizin değerlendirilmeleri yetkili kurullarının görüşleri doğrultusunda uzun bir süreci alan toplantı ile, çoğu kalemlerde mutabakata varılmasına rağmen bazı sivil toplum örgütlerince farklı, farklı talepler ile karşılaşılması sonucunda çoğunluğun görüşleri doğrultusunda, liste fiyatlarının uygun ol masına karşın kademeli ücretlendirme tarifesi baremleri, Dahilde İşleme İzin Belgeli İthalat, indirim oran ları, beyanname sayıları ve indirim oranlarının yabancı sermayeli diğer şirketlere de tanınması ile ilgili talepler doğrultusunda, konunun yeniden değerlendirilmesinin zarureti üzerine sektör temsilcileri tarafından üçüncü toplantının yapılması talep edilmiştir. İcra Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda talep uygun bulunmuş, 08.12.2010 tarihinde toplantının yapılması kararlaştırılarak, toplantı sonlandırılmıştır.
Üçüncü toplantı 08.12.2010 tarihinde aynı yerde kurum temsilcilerinin katılımı ile başlamıştır. Bir önceki toplantıda mutabakat sağlanmayan maddeler üzerinde görüşmeler başlamıştır. Ancak önceki iki toplantıda da zuhur ettiği üzere, sektör temsilcilerinin taleplerinin birbirinden farklı olması, ortak bir görüş oluşturulamaması, sektörleri temsilen her toplantıya farklı kişilerin katılması, katılan kurum temsilcilerinin, temsil ettikleri kurum adına karar verme yetkileri bulunmadığını belirtmeleri ve değerlendirmelerin kurum larına yazılı olarak götürülmesi kaydı ile bir cevap verebilecekleri yönündeki talepleri nedeniyle, toplamda 14 saat süren üç toplantı neticesinde sektör temsilcileri ile İcra Kurulumuz arasında bir konsensüs sağlana mamıştır.
Konu ile ilgili gerekli açıklamaların yer aldığı İcra Kurulu yazımız 13 Aralık 2010 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

17 Aralık 2010 tarihinde Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve İcra Kurulumuzun organize ettiği DTVS uygulamaları hakkındaki seminer Mersin’de gerçekleştirilmiştir;

Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) Projesi çalışmaları çerçevesinde pilot uygulamaya geçilmesine ilişkin 2010/42 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği” 08.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede yeni sisteme geçiş sürecinin mümkün olduğunca hızlı, etkin ve sorunsuz tamamlanmasını teminen, pilot uygulamaya geçilen illerden başlayarak çeşitli illerimizde ilgili firmaları bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve İcra Kuru lumuzun ortaklaşa organizasyonu ile 17.12.2010 tarihinde Mersin’de Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği toplantı salonunda Daire Başkanı Ö. Tarık GENÇOSMANOĞLU tarafından DTS Tebliği gereğince bazı tarım ürünlerinin ithalat denetimlerinin DTVS üzerinden yapılacağına dair bilgilendirme yapılmıştır.

2010 yılı Aralık ayı içerisinde Veri Giriş Salonlarına 5 adet yazıcı alınarak kurulumları yapılmıştır;

Veri giriş salonlarındaki yazıcıların arızalı olmasından dolayı, derneğimizce dönem dönem yeni yazıcılar alınarak Bursa, Gemlik ve Mudanya veri giriş salonlarına bağlantıları yapılmıştır. Ancak alınan yazıcıların çeşitli nedenlerle sürekli arıza yapması, problemi bizler açısından rahatsız edici bir noktaya getirmiştir. Bu noktadan hareketle dernek Yönetimimizce Türkiye’deki en yoğun gümrük idarelerinin incelenmesine ve bu sorunun yoğun gümrüklerde nasıl çözüldüğü konusunda bir araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan incelemede kullanıcı müdahalesi olmayan, kapalı bir tür yazıcı tipinin AHL Gümrük Müdürlüğünde yoğun olarak kullanıldığı ve sorun yaratmadığı tespit edilmiştir. Bursa Veri Giriş Salonuna demo olarak kurulumu yapılan ve test edilen OKI MI5100 FB marka yazıcı, veri giriş salonlarındaki kullanıcı arkadaşlarımızın da beğenisi doğrultusunda, Derneğimiz İktisadi İşletmesi tarafından 5 adet olarak alınmış ve Aralık ayının son haftasında Bursa Veri Giriş Salonuna 2 adet, Gemlik Veri Giriş Salonuna 2 adet ve Mudanya Veri Giriş Salonuna 1 adet olarak kurulumları yapılmıştır.

<

31 Aralık 2009 tarihinde 2011 yılına ilişkin Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi ile Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları yayımlanmış olup üyelerimizle paylaşılmıştır;

2011 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri Düzenleyen Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2010/59 sayılı Genelgesi ve 2011 yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari ücretlerini düzenleyen Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/60 sayılı Genelgesi yayımlanmış ve Asgari Ücret Tarifesi üyelerimizle paylaşılmıştır. Asgari Ücretlerin belirlenmesi ile ilgili İcra Kurulumuzca, yaklaşık 4 ay yoğun bir mesai harcanmıştır. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına yapılan çalışmalar, harcanan emek ve alınan sonuç konusundaki detaylı çalışma önümüzdeki günlerde ayrıca paylaşılacak olup, mesleğimiz açısından hayırlı olmasını temenni ederiz.

2010 YILI İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

• YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI 25
• ALINAN KARAR SAYISI 214
• GELEN EVRAK SAYISI 1104
• GİDEN EVRAK SAYISI 1209
• TÜRKİYE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU VE ORTAK TOPLANTISI SAYISI 14
• ALINAN KARAR SAYISI 40

BUGÜMDER ÜYE BİLGİLERİ VE ALBÜMÜ

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ ÜYESİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLER LİSTESİ

GÜMRÜK MÜŞAVİR ÜYELERİMİZ

Ahmet Özenalp

Ahmet Özenalp
Gümrük Müşaviri

Ahmet Nevruz

Ahmet Nevruz
Gümrük Müşaviri

Erol Tamer

Erol Tamer
Gümrük Müşaviri

Mehmet Kaymakçı

Mehmet Kaymakçı
Gümrük Müşaviri

Yener Yavuz

Yener Yavuz
Gümrük Müşaviri

Mehmet Ali Tokuç

Mehmet Ali Tokuç
Gümrük Müşaviri

Altan Ertekin

Altan Ertekin
Gümrük Müşaviri

Mehmet Ali Demirel

Mehmet Ali Demirel
Gümrük Müşaviri

Yücel Fildişi

Yücel Fildişi
Gümrük Müşaviri

Mustafa Demirkol

Mustafa Demirkol
Gümrük Müşaviri

Ahmet Ganioğlu

Ahmet Ganioğlu
Gümrük Müşaviri

Selahattin Akcan

Selahattin Akcan
Gümrük Müşaviri

Mustafa Gümüş

Mustafa Gümüş
Gümrük Müşaviri

Zeki Özel

Zeki Özel
Gümrük Müşaviri

Selim Dinçer Ünver

Selim Dinçer Ünver
Gümrük Müşaviri

Hayati Mızrak

Hayati Mızrak
Gümrük Müşaviri

Çelebi Sürücü

Çelebi Sürücü
Gümrük Müşaviri

Hüseyin Muzaffer Ercan

Hüseyin Muzaffer Ercan
Gümrük Müşaviri

Zeki Biçen

Zeki Biçen
Gümrük Müşaviri

Burhan Levent Güney

Burhan Levent Güney
Gümrük Müşaviri

Murat Günyüz

Murat Günyüz
Gümrük Müşaviri

Özgür Keskin

Özgür Keskin
Gümrük Müşaviri

Abidin Pemik

Abidin Pemik
Gümrük Müşaviri

 Fatih Ganioğlu

Fatih Ganioğlu
Gümrük Müşaviri

Emirhan Kıratlı

Emirhan Kıratlı
Gümrük Müşaviri

Yarullah Çalış

Yarullah Çalış
Gümrük Müşaviri

İsmail Cengiz

İsmail Cengiz
Gümrük Müşaviri

Süleyman Uluş

Süleyman Uluş
Gümrük Müşaviri

Nejla Öğretmen

Nejla Öğretmen
Gümrük Müşaviri

Durmuş Korkmaz

Durmuş Korkmaz
Gümrük Müşaviri

Nurettin Uslu

Nurettin Uslu
Gümrük Müşaviri

Selçuk Şahinoğulları

Selçuk Şahinoğulları
Gümrük Müşaviri

Suat Yücelen

Suat Yücelen
Gümrük Müşaviri

Mustafa Kır

Mustafa Kır
Gümrük Müşaviri

Süleyman Şimşek

Süleyman Şimşek
Gümrük Müşaviri

Mustafa Yaşar

Mustafa Yaşar
Gümrük Müşaviri

Orhan Kattaş

Orhan Kattaş
Gümrük Müşaviri

Turgay Arabacı

Turgay Arabacı
Gümrük Müşaviri

Ali Uçar

Ali Uçar
Gümrük Müşaviri

Bülent Arslan

Bülent Arslan
Gümrük Müşaviri

Hülya Barbaros

Hülya Barbaros
Gümrük Müşaviri

Nalan Emlier

Nalan Emlier
Gümrük Müşaviri

Çiğdem Kocager

Çiğdem Kocager
Gümrük Müşaviri

Mehmet Göral

Mehmet Göral
Gümrük Müşaviri

Mehmet Göral

Mehmet Göral
Gümrük Müşaviri

Ali Osman Avşar

Ali Osman Avşar
Gümrük Müşaviri

Serdar Sevgi

Serdar Sevgi
Gümrük Müşaviri

Halil Şimşek

Halil Şimşek
Gümrük Müşaviri

Erdinç Keleş

Erdinç Keleş
Gümrük Müşaviri

Olcay Ülker

Olcay Ülker
Gümrük Müşaviri

Hüseyin Adnan Üke

Hüseyin Adnan Üke
Gümrük Müşaviri

Mustafa Gazi

Mustafa Gazi
Gümrük Müşaviri

Turabi Sürücü

Turabi Sürücü
Gümrük Müşaviri

Ayhan Okumuş

Ayhan Okumuş
Gümrük Müşaviri

Tolga Poker

Tolga Poker
Gümrük Müşaviri

Bülent İldeş

Bülent İldeş
Gümrük Müşaviri

Abdullah Yücel

Abdullah Yücel
Gümrük Müşaviri

Ahmet Saraçoğlu

Ahmet Saraçoğlu
Gümrük Müşaviri

Hasan Ertan Doğruer

Hasan Ertan Doğruer
Gümrük Müşaviri

Mehmet Kut

Mehmet Kut
Gümrük Müşaviri

Erdal Namal

Erdal Namal
Gümrük Müşaviri

Sacettin Ölmez

Sacettin Ölmez
Gümrük Müşaviri

Ali Cengiz Özaydın

Ali Cengiz Özaydın
Gümrük Müşaviri

Yıldırım Beyazıt Korkmaz

Yıldırım Beyazıt Korkmaz
Gümrük Müşaviri

İrfan Ayan

İrfan Ayan
Gümrük Müşaviri

Funda Bozkut

Funda Bozkut
Gümrük Müşaviri

Polat Ünlü

Polat Ünlü
Gümrük Müşaviri

Pınar Ercan

Pınar Ercan
Gümrük Müşaviri

Osman Kılıçkıran

Osman Kılıçkıran
Gümrük Müşaviri

Mehmet Ağca

Mehmet Ağca
Gümrük Müşaviri

Cevdet Gülümser

Cevdet Gülümser
Gümrük Müşaviri

Murat İlker Tezcan

Murat İlker Tezcan
Gümrük Müşaviri

Ömer Özdemir

Ömer Özdemir
Gümrük Müşaviri

Ferhat Topçuoğlu

Ferhat Topçuoğlu
Gümrük Müşaviri

Erdal Dağıdır

Erdal Dağıdır
Gümrük Müşaviri

Tacettin Özerman

Tacettin Özerman
Gümrük Müşaviri

Nadir Kıraç

Nadir Kıraç
Gümrük Müşaviri

Yeşim Yeşildağ

Yeşim Yeşildağ
Gümrük Müşaviri

Hamza Parlak

Hamza Parlak
Gümrük Müşaviri

Mücahit Arun

Mücahit Arun
Gümrük Müşaviri

Kadir Kütük

Kadir Kütük
Gümrük Müşaviri

Mehmet Yıldırım

Mehmet Yıldırım
Gümrük Müşaviri

Selehattin Özgenç

Selehattin Özgenç
Gümrük Müşaviri

Sezai Gürdal

Sezai Gürdal
Gümrük Müşaviri

Neşe Yıldırım

Neşe Yıldırım
Gümrük Müşaviri

Mesut Küçükkaya

Mesut Küçükkaya
Gümrük Müşaviri

Türker Tezcan

Türker Tezcan
Gümrük Müşaviri

Murat Güleçal

Murat Güleçal
Gümrük Müşaviri

Ahmet Hız

Ahmet Hız
Gümrük Müşaviri

Ahmet Kılıçarslan

Ahmet Kılıçarslan
Gümrük Müşaviri

Hidayet Sevinç

Hidayet Sevinç
Gümrük Müşaviri

Recep Ümit Taşkapı

Recep Ümit Taşkapı
Gümrük Müşaviri

Şeref Uymaz

Şeref Uymaz
Gümrük Müşaviri

Engül Yavuzarslan

Engül Yavuzarslan
Gümrük Müşaviri

Evenur Sarıbaşlı

Evenur Sarıbaşlı
Gümrük Müşaviri

Özcan Eren

Özcan Eren
Gümrük Müşaviri

Gürkan Yavuz

Gürkan Yavuz
Gümrük Müşaviri

Serkan Özgür

Serkan Özgür
Gümrük Müşaviri

Hatice Ebru Ermutlu

Hatice Ebru Ermutlu
Gümrük Müşaviri

Metin Mali

Metin Mali
Gümrük Müşaviri

İrfan Çakır

İrfan Çakır
Gümrük Müşaviri

Yakup Ataş

Yakup Ataş
Gümrük Müşaviri

Turgay Şahin

Turgay Şahin
Gümrük Müşaviri

İsmet Göğerçin

İsmet Göğerçin
Gümrük Müşaviri

Atilla Öztoprak

Atilla Öztoprak
Gümrük Müşaviri

Zafer Yaşar

Zafer Yaşar
Gümrük Müşaviri

Mehmet Boşkapan

Mehmet Boşkapan
Gümrük Müşaviri

Mithat Bolat

Mithat Bolat
Gümrük Müşaviri

Kıymet Aytan

Kıymet Aytan
Gümrük Müşaviri

Bahadır Ünlü

Bahadır Ünlü
Gümrük Müşaviri

Ayhan Göktekin

Ayhan Göktekin
Gümrük Müşaviri

Cengiz Şahin

Cengiz Şahin
Gümrük Müşaviri

Mesut Gönül

Mesut Gönül
Gümrük Müşaviri

Recep Boysan

Recep Boysan
Gümrük Müşaviri

İhsan Erday

İhsan Erday
Gümrük Müşaviri

Suphi Örün

Suphi Örün
Gümrük Müşaviri

Fahrettin Tayfur

Fahrettin Tayfur
Gümrük Müşaviri

Murat İnay

Murat İnay
Gümrük Müşaviri

Abdurrahman Aslan

Abdurrahman Aslan
Gümrük Müşaviri

Ümit Özçelik

Ümit Özçelik
Gümrük Müşaviri

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISI ÜYELERİMİZ

Emin Baykal

Emin Baykal
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mustafa Eğri

Mustafa Eğri
Gümrük Müşaviri Yrd.

Naci Altıntaş

Naci Altıntaş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ergün Uysal

Ergün Uysal
Gümrük Müşaviri Yrd.

Hatice Şengül

Hatice Şengül
Gümrük Müşaviri Yrd.

Murat Özdemir

Murat Özdemir
Gümrük Müşaviri Yrd.

Levent Taşpolat

Levent Taşpolat
Gümrük Müşaviri Yrd.

Sibel Yılmaz

Sibel Yılmaz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Süleyman Uncu

Süleyman Uncu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Serhat Gerçeler

Serhat Gerçeler
Gümrük Müşaviri Yrd.

Veysel Tekçam

Veysel Tekçam
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ayhan Aşık

Ayhan Aşık
Gümrük Müşaviri Yrd.

Rıza Biçen

Rıza Biçen
Gümrük Müşaviri Yrd.

Önder Ünal

Önder Ünal
Gümrük Müşaviri Yrd.

Tamer Akpınar

Tamer Akpınar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Enver Üçüncü

Enver Üçüncü
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özcan Yılmaz

Özcan Yılmaz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Abdulbaki Bozkurt

Abdulbaki Bozkurt
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bülent Bayırlı

Bülent Bayırlı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Kevser Baştürk Serbest

Kevser Baştürk Serbest
Gümrük Müşaviri Yrd.

Levent Can

Levent Can
Gümrük Müşaviri Yrd.

Tülay Tükkeli

Tülay Tükkeli
Gümrük Müşaviri Yrd.

Kerem Üstüner

Kerem Üstüner
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bülent Çalışkan

Bülent Çalışkan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mithat Şanlı

Mithat Şanlı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mustafa Gürbüz

Mustafa Gürbüz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ahmet Öztürk

Ahmet Öztürk
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mehmet Özkan Atalık

Mehmet Özkan Atalık
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ahmet Tatlıcılar

Ahmet Tatlıcılar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Haydar Üçüncüoğlu

Haydar Üçüncüoğlu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Celil Özdemir

Celil Özdemir
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özgür Ece

Özgür Ece
Gümrük Müşaviri Yrd.

Recep Yılmaz

Recep Yılmaz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Gülten Kayadere

Gülten Kayadere
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özgür Köse

Özgür Köse
Gümrük Müşaviri Yrd.

Hakan Yaman

Hakan Yaman
Gümrük Müşaviri Yrd.

Cahit Dalak

Cahit Dalak
Gümrük Müşaviri Yrd.

Esra Uçar Sıncer

Esra Uçar Sıncer
Gümrük Müşaviri Yrd.

Hakan Hacızade

Hakan Hacızade
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ayhan Kahveci

Ayhan Kahveci
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mustafa Ürgen

Mustafa Ürgen
Gümrük Müşaviri Yrd.

Alper Şahin

Alper Şahin
Gümrük Müşaviri Yrd.

Melih Erten

Melih Erten
Gümrük Müşaviri Yrd.

Burcu Onur

Burcu Onur
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mehmet Boyar

Mehmet Boyar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Sancar Çeliköz

Sancar Çeliköz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Adem Çağlar Özdemir

Adem Çağlar Özdemir
Gümrük Müşaviri Yrd.

Uğur Atasoy

Uğur Atasoy
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ahmet İnce

Ahmet İnce
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özcan Özpolat

Özcan Özpolat
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ali Nihat Göral

Ali Nihat Göral
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ziya Yeğen

Ziya Yeğen
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bayram Güngördü

Bayram Güngördü
Gümrük Müşaviri Yrd.

Saniye Güneş

Saniye Güneş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Oktay Buzcu

Oktay Buzcu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Savaş Esen

Savaş Esen
Gümrük Müşaviri Yrd.

Yener Süner

Yener Süner
Gümrük Müşaviri Yrd.

İlhan Bulut

İlhan Bulut
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bülent Türk

Bülent Türk
Gümrük Müşaviri Yrd.

Okan Yıldız

Okan Yıldız
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özcan Hacıoğlu

Özcan Hacıoğlu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ergun Kuyumcu

Ergun Kuyumcu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Oğuz Arabacı

Oğuz Arabacı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Hale Karaaslan

Hale Karaaslan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Murat Demirci

Murat Demirci
Gümrük Müşaviri Yrd.

Gülsüm Efe Özdemir

Gülsüm Efe Özdemir
Gümrük Müşaviri Yrd.

Murat Erdoğan

Murat Erdoğan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Hakan Koşma

Hakan Koşma
Gümrük Müşaviri Yrd.

Duygu Yavuz

Duygu Yavuz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Nizamettin Gürhan Tutlu

Nizamettin Gürhan Tutlu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Burak Türkkan

Burak Türkkan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Çiğdem Tunalı

Çiğdem Tunalı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ziver Taylan

Ziver Taylan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ali Söyler

Ali Söyler
Gümrük Müşaviri Yrd.

Emin Antekin

Emin Antekin
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ertuğrul Altuner

Ertuğrul Altuner
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mustafa Koçak

Mustafa Koçak
Gümrük Müşaviri Yrd.

Edip Özden

Edip Özden
Gümrük Müşaviri Yrd.

Güven Akkaş

Güven Akkaş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ayhan Kırımlı

Ayhan Kırımlı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özkan Kabran

Özkan Kabran
Gümrük Müşaviri Yrd.

Muhammer Çamoğlu

Muhammer Çamoğlu
Gümrük Müşaviri Yrd.

M.Ender Maaşoğlu

M.Ender Maaşoğlu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Murat Bayram

Murat Bayram
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özlem Toktaş

Özlem Toktaş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Erdem Alkış

Erdem Alkış
Gümrük Müşaviri Yrd.

Fethiye Bingöl Çelikkaleli

Fethiye Bingöl Çelikkaleli
Gümrük Müşaviri Yrd.

Turgay Sinanoğlu

Turgay Sinanoğlu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mümin Karacakayalılar

Mümin Karacakayalılar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ali Pulat

Ali Pulat
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mehmet Ali Erez

Mehmet Ali Erez
Gümrük Müşaviri Yrd.

Dilek Barış

Dilek Barış
Gümrük Müşaviri Yrd.

Nilüfer Görmez

Nilüfer Görmez
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mustafa Aslan

Mustafa Aslan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Fatih Şahin

Fatih Şahin
Gümrük Müşaviri Yrd.

Hüsnü Akdağ

Hüsnü Akdağ
Gümrük Müşaviri Yrd.

Canıbey Çolaklar

Canıbey Çolaklar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Arif Dağ

Arif Dağ
Gümrük Müşaviri Yrd.

Serdar Tek

Serdar Tek
Gümrük Müşaviri Yrd.

İlyas Çakır


Gümrük Müşaviri Yrd.

Osman Enis Ay

Osman Enis Ay
Gümrük Müşaviri Yrd.

Emine İder

Emine İder
Gümrük Müşaviri Yrd.

Çetin Tok

Çetin Tok
Gümrük Müşaviri Yrd.

Onur Aydın

Onur Aydın
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mehmet Kantar

Mehmet Kantar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Serkan Dağbağcılar

Serkan Dağbağcılar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Atahan Candağan

Atahan Candağan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Murat Zorlu Sönmez

Murat Zorlu Sönmez
Gümrük Müşaviri Yrd.

Serpil Coşkur

Serpil Coşkur
Gümrük Müşaviri Yrd.

Necla Şenözcan

Necla Şenözcan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ülkü Avunca

Ülkü Avunca
Gümrük Müşaviri Yrd.

Aslı Taşoğlu

Aslı Taşoğlu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ahmet Semerci

Ahmet Semerci
Gümrük Müşaviri Yrd.

Sevda Akışen

Sevda Akışen
Gümrük Müşaviri Yrd.

Elif Anter Kanlıcı

Elif Anter Kanlıcı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özgür Varlıbaş

Özgür Varlıbaş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Handan Şeker

Handan Şeker
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bekir Cihat Tokat

Bekir Cihat Tokat
Gümrük Müşaviri Yrd.

Fikriye Kirikçi

Fikriye Kirikçi
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mustafa Yıldırım

Mustafa Yıldırım
Gümrük Müşaviri Yrd.

Sefer Durmuş

Sefer Durmuş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Veli Çağlar Anıl

Veli Çağlar Anıl
Gümrük Müşaviri Yrd.

Gürcan Özoros

Gürcan Özoros
Gümrük Müşaviri Yrd.

Sibel Macit

Sibel Macit
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ercan Akbaba

Ercan Akbaba
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bülent Biber

Bülent Biber
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ziver Paksoy

Ziver Paksoy
Gümrük Müşaviri Yrd.

Fevzi Efe

Fevzi Efe
Gümrük Müşaviri Yrd.

Metin Çakır

Metin Çakır
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ahmet Oğuz İpek

Ahmet Oğuz İpek
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bedri İnce

Bedri İnce
Gümrük Müşaviri Yrd.

Fatih Mehmet Akın

Fatih Mehmet Akın
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ayşegül Çoban Kaya

Ayşegül Çoban Kaya
Gümrük Müşaviri Yrd.

Hasan Cengiz

Hasan Cengiz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Kemal Uslu

Kemal Uslu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Yadigar Derya Güven

Yadigar Derya Güven
Gümrük Müşaviri Yrd.

Uğur Karatepe

Uğur Karatepe
Gümrük Müşaviri Yrd.

Yahya Temel Tatlısu

Yahya Temel Tatlısu
Gümrük Müşaviri Yrd.

Şahinde Parlak

Şahinde Parlak
Gümrük Müşaviri Yrd.

Abdullah Yılmaz

Abdullah Yılmaz
Gümrük Müşaviri Yrd.

Engin Ceylan

Engin Ceylan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Yusuf Özdemir

Yusuf Özdemir
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mehmet Alkan

Mehmet Alkan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ekrem Dide

Ekrem Dide
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ömer Akışehirli

Ömer Akışehirli
Gümrük Müşaviri Yrd.

Berkay Fevzi Tuncer

Berkay Fevzi Tuncer
Gümrük Müşaviri Yrd.

Niyazi Yaşa

Niyazi Yaşa
Gümrük Müşaviri Yrd.

Muzaffer Vardar

Muzaffer Vardar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özer Çopar

Özer Çopar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Arif Yağız

Arif Yağız
Gümrük Müşaviri Yrd.

Koray Toğru

Koray Toğru
Gümrük Müşaviri Yrd.

Nedim Lama

Nedim Lama
Gümrük Müşaviri Yrd.

Feride Balcı

Feride Balcı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Tamer Uygun

Tamer Uygun
Gümrük Müşaviri Yrd.

Nülifer Çelik

Nülifer Çelik
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bircan Yavuzarslan

Bircan Yavuzarslan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bahar Ülker

Bahar Ülker
Gümrük Müşaviri Yrd.

Altan Özakın

Altan Özakın
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bülent Büyükaşıcı

Bülent Büyükaşıcı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özcan Yener

Özcan Yener
Gümrük Müşaviri Yrd.

Gülay Özdemir Akkurt

Gülay Özdemir Akkurt
Gümrük Müşaviri Yrd.

Arzu Bozacı

Arzu Bozacı
Gümrük Müşaviri Yrd.

Erkan Çelik

Erkan Çelik
Gümrük Müşaviri Yrd.

Adem Demirbaş

Adem Demirbaş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Murat Çeri

Murat Çeri
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ahmet Öztürk

Ahmet Öztürk
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özcan Özgen

Özcan Özgen
Gümrük Müşaviri Yrd.

Özlem Esra Ataş

Özlem Esra Ataş
Gümrük Müşaviri Yrd.

Mine Girginer

Mine Girginer
Gümrük Müşaviri Yrd.

Kaan Akışer

Kaan Akışer
Gümrük Müşaviri Yrd.

Şehnaz Armağan

Şehnaz Armağan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ali Turan

Ali Turan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Deniz Vardar

Deniz Vardar
Gümrük Müşaviri Yrd.

Feyza Bilge Özakın

Feyza Bilge Özakın
Gümrük Müşaviri Yrd.

Semi Alkan

Semi Alkan
Gümrük Müşaviri Yrd.

Yıldız Yaşar Hançer

Yıldız Yaşar Hançer
Gümrük Müşaviri Yrd.

Işıl Akcan Günaydın

Işıl Akcan Günaydın
Gümrük Müşaviri Yrd.

Bolubey  Karabuğa

Bolubey Karabuğa
Gümrük Müşaviri Yrd.

Nuray Söğüt

Nuray Söğüt
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ergün Kolay

Ergün Kolay
Gümrük Müşaviri Yrd.

Ahmet Otlak

Ahmet Otlak
Gümrük Müşaviri Yrd.

Yaşar Yağ

Yaşar Yağ
Gümrük Müşaviri Yrd.

TÜZÜK

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜBURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ:

MADDE 1 Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 838 inci maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel men faatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişk ilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.

DERNEĞİN MERKEZİ:

 

MADDE 2

Derneğin merkezi Bursa’dır.

 

TABİRLER VE TANIMLAR:

 

MADDE 3

Bu tüzükte geçen;

 

a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığını,
b) Başmüdürlük deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince gümrük müşavirlerinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğünü,
c) İdare deyimi, Başmüdürlüğe bağlı gümrük birimlerini,
d) Kanun deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Yönetmelik deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre çıkarılan Gümrük Yönetmeliğini, İfade eder.

ÜYELİK:

 

MADDE 4

Derneğin üyeleri Gümrük Kanunu’nun 225 ve 226 ncı maddelerinin verdiği yetki doğrul tusunda gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini takip etme yetkisini haiz olan ve gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olan Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirleri yanında çalışıp onun adına iş takip eden ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip Gümrük Müşavir Yardımcılarıdır.
Tüm dernek üyeleri, 12 maddeden oluşan Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirge’nde yazan, etik değerlerle ilgili kurallar manzumesini kabul etmiş sayılır. Yeni üye olan herkese Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirgesi verilir.
Üyelerin Görev ve Sorumlulukları;
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelik, yürürlükteki mevzuat ve yapılan değişik likler doğrultusunda hareket etmek,
Genel Kurul toplantılarına katılmak,
Dernek tarafından tertip edilen sosyal ve mesleki toplantılara katılım sağlamak,
Üye aidatlarını her yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ya da aylık eşit taksitlerle ödemek (Her yılın sonunda ödenmesi gereken aidat borcunu ödemeyenler hakkında Dikkati Çekme cezası uygulanır. İkinci Mali Yılsonuna kadar üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeyenler hakkında üyelikten çıkarılmasına yönelik gerekli yasal işlem başlatılır.)

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN TANIMI VE GÖREVİ:

 

MADDE 5

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlığınca güm rük müşavirliği izin belgeleri verilen kişilere “Gümrük Müşaviri” denir. Gümrük Müşaviri, görevini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yürütür.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

 

MADDE 6

Gümrük Müşavirleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtildiği şekilde gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırır. Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri bulunmadıkça mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARININ TANIMI VE GÖREVİ:

 

MADDE 7

Gümrük Müşavir Yardımcıları, bir Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına güm rükte iş takip eder. Kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilir.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARINI BİLDİRME ZORUNLULUĞU:

 

MADDE 8

Gümrük Müşavirleri, yanlarında çalışan Müşavir Yardımcıları ile staj amacıyla çalışan per sonelin yanlarından ayrılmaları halinde bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa çalışmaya başlayacaklar için bu şart aranmaz. Müşavir Yardımcılarının ve staj amacıyla çalışan personelin yanlarında çalışmaya başlama ve ayrılmaları ilgili Güm rük Müşaviri tarafından ertesi gün Gümrük Müşavirleri Derneğine, Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından da Gümrükler Başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.

 

İZİN BELGESİ VERİLMESİ:

 

MADDE 9 –

a) Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilir. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.
b) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri alan üyelere Dernek tarafından üye likleri belirleyen bir kimlik kartı verilir.
c) Müsteşarlıkça verilen ve ilgili Derneklere gönderilen Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri, adayların Derneğe üyeliklerini müteakip Derneklerce imza karşılığı teslim edilir.

 

KİNCİ BÖLÜM İDARİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA YERİ VE VERGİ DAİRESİ HESAP NUMARASI BİLDİRME MÜKELLEFİYETİ:

 

MADDE 10

Her Gümrük Müşaviri, Derneğe kayıt olduğu tarihte Dernek bölgesinde çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, bu yerin değiştirilmesi halinde de yeni adresi ve vergi kimlik numarasını en geç 15 gün içinde, yazılı olarak Gümrükler Başmüdürlüğüne ve Derneğe bildirmek zorundadır.
Gümrük Müşavirliği mesleğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde de durumun tüzel kişilik ortaklarınca aynı şekilde Başmüdürlüğe ve Derneğe bildirilmesi zorunludur.

 

SİCİL DOSYASI:

 

MADDE 11

Derneğe kayıtlı bulunan her Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı için Dernekte bir sicil dosyası açılır. Bu dosyaya üye hakkındaki bütün yazışmalar konulur. Üye gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının çalışma yerini değiştirerek başka bir Gümrük Müşavirliği Derneğine nakli halinde, suret dosyası da naklonulan derneğe gönderilir. Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları her yılın ilk ayı içerisinde üye sicil kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Güncellenmiş sicil dosyaları Dernekçe liste halinde her yılın ikinci ayı içerisinde Başmüdürlüğe bildirilir.

 

İŞ TABİ YETKİSİ:

 

MADDE 12

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemleri, dolaylı temsil yoluyla, eşya sahiplerince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz Gümrük Müşavirlerince takip olunur. Derneğe üye olmayan veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonan veya meslekten çıkarılan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları iş takibi yapamazlar. Gümrük Müşavir Yardımcıları Gümrük Müşavirinin aldığı işlerde, Gümrük Müşavirinin adına iş takibi yapabilir, Gümrük Müşavirleri adına küşad ve muayenelerde hazır bulunabilirler ve gümrük yükümlülüğü sona ermiş eşyaları bulundukları yerden teslim alabilirler. Ancak, eşya sahipleri adına sözlü, yazılı istek veya itirazlarda bulunamaz ve eşya sahipleri adına yapılacak tebligatı kabul edemezler.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI İÇİN ÜYE KAYIT DEFTERİ VE LİSTE DÜZENLENMESİ:

 

MADDE 13

Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları sıra numarası al tında Müsteşarlıktan verilen izin belgesi numaraları, ad ve soyadları ile iş ve kanuni ikametgah adresleri belirtmek suretiyle ayrı ayrı özel defterlerine kayıt yapılır. Bu kayıtlar yukarıda belirtildiği şekilde gerektiğinde bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak tutula bilir.

 

ÜYELERİN DERNEKTEN ÇIKARILMASI VE KAYITLARININ SİLİNMESİNİ GEREKTİREN HALLER:

 

MADDE 14

Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının dernek ten kaydı silinir ve ilişiği kesilir. a)Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşaviri Yardımcılığı izin belgesinin iptali, b)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının meslekten isteği ile ayrılması, c)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının ölümü,

 

YENİDEN DERNEĞE KAYDOLMA:

 

MADDE 15

Dernekten çıkarılan ve kaydı silinen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı, dernekten çıkarılma ve kaydının silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğinin ispatı üzerine yeniden derneğe kaydolma hakkını kazanır. Derneğe yeniden kaydolmasına karar verilen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısından tekrar giriş aidatı alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DERNEK ORGANLARI

DERNEK ORGANLARI:

 

MADDE 16

Derneğin organları:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,
e) Danışma Kurulu’ndan ibarettir.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

 

MADDE 17

Genel Kurul Derneğin en yüksek organı olup, Dernek üyelerinden oluşur. Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır gündemindeki konuları görüşür. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun isteği veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa,Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI:

 

MADDE 18

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin lis tesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden gündemi, yeri, günü ve saati mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Gümrük Müsteşarlığı, Genel Kurul toplantısında gözlemci görevlendirebilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri gösteren liste de ek lenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre duyurulur. Ayrıca, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

ÜYELERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMASI:

 

MADDE 19

Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşaviri Yardımcıları gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.

 

TOPLANTI YERİ:

 

MADDE 20

Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

 

MADDE 21

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısın dan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ:

 

MADDE 22

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Ku rulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 21 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler Genel Kurul Tutanağını düzenler. Bu tutanaklar Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca bir örneği Gümrük Müsteşar lığına gönderilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

 

MADDE 23

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur. Toplantıda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 24

Genel Kurulun görev ve yetkileri;
a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını ve bilançoyu tetkik, tasdik ve Yönetim Kurulunun o de vreye ait kararlarını ibra etmek,
b) Dernek tüzük değişiklik tekliflerini karara bağlamak, (Bu değişiklik Gümrük Müsteşarlığına bildirilir ve Müsteşarlığın tasdikinden sonra yürürlüğe girer.)
c) Derneğin ikameti, amacı ve faaliyetleri için bina satın alınması veya satılması için karar vermek,
d) Derneğin senelik bütçesini tetkik ve tasdik etmek,
e) İki yılda bir Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarını seçmek ve o dönem için Yönetim Kurulu üye sayısını tespit etmek,
f) Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurulları görevlilerine gereği halinde huzur hakları verilmesi için karar almak ve miktarlarını tespit etmek,
g) Gerektiğinde kendi bünyesinde yardımlaşma ve mesleki dayanışma sandığı kurulması için karar almak,
h) Mali Genel Kurulun her yıl değil, Olağan Genel Kurul ile birlikte 2 yılda bir yapılmasına,
i) Derneğin feshine dair teklifi karara bağlamak,

 

OYLAMA USULÜ:

 

MADDE 25

Genel Kurulda Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçimi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Kurullara seçilecek Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ayrı listelerde ve ayrı sandık larda oy kullanan kendi temsilcileri tarafından seçilirler. Oylar, oy verenin kimliğinin tespit edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde Dernek mührü bulunan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek mühürlü zarfa konulmak suretiyle kullanılır. Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Kurulu bulunması halinde tutanaklar Divan Başkanlığınca bir leştirilir ve sonuçlar ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında mevcut üyelerin üçte biri tarafından, gündemde yer alan hususlar hakkında gizli oy verilmesi teklif edilirse, oylama gizli yapılır.

 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

 

MADDE 26

Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Güm rük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yöne tim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.

 

DERNEK BAŞKANININ SEÇİMİ:

 

MADDE 27

Yönetim Kurulu, Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Dernek Başkanı seçer.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ:

 

MADDE 28

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi birlikte yapılır. Asil üyelikler için en çok oy alanlar Yönetim Kuruluna girer. Yedek üyelikte en çok oy alanlar sırasıyla yedek üye olurlar.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinden en fazla üçer adedi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Yönetim Kurulunda boşalma oldukça Gümrük Müşavirlikleri Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavirlerinden, Gümrük Müşavirleri Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavir Yardımcılarından birisi göreve başlar. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümrük Müşavir Yardım cıları tarafından doldurulamaz. Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle doldurulmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplan tıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi tarafından Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir. Müşavir Yardımcısının, Müşavir olması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.

 

DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 29

Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder. Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur. Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına vere bilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekillerinden biri Başkanlık eder.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 30

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu seçimi müteakip üç gün içerisinde toplanarak görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar, Kurul üyeleri tarafından seçilir.
b) Derneğin amaçlarına ve tüzüğüne uygun çalışma programı yapar.
c) Derneğin genel işlemlerinden ve bunların tüzüğe uygunluğundan sorumludur.
d) Dernek personelini tayin eder ve işten çıkarır.
e) Yıllık çalışma raporunu, bilançosunu, yeni yıl bütçesini ve personel kadrosunu düzenler ve Genel Kurula sunar.
f) Derneğin gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için gerekli her türlü çalışmaları yapar.
g) Disiplin Kurulunca alınmış kararları uygular.
h) Dernek üyelerinden, bu tüzük hükümlerine uymayanları Disiplin Kuruluna sevk eder.
i) Derneğin değişik konularındaki çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında danışman olarak yeteri kadar üyeyi yardımcı olarak seçer ve değişik konular için gerekli komisyonları kurar.
j) Kanunen tutulması gerekli defterleri usulüne uygun olarak tutar.
k) Dernek personelinin kanunen tabi oldukları veya olacakları sigorta veya sosyal kurumlarla olan ilişkilerini düzenler.
l) Kanun ve tüzüğün gerektirdiği bütün işleri yapar.
m) Dernek üyelerinin meslek icrası yönünde uğradıkları haksız işlem ve uygulamalarda veya gerektiğinde kanuni kovuşturmalarda idari ve hukuki yardımı sağlar.
n) Her mali yıl itibariyle gümrük işlemlerinin takibine ilişkin asgari ücretlerini tespit eder. Genel Kurulca kabul edildikten sonra Gümrük Müsteşarlığının tasdikini müteakip uygulamaya koyar.
o) 14 üncü madde ile ilgili kararları alır.
p) Amacına uygun davalar açar ve açılan davalara müdahil olur. r) Dernek üyeleri arasındaki ilişkileri düzenler ve sektörel ve mesleki konularda haksız rekabeti önlemeye yönelik çalışmalar yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:


MADDE 31 Yönetim Kurulu, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve gündeminde bulunan maddeleri görüşüp çoğunlukla karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına, aksine karar verilmedikçe, kurul üyelerinden başka kimse katılamaz. Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

 

DİSİPLİN KURULU:

 

MADDE 32

Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasın dan seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ:

 

MADDE 33

Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları ver mekle yükümlüdür.

 

DİSİPLİN KURULU KARARLARI:

 

MADDE 34

Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

 

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

 

MADDE 35

Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.
a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.
b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.
c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.
d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.
e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.

 

DANIŞMA KURULU:

 

MADDE 36

Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir. Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.

 

KURUL VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 

MADDE 37

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ve kanuni ikametgahları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına yazı ile bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

GELİRİN KAYDI:

 

MADDE 38

Derneğin bütün geliri; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış, Sayman ve Veznedar tarafından imzalanmış makbuzlar karşılığında, günü gününe vezneye teslim ve irad kaydolunur. Bu mak buzlar dip koçanlıdır. Cilt ve varak numaraları ihtiva eder. Mühürlü olarak kullanılması gerekir.

 

GİDERLERİN KAYDI:

 

MADDE 39

Derneğin bütün giderleri, hukuki kıymeti haiz olan fatura, makbuz ve benzeri belgeler karşılığında yapılır. Müsbit evrakı bulunmayan giderler kabul olunmaz.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

 

MADDE 40

Derneğin gelirleri şunlardır.
a) Giriş aidatı,
b) Üye aidatı,
c) Yardım ve bağışlar,
d) Düzenlenecek balo ve eğlence gelirleri,
e) Mesleki basılı evrak ve yayınların satış bedelleri,
f) Sair gelirler.

 

GİRİŞ ÜYE AİDATI MİKTARLARI:

 

MADDE 41

Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının kayıt ücreti ile yıllık aidatları her mali yıl Genel Kurulca tespit ve ilan edilir.

 

DERNEĞİN GİDERLERİ:

 

MADDE 42

Derneğin giderleri şunlardır.
a) Derneğin normal faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli giderler,
b) Personel giderleri,
c) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının çalışma mekanlarının iyileştirilmesi için yapılacak giderler,
d) Çeşitli giderler,
e) Yardımlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE CEZALARI DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER:

 

MADDE 43

Gümrük Müşavirliğinin veya Gümrük Müşavir Yardımcılığının onur ve itibarına veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışları bulunanlara mesleki çalışmalarda görevini kötüye kullanan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar ile genel kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymayanlar, asılsız iddia ve isnatlarda bulunarak Derneğin manevi şahsiyetini sarsan ve küçük düşürenler hakkında bu tüzükte yazılı disiplin cezaları uygulanır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Yönetmelikte yer alan cezaların uygulanmış olması, bu Bölümde yer alan cezaların uygulanmasını engellemez.

 

DİSİPLİN CEZALARI:

 

MADDE 44

Dernek tarafından uygulanacak disiplin cezaları şunlardır.
a) Dikkati çekme.
b) Kınama.
c) Teşhir.

 

DİSİPLİN CEZALARININ MAHİYETİ:

 

MADDE 45 .

Disiplin cezalarının mahiyetleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Dikkati Çekme: Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının, mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin, Dernek Başkanı tarafından Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşaviri Yardımcısına yazılı olarak bildirilmesidir.
b) Kınama: Kanun, kural ve nizamlara aykırı davranılması meslek onur ve itibarını veya düzen ve ge leneklerine uymayan davranışlarda bulunulması, dernek üyeleri aleyhine asılsız ve haksız isnatlarda veya müşterilerine karşı hukuk dışı davranışlarda bulunması gibi durumlarda verilen cezadır.
c) Teşhir: a ve b bentlerindeki suçların tekerrürü veveya 47. maddedeki suçların vuku bulması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ile yazılı olarak üyelere tüm Derneklere, Başmüdürlüklere ve duyuru panolarına asılarak yapılmasıdır.
Cezalar üyenin gizli sicil dosyasına işlenir

 

SAVUNMA HAKKI:

 

MADDE 46

Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısına isnat olunan suç, yazılı olarak bildirilir. Savunma, yazılı veya zapta geçirmek suretiyle yapılır. Savunmanın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılması gereklidir. Ancak, Disiplin Kurulu lüzum görürse bir ay ek süre verebilir.

 

CEZAYI GEREKTİREN DİĞER HALLERİN MÜSTEŞARLIĞA BİLDİRİLMESİ:

 

MADDE 47

Disiplin Kurulu, yukarıdaki cezalardan ayrı olarak “başkalarına ait evrakı almak; evrakta tahrifat; suistimal gibi” kanunlara aykırı bir fiil ve suç işlenmesi halinde bunu yapan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısını gereği için T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına bildirir.

 

KOVUŞTURMA YETKİSİ:

 

MADDE 48

Disiplin cezalarını gerektiren hallerde kovuşturma yetkisi, Disiplin Kuruluna aittir. Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili görüşmelere katılamazlar. Bu halde üye sayısı yedek üyelerle tamamlanır.

 

KOVUŞTURMANIN AÇILMASI:

 

MADDE 49

Disiplin kovuşturması, şikayet veya ihbarlarla ilgili evrakın Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna havale edilmesiyle başlar. Bu evrak, en geç bir ay içinde Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Disiplin Kurulu en kısa zamanda toplanarak incelemeye başlar ve karara bağlar.

 

İTİRAZLAR:

 

MADDE 50

Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilk olağan Genel Kurul toplantısında gündeme alınmak üzere itiraz edilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM SON HÜKÜMLER

FESİH:

 

MADDE 51

Dernek üyeleri tarafından derneğin feshine karar verilemez. Ancak, dernek üye sayısı, Kanunun belirlediği üye sayısının altına düşmesi halinde, dernek fesholunmuş sayılır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Gümrük Müsteşarlığına ve en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde, malvarlığının intikal edeceği yeri Genel Kurul tayin eder.

 

YÜRÜRLÜK:

 

MADDE 52

İşbu Tüzük 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri için geçerli olmak üzere T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca tasdik edilmiş 25.09.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1665_1487841163_3.pdf